Dobro došli na HP-ovo web-mjesto

Dobro došli na web-mjesto tvrtke HP Inc. ("HP" ili "Naše" ili "Mi") i hvala na posjetu, nadamo se da ćete uživati!

 

Ovi uvjeti upotrebe ("Ovi uvjeti") pravni su ugovor između vas i HP-a (zajednički naziv "Svi") i određuju vaše korištenje ovog web-mjesta, kao i svih drugih web-mjesta koja nadzire HP te svih tekstova, podataka, informacija, softvera, grafike, fotografija i ostalog sadržaja (koje nazivamo "Materijali") dostupnog putem HP-a i njegovih podružnica te svih ostalih naših uslugama dostupnih putem bilo kojeg od naših web-mjesta (koja se u ovim uvjetima nazivaju "Ovo web-mjesto").

 

PRIJE PREGLEDAVANJA WEB-MJESTA POZORNO PROČITAJTE OVE UVJETE. KORIŠTENJEM OVOG WEB-MJESTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I PRIHVATILI OVE UVJETE. AKO UVJETE NE PRIHVAĆATE, NE MOŽETE KORISTITI OVO WEB-MJESTO.

Pristup web-mjestu

Dužni ste pristupati ovom web-mjestu u skladu s ovim uvjetima, kao i prilikom upotrebe ovog web-mjesta putem računa postavljenog putem njega ili na njemu; određeni će vam materijali biti dostupni samo ako posjedujete račun. Slažete se će podaci koje navedete tijekom korištenja ovog web-mjesta biti istiniti, točni, ažurni i potpuni. Budući da je to vaš račun, vaša je odgovornost nabava i održavanje opreme, servisa i softvera potrebnih za pristup web-mjestu i njegovu upotrebu, kao i plaćanje povezanih naknada. Povjerljivost lozinki također je vaša odgovornost. Ako povjerljivost lozinki i drugih sigurnosnih informacija bude dovedena u pitanje, obavezno nas odmah obavijestite.

 

U nekim slučajevima prikupljamo određene osobne podatke o vama isključivo u vezi s vašim pristupom ovom web-mjestu i njegovim korištenjem. HP-ova upotreba tih podataka usklađena je s odredbama  HP-ove izjave o zaštiti privatnosti na internetu..

 

Zadržavamo pravo zahtjeva za promjenom lozinke ili ograničavanjem pristupa web-mjestu u skladu s razumnim procjenama.

Dopuštena upotreba ovog web-mjesta

Web-mjesto možete slobodno koristiti u osobne i poslovne svrhe kupovanja HP-ovih proizvoda i usluga za upotrebu u poslovanju ("Dopuštene upotrebe").

 

Ovime vam dajemo ograničenu, osobnu licencu koja nije isključiva ni ponavljajuća za upotrebu i prikaz materijala. Pravo upotrebe materijala uvjetovano je usklađenošću s ovim uvjetima. Nemate drugih prava na ovo web-mjesto ni na bilo koji od materijala niti smijete mijenjati, uređivati, kopirati, reproducirati, izvoditi novi sadržaj iz postojećeg, vršiti obrnuti inženjering, prilagođavati, poboljšavati ni na bilo kojih način iskorištavati ovo web-mjesto ili materijale.

Neovlaštena upotreba web-mjesta, pravila prihvatljive upotrebe

Ovlašćujemo vas za ograničenu upotrebu web-mjesta. Sve su druge upotrebe ovog web-mjesta izvan dopuštenih upotreba zabranjene i u skladu s time smatraju se neovlaštenom upotrebom. To je zato što sva prava ovog web-mjesta ostaju u vlasništvu HP-a.

 

Neovlaštena upotreba ovog web-mjesta može se smatrati kršenjem međunarodnih zakona o autorskim pravima i zakona Sjedinjenih Američkih Država. Takve situacije želimo izbjeći, stoga vam u sljedećim pravilima o prihvatljivoj upotrebi donosimo primjere stvari koje valja izbjegavati  HP-ova pravila prihvatljive upotrebe Prilikom upotrebe ovog web-mjesta i bilo kojih usluga dostupnih na njemu, dužni ste slijediti HP-ova pravila prihvatljive upotrebe.

Prekid upotrebe web-mjesta

U bilo kojem trenutku možemo okončati vaše korištenje ovog web-mjesta. Isto možete učiniti i vi. Vaša će upotreba ovog web-mjesta biti automatski prekinuta u slučaju kršenja nekih od navedenih uvjeta. Dodatno pojašnjenje:

 

 • Osim u slučaju našeg pisanog pristanka, možemo okončati, obustaviti ili izmijeniti vašu registraciju ili pristup dijelovima ovog web-mjesta odnosno web-mjestu u cijelosti, bez obavijesti u bilo koje vrijeme te iz bilo kojeg razloga.
 • Pristup web-mjestu i njegovu upotrebu možete prekinuti u bilo koje vrijeme. U slučaju automatskog prekida zbog kršenja, obavezni ste odmah uništiti sve preuzete ili ispisane materijale (i njihove kopije).

Izjave o odricanju odgovornosti

OVO SE WEB-MJESTO DAJE "KAKVO JEST" I "SA SVIM MANAMA" TE RIZIK VEZAN UZ NJEGOVU KVALITETU I PERFORMANSE LEŽI NA VAMA.

 

HP IZRIČITO ISKLJUČUJE SVA JAMSTVA (IZRIČITA, PODRAZUMIJEVANA ILI ZAKONSKA) VEZANA UZ OVO WEB-MJESTO, KOJA OBUHVAĆAJU, ALI NISU OGRANIČENA NA, SVA PODRAZUMIJEVANA ILI ZAKONSKA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA UPOTREBU ILI SVRHU, NASLOV I NEKRŠENJA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA.

 

U SKLADU S TIME HP NE OBEĆAVAM WEB-MJESTO LIŠENO PROBLEMA. Bez ograničavanja na općenitost tih navoda HP ne daje nikakva jamstva da će web-mjesto zadovoljiti vaše potrebe ni da će funkcionirati bez prekida, pravovremeno, sigurno ili bez pogrešaka ni da će problemi s web-mjestom biti uklonjeni. HP ne daje nikakva jamstva za rezultate dobivene upotrebom web-mjesta ni za točnost ili pouzdanost informacija dobivenim putem ovog web-mjesta. Savjeti i informacije, bez obzira na to jesu li u usmenom ili pisanom obliku, dobiveni putem ovog web-mjesta ili od HP-a, njegovih podružnica ili drugih filijala odnosno njihovih dobavljača (ili njihovih djelatnika, direktora, zaposlenika ili predstavnika sličnih tijela (zajedničkim nazivom "HP-ove stranke"), ne čine nikakva jamstva. HP se odriče svih tužbi za naknadu štete.

Ograničenje odgovornosti

NI U KOJEM SLUČAJU NIJEDNA OD HP-OVIH STRANAKA NEĆE BITI ODGOVORNA (A) NI ZA KAKVE NEIZRAVNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE, KAZNENE ILI PRIMJERNE ŠTETE ODNOSNO (B) ŠTETE U IZNOSU VEĆEM OD STOTINU AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD) (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE PROIZAŠLE IZ GUBITKA DOBITI, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA UGLEDA, GUBITKA UPOTREBE, PREKIDA POSLOVANJA ILI DRUGIH NEMATERIJALNIH GUBITAKA) POVEZANE S OVIM WEB-MJESTOM (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, UPOTREBU, NEMOGUĆNOST UPOTREBE ILI POSLJEDICE UPOTREBE WEB-MJESTA), BEZ OBZIRA NA TO JESU LI UTEMELJENE NA JAMSTVU, UGOVORU, ŠTETI, STATUTU ILI BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, ČAK I AKO SU HP-OVE STRANKE BILE UPOZNATE S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE (ILI SU S TIME TREBALE BITI UPOZNATE).

 

IZUZEĆA I OGRANIČENJA: neka zakonodavstva ne dopuštaju izuzeće od određenih jamstava ni ograničenja odnosno izuzeća od odgovornosti za određene štete. U skladu s tim, neke od navedenih izjava o odricanju odgovornosti i ograničenja odgovornosti možda se ne odnose na vas. U mjeri u kojoj se HP-ove stranke ne mogu, u skladu s primjenjivim zakonom, odreći svih podrazumijevanih jamstava ili ograničiti odgovornosti, raspon i trajanje takvog jamstva te područje odgovornosti HP-ove stranke bit će definirani minimumom koji navedeni primjenjivi zakon dopušta.

Izuzeća i ograničenja

Neka zakonodavstva ne dopuštaju izuzeće od određenih jamstava ni ograničenja odnosno izuzeća od odgovornosti za određene štete. U skladu s tim, neke od navedenih izjava o odricanju odgovornosti i ograničenja odgovornosti možda se ne odnose na vas. U mjeri u kojoj se HP-ove stranke ne mogu, u skladu s primjenjivim zakonom, odreći svih podrazumijevanih jamstava ili ograničiti odgovornosti, raspon i trajanje takvog jamstva te područje odgovornosti HP-ove stranke bit će definirati minimumom koji navedeni primjenjivi zakon dopušta.

Drugi ugovori; softver, usluge ili pristup

HP može isporučiti proizvode (primjerice hardver ili softver), usluge (primjerice usluge pretplate na softver, održavanje i popravak hardvera ili održavanje softvera, instaliranje ili obuku) odnosno pristup putem ovog web-mjesta u skladu s uvjetima zasebnog ugovora između vas i HP-a, kao što je licencni ugovor ili zasebni uvjeti prodaje i jamstva (poimence "Drugi ugovor"). HP-ove obaveze vezane uz bilo koji proizvod, uslugu ili pristup dostupan u skladu s bilo kojim drugim ugovorom podliježe isključivo uvjetima drugog ugovora pod čijim je uvjetima takav proizvod, usluga ili pristup isporučen, a ovi se uvjeti neće koristiti ni tumačiti kao izmjena uvjeta drugog ugovora. Ako postoje nedosljednosti između ovih uvjeta i drugog ugovora, prednost ima drugi ugovor.

 

Primjerice, upotreba softvera dostupnog za preuzimanje s HP-ova web-mjesta ("Softver") podliježe uvjetima licencnog ugovora s krajnjim korisnikom, ako postoji, koji je priložen uz softver ili isporučen s njim ("Licencni ugovor"). Ne smijete instalirati softver koji sadrži ili uz koji je priložen licencni ugovor ako prethodno niste pristali na uvjete navedene u tom ugovoru. Ako licencni ugovor ne postoji, upotreba softvera podliježe ovim uvjetima.

HP može izmijeniti ovo web-mjesto

HP zadržava pravo izmjene, obustave ili gašenja ovog web-mjesta u svakom trenutku bez prethodne obavijesti. Želimo vam skrenuti pozornost na sljedeće:

 

 • HP može ovo web-mjesto odnosno proizvode, usluge i cijene opisane na njemu promijeniti u svakom trenutku bez prethodne obavijesti.
 • Ovo web-mjesto može biti zastarjelo, a HP se ni na koji način ne obvezuje ažurirati ga.
 • Informacije objavljene na ovom web-mjestu mogu se odnositi na proizvode, programe ili usluge koje nisu dostupne u vašoj zemlji.

 

 

Predlažemo da informacije o tome koji su vam proizvodi, programi i usluge dostupni putem ovog web-mjesta potražite kod lokalnog HP-ova predstavnika.

Doprinosi korisnika na ovom web-mjestu

Određena područja ovog web-mjesta (npr. sobe za čavrljanje, ocjene korisnika, područja s recenzijama, zajednica i forumi podrške) omogućuju slanje povratnih informacija, podataka, teksta, softvera, glazbe, zvuka, fotografija, grafike, videozapisa, poruka i drugih materijala (poimence "Doprinos korisnika"). Pristajete na to da ste isključivo vi odgovorni za vlastiti doprinos te da se takav sadržaj ne smatra povjerljivim ni zaštićenim. Nadalje, HP ne jamči da će HP ili treća strana pružiti pomoć pri uređivanju ili brisanju doprinosa korisnika.

 

 

 

Slanjem doprinosa korisnika izjavljujete i jamčite sljedeće:

 

 • stariji ste od 13 godina;
 • vlasnik ste svih prava na doprinos korisnika (uključujući, bez ograničenja, prava na zvuk, videozapise ili digitalne snimke i izvedbe sadržane u doprinosu korisnika) ili ste pribavili sva potrebna prava na njega koja vam omogućuju da HP-u dodijelite ovdje opisana prava;
 • platili ste i nastavit ćete plaćati puni iznos naknada za licencu, pristojbe i ostale financijske obaveze bilo koje vrste koje proizlaze iz upotrebe ili komercijalnog korištenja vašeg doprinosa korisnika;
 • vi ste osoba prikazana slikom i/ili zvukom u doprinosu korisnika odnosno pribavili ste prava od svih osoba (uključujući pristanak roditelja ili skrbnika osoba mlađih od osamnaest (18) godina) prikazanih slikom i/ili zvukom u doprinosu korisnika da biste HP-u mogli dodijeliti ovdje opisana prava;
 • vaši doprinosi korisnika ne krše autorska prava, prava zaštitnog znaka, patenta, trgovačke tajne, ostala prava intelektualnog vlasništva, prava privatnosti ni bilo koja druga zakonska ili moralna prava treće strane;
 • dobrovoljno se odričete svih "moralnih prava" na doprinos korisnika
 • podaci sadržani u doprinosu korisnika prema vašim saznanjima nisu lažni, netočni ni zavaravajući;
 • doprinos korisnika ne krši nijedan zakon (uključujući, bez ograničenja, zakone koji uređuju kontrolu izvoza, zaštitu potrošača, nelojalnu konkurenciju, zaštitu od diskriminacije ili lažno oglašavanje);
 • doprinos korisnika nije, niti se takvim može smatrati, klevetnički, pogrdan, ne potiče na mržnju, ne diskriminira na osnovi rase, narodnosti ili vjere niti je na drugi način pristran ili uvredljiv, nije prijeteći ni uznemirujući za pojedince, partnere ni korporacije, nije vulgaran, pornografski, opscen te ne narušava tuđu privatnost;
 • slanje doprinosa korisnika nije vam plaćeno niti će vam treća strana to nadoknaditi ili dati neki ustupak;
 • doprinos korisnika ne sadrži materijale web-mjesta treće strane, adrese, adrese e-pošte, podatke za kontakt ni telefonske brojeve (osim vaših);
 • doprinos korisnika ne sadrži viruse, crve, špijunski softver, programe s neželjenim reklamama ni druge potencijalno štetne programe ili datoteke;
 • doprinos korisnika ne sadrži podatke koje smatrate povjerljivima, vlasničkima ili osobnima te
 • doprinos korisnika ne sadrži i ne predstavlja neželjeno ili neovlašteno oglašavanje, promotivne materijale, bezvrijednu ni neželjenu poštu, lančana pisma, piramidalne sheme ni neki drugi oblik mamljenja.

 

 

 

Slanjem doprinosa korisnika HP-u dodjeljujete neopozivu, stalnu, prenosivu, neisključivu, potpuno plaćenu međunarodnu licencu bez naknade (koju je moguće podlicencirati trećim stranama) za sljedeće radnje:

 

 • upotrebu, distribuciju, reproduciranje, izmjenu, prilagodbu, objavu, prijevod, javnu izvedbu i javni prikaz doprinosa korisnika (ili njegovih izmjena), djelomično ili u cijelosti, u bilo kojem sadašnjem i budućem obliku ili mediju;
 • upotrebu (i dozvolu za upotrebu drugima) doprinosa korisnika u bilo kojem obliku i u bilo koje svrhe (uključujući, bez ograničenja, komercijalne svrhe) koje HP prema vlastitom nahođenju smatra prikladnima (uključujući, bez ograničenja, uključivanje doprinosa korisnika, djelomično ili u cijelosti, u bilo koju tehnologiju, proizvod ili uslugu);
 • prikaz oglasa povezanih s doprinosom korisnika i njegovo korištenje u svrhu oglašavanja i promocije.

 

HP može, ali nije dužan, pretpregledati doprinose korisnika ili nadzirati područje ovog web-mjesta na koje se taj doprinos šalje. HP nije dužan hostirati, prikazivati ni distribuirati doprinose korisnika na ovom web-mjestu ni putem njega i može ih ukloniti u bilo koje vrijeme te odbiti iz bilo kojeg razloga. HP nije odgovoran za gubitke, krađu ni štete nastale na doprinosima korisnika. Slažete se da HP može doprinos korisnika slobodno otkriti bilo kojoj trećoj strani bez obaveze o povjerljivosti nametnute primatelju.

Prava intelektualnog vlasništva

HP poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih i to isto tražimo od vas. HP može, u odgovarajućim situacijama i po svom nahođenju, prekinuti uslugu i/ili pristup ovom web-mjestu korisnicima koji prekrše prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako smatrate da su prekršena prava intelektualnog vlasništva i/ili zaštitnog znaka vašeg djela, a ono se pojavljuje na ovom web-mjestu, obavijestite nas slijedeći postupke navedene ovdje:  Kršenje prava na HP-ovim web-mjestima.

Zaštitni znakovi

HP Inc. nositelj je prava na registrirane zaštitne znakove, HP i HP-ov logotip (prikazan u nastavku) te ostale registrirane i neregistrirane zaštitne znakove.

HP-ove zaštitne znakove u tekstu možete koristiti da biste se pravilno i precizno pozvali na HP, njegove proizvode i usluge, u skladu sa smjernicama navedenima u nastavku.

 

 

Korištenje HP-ova logotipa rezervirano je za HP te HP-ove partnere i korisnike licence koji su potpisali ugovor s HP-om u kojem on izričito daje dozvolu za korištenje svog logotipa.  Nikakav drugi način korištenja HP-ova logotipa nije dopušten.

 

 

HP-ovi zaštitni znakovi ne smiju se koristiti na način koji potrošačima pogrešno sugerira prirodu vašeg odnosa s HP-om, HP-ovo pokroviteljstvo ili podršku vašoj tvrtki, proizvodima ili uslugama ili pak podrijetlo proizvoda ili usluga.  Svako korištenje HP-ovih zaštitnih znakova na način koji bi mogao zbuniti javnost ili je dovesti u zabludu nezakonito je i izričito zabranjeno.

Korištenje zaštitnih znakova od strane ovlaštenih HP-ovih partnera i korisnika licence

Ako već postoji odnos s HP-om, pridržavajte se posebnih uvjeta i smjernica za korištenje zaštitnih znakova navedenih u pisanom ugovoru.

 

 

 

Ako ste partner u programu HP Partner First, pratite sljedeće veze da biste saznali više, na primjer o smjernicama za korištenje zaštitnih znakova karakterističnih za program HP Partner First:

 

 

 

Program HP Partner First: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

Ako ste na temelju postojećeg ugovora s HP-om dobili dozvolu za prikaz HP-ovih zaštitnih znakova, ali u njemu nisu navedene posebne smjernice za korištenje zaštitnih znakova, slijedite smjernice za korištenje zaštitnih znakova navedene na ovoj stranici.

 

 

 

Ako imate pitanja, obratite se predstavniku za klijente ili nekom drugom HP-ovu predstavniku.

HP-ove opće smjernice za zaštitne znakove

Sljedeće opće smjernice za zaštitne znakove namijenjene su tvrtkama koje su ovlašteni korisnici HP-ovih zaštitnih znakova, na primjer HP-ove partnere, korisnike licence, suradnike i ovlaštene prodavače na temelju ugovora s HP-om.

 

 

 • HP ne koristi niti traži da se koriste simboli zaštitnih znakova, legende ili nazivi proizvoda koji se koriste s HP-ovim zaštitnim znakovima, osim ako nije drukčije dogovoreno pisanim putem.
 • HP-ovi zaštitni znakovi moraju stajati kao pridjevski modifikatori generičkih imenica, na primjer: HP računala, HP usluge podrške, pisači LASERJET.
 • Za HP-ove zaštitne znakove nemojte koristiti varijacije, posvojne oblike ni množinu.
 • HP-ovi zaštitni znakovi ne smiju se koristiti na način koji javnost zavarava ili zbunjuje o podrijetlu robe ili usluga ili pak o HP-ovu pokroviteljstvu ili HP-ovoj podršci.
 • HP-ove zaštitne znakove nemojte koristiti tako da predstavljaju lažne izjave o HP-u ili njegovim proizvodima i uslugama.
 • HP-ove zaštitne znakove nemojte koristiti u trgovačkim nazivima, nazivima tvrtki, proizvoda i usluga, korisničkim imenima na društvenim mrežama ni nazivima domena.
 • Nemojte prisvajati ni oponašati HP-ov karakterističan dizajn proizvoda, pakiranja proizvoda, opremu, reklamne materijale, slogane, dodatni tekst ni izgled web-mjesta.
 • Prilikom spominjanja HP-a u formalnoj dokumentaciji (na primjer u godišnjim izvješćima i financijskim izvješćima) prednost se daje punom nazivu HP. Inc. U ostalim se slučajevima prednost daje nazivu HP.

Dodatne smjernice za ovlaštene korisnike HP-ova logotipa

VAŽNO:  OVAJ DOKUMENT NE DAJE OVLASTI ZA KORIŠTENJE LOGOTIPA.  DA BISTE PRIKAZALI HP-ov LOGOTIP, POTREBAN JE ZASEBAN, PISANI UGOVOR S HP-om, A U NJEMU MORA BITI IZRIČITO NAVEDENO DA SE DAJE DOZVOLA ZA KORIŠTENJE LOGOTIPA.  TAKVI SE UGOVORI SKLAPAJU SAMO S ODABRANIM PARTNERIMA I KORISNICIMA LICENCE.

 

 

 

Na bijeloj pozadini, naše željene HP-ov logotip je:

Na boje ili tamne pozadine, naše željene HP-ov logotip je:

Naš crno-bijeli logotip koristi se ako nisu dostupne sve boje za ispis:

Logotip postavite s razmakom od barem 20 % praznog prostora sa sve četiri strane u odnosu na tekst, slike i grafiku:

Minimalna veličina za ispis HP-ova logotipa iznosi 0,25 kvadratnih inča ili 6,35 kvadratnih mm:

Minimalna veličina za digitalni prikaz HP-ova logotipa iznosi 20 x 20 piksela sa 72 tpi:

HP-ov logotip ne smije se modificirati.

HP-ov logotip nemojte koristiti na sljedeće načine:

 • bez HP-ove izričite, pisane dozvole
 • primjenjivati na njega odraze ili nagibe
 • koristiti ga kao dimenzionalni objekt
 • mijenjati mu oblik
 • iskrivljavati ga ili zakretati
 • dodavati mu obrub
 • odjeljivati slova HP od kružnog elementa
 • primjenjivati boju na slova unutar logotipa
 • isticati ga
 • mijenjati boje
 • dodavati animacije
 • postaviti ili upisati tekst unutar njega ili njegova praznog prostora ili
 • postaviti sliku unutar logotipa

 

 

OVE SE SMJERNICE MOGU POVREMENO REVIDIRATI BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI.  DUŽNOST JE HP-ovih PARTNERA, KORISNIKA LICENCE, SURADNIKA I OVLAŠTENIH PRODAVAČA REDOVITO PROVJERAVATI OVU STRANICU TE KOMUNICIRATI S ODGOVARAJUĆIM HP-ovim PREDSTAVNICIMA RADI TRAJNOG USKLAĐIVANJA S HP-ovim SMJERNICAMA ZA KORIŠTENJE ZAŠTITNOG ZNAKA.

 

Ograničena prava vlade Sjedinjenih Američkih Država

Svi materijali preuzeti u ime SAD-a, njegovih agencija i/ili instrumentarija ("Vlada SAD-a") podliježu odredbama FAR 12.211 – "Tehnički podaci" i FAR 12.212 – "Računalni softver" ili člancima koji se odnose na zaštitu jednaku HP-ovoj u sklopu zakonskih propisa o javnoj nabavi DFARS ili drugih propisa agencija.

 

Međunarodna problematika i problematika izvoza

[HP upravlja ovim web-mjestom iz ureda u gradu Palo Alto, u Kaliforniji) HP ne izjavljuje da je ovo web-mjesto prikladno ili dostupno za korištenje izvan granica Sjedinjenih Američkih Država, a zabranjen je pristup ovom web-mjestu na teritorijima na kojima je njegov sadržaj nezakonit ili ograničen.]

 

Ako ovom web-mjestu pristupate izvan SAD-a, činite to na svoju inicijativu i odgovorni ste za usklađenost s primjenjivim zakonima.

 

Pristajete poštivati sva ograničenja i propise Ministarstva trgovine SAD-a vezane uz izvoz i ponovni uvoz kao i svih drugih američkih ili stranih agencija i nadležnih tijela u vezi s upotrebom HP-ovih web-mjesta te nećete, kršeći zakon, prenositi ili dopustiti prijenos materijala u zabranjenu zemlju ili na neki drugi način kršiti zakone. Posebice, ali bez ograničenja, materijali se ne smiju, kršeći zakon, izvoziti ili ponovno uvoziti na sljedeća područja:

 

 

 

Upotrebom materijala koji podliježu navedenim ograničenjima i propisima izjavljujete i jamčite da niste u nadležnosti, niste državljanin odnosno da ne prebivate u takvoj zemlji te da se ne nalazite na navedenim popisima.

Naknada štete

Pristajete obeštetiti, braniti i štititi HP-ove stranke od svih tužbi, odgovornosti, odšteta, gubitaka, troškova ili naknada (uključujući razumne odvjetničke troškove) koji mogu nastati kao posljedica ili proizaći iz vašeg kršenja ovih uvjeta (ili kršenja korisnika vašeg računa). HP zadržava pravo preuzimanja isključive obrane i nadzora nad bilo kojim predmetom koji podliježe naknadi štete s vaše strane, a vi u tom slučaju pristajete surađivati s HP-om u obrani protiv takve tužbe.

Elektroničke komunikacije

Kada posjetite ovo web-mjesto ili HP-u pošaljete poruku e-pošte, komunicirate s HP-om elektroničkim putem. Možemo vam odgovoriti e-poštom ili objavom obavijesti na ovom web-mjestu. Prihvaćate da sve takve obavijesti, izjave i drugi oblici komunikacije koje vam HP dostavi elektroničkim putem zadovoljavaju zakonski preduvjet u pogledu pisane komunikacije.

Vlasništvo

Osim ako u ovim uvjetima nije navedeno drugačije, svi materijali, kao i njihov raspored na ovom web-mjestu, u našem su vlasništvu, autorsko pravo © [datumi stvaranja] HP Development Company, L.P. Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito dodijeljena. Osim ako nije obavezno ili ograničeno u skladu s primjenjivim zakonom, reproduciranje, distribucija, izmjene, ponovni prijenos ili objava materijala zaštićenog autorskim pravima strogo je zabranjena bez izričitog pisanog odobrenja vlasnika autorskog prava ili licence.

Cjelokupan ugovor za sve

Ovi uvjeti, zajedno sa svim dodatnim uvjetima koje prihvatite prilikom korištenja određenih elemenata ovog web-mjesta, čine cjelokupnu, isključivu i konačnu izjavu o suglasnosti između svih stranaka u odnosu na predmet sporazuma i ukidaju sve prethodne sporazume ili dogovore između vas i HP-a u pogledu predmeta ovog sporazuma. HP-ove stranke korisnici su prava treće strane u odnosu na odredbe ovih uvjeta koje se na njih odnose.

Mjerodavni zakon

Ovi uvjeti podložni su zakonima savezne države Kalifornije koji se primjenjuju na sklopljene i izvršene ugovore u toj saveznoj državi te se odnose na njezine stanovnike, bez obzira na vaše stvarno prebivalište ili mjesto poslovanja. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju dobara te jedinstveni zakon o prijenosu računalnih informacija (UCITA) neće se primjenjivati na ove uvjete. Sve tužbe proizašle iz ovih uvjeta ili one koje se odnose na ove uvjete odnosno na vašu upotrebu ovog web-mjesta razmatrat će se na saveznim ili državnim sudovima okruga Santa Clara u Kaliforniji, a vi ovime neopozivo prihvaćate isključivu osobnu nadležnost navedenih sudova u takvim pitanjima.

Razno

Ako HP ne provede ili iskoristi prava ili odredbe iz ovih uvjeta, to ne znači da se odriče takvih prava ili odredbi. Ako nadležni sud bilo koju odredbu ovih uvjeta proglasi nevažećom, vi se bez obzira na to slažete da sud provede namjeru sadržanu u odredbi u pogledu HP-a ili vas te da druge odredbe ovih uvjeta ostaju pravomoćne. Naslovi odjeljaka ovih uvjeta umetnuti su radi preglednosti i nemaju nikakav pravni ni ugovorni učinak. Ovi uvjeti ostaju na snazi bez obzira na vaš prekid upotrebe ovog web-mjesta. Ovi uvjeti tumače se bez primjene strogih tumačenja u vašu ili korist HP-a odnosno protiv vas ili HP-a. Ove uvjete, kao i sva prava i licence dodijeljene u skladu s njima, ne možete prenositi ni dodjeljivati, ali ih HP može dodjeljivati bez ograničenja.

Obavijest potrošačima u Kaliforniji

Prema odjeljku 1789.3 Građanskog zakonika države Kalifornije korisnici u Kaliforniji imaju pravo na sljedeće informacija o pravima potrošača: ovo web-mjesto u vlasništvu je HP-a. Ako imate pitanje ili prigovor vezan uz ovo web-mjesto, obratite se službi za korisnike putem web-mjesta https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Možete nam se obratiti i pisanim putem na adresi HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 SAD. Stanovnici Kalifornije mogu se obratiti pisanim putem Odjelu za pritužbe Odsjeka službe za potrošače u Odjelu za poslove s potrošačima na adresu 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ili telefonom na broj (916) 445-1254 or (800) 952-5210 ili putem TDD-a za gluhe i nagluhe osobe (800) 326-2297 odnosno putem TDD-a (916) 322-1700.

HP-ova izmjena uvjeta upotrebe

HP može prema vlastitom nahođenju povremeno promijeniti ove uvjete (uključujući sve referencirane dokumente ili dokumente na koje postoji veza). HP će na ovom web-mjestu objaviti odgovarajuću obavijest o takvim promjenama. Ako se ne slažete s promjenama, vaša je jedna mogućnost prestanak korištenja ovog web-mjesta. Nastavkom upotrebe ovog web-mjesta nakon obavijesti o promjenama prihvaćate promjene i slažete se da vas obvezuju uvjeti i odredbe takvih promjena. Određene odredbe ovih uvjeta mogu biti ukinute posebnim pravnim obavijestima ili uvjetima koji se nalaze na određenim stranicama ovog web-mjesta te se u takvim slučajevima posebna pravna obavijest ili uvjet smatra sastavnim dijelom ovih uvjeta i ukida odredbu ili odredbe ovih uvjeta koje je potrebno ukinuti.

 

 

 

Revidirano u ožujku 2015.

 

 

Povratak na vrh