HP-ova izjava o zaštiti privatnosti

HP je svjestan da je privatnost osnovno ljudsko pravo te priznaje važnost privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka svojim korisnicima i partnerima diljem svijeta. Kao globalna tvrtka svojim pravnim osobama, poslovnim procesima, upravljačkim strukturama i tehničkim sustavima koji prelaze državne granice stremimo za sve svoje operacije ponuditi zaštitu koja premašuje zakonske minimume te implementirati dosljedne, rigorozne pravilnike i procedure.

 

Ova izjava o zaštiti privatnosti informira vas o našoj praksi vezanoj uz privatnost, odabirima koje možete načiniti i pravima koja možete iskoristiti u vezi svojih osobnih podataka, uključujući informacije koje su možda prikupljene putem vaših mrežnih aktivnosti, upotrebe uređaja i interakcije s HP-om izvan mreže, kao npr. kada ste u kontaktu s našim predstavnicima za korisničku podršku. Ova izjava o zaštiti privatnosti primjenjuje se na sve HP-ove tvrtke, kao i na web-mjesta, domene, usluge (uključujući upravljanje uređajima), aplikacije, pretplate (npr. Instant Ink) i proizvode u vlasništvu HP-a i naših povezanih društava (zajednički naziv: “HP-ove usluge”).

 

Ova se izjava o zaštiti privatnosti ne odnosi ni na koje osobne podatke koje prikupljamo u ime svojih poslovnih korisnika kada pružamo usluge. Način na koji obrađujemo vaše osobne podatke u tom kontekstu reguliran je ugovorima s našim poslovnim korisnicima. Ako ste kupac, zaposlenik ili ugovorni partner nekog od HP-ovih poslovnih korisnika i imate pitanja o svojim osobnim podacima, preporučujemo vam da se najprije obratite HP-ovu poslovnom korisniku, a mi ćemo im potom, po potrebi, pružiti pomoć potrebnu za odgovor na vaša pitanja.

Naši principi zaštite privatnosti

Imamo utvrđen program utemeljen na odgovornosti i predani smo slijeđenju principa utemeljenih na međunarodno prepoznatim okvirima i principima zaštite privatnosti i sigurnosti podataka:

USKLAĐENOST SA ZAKONOM, PRAVEDNOST I TRANSPARENTNOST

USKLAĐENOST SA ZAKONOM, PRAVEDNOST I TRANSPARENTNOST

 

Osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonom, transparentno i pravedno prema vama. Naše se aktivnosti obrade podataka provode na sljedeći način: 1) uz vaš pristanak; 2) radi ispunjavanja naših obaveza prema vama; 3) u legitimne svrhe provođenja naših poslovnih aktivnosti, inovacija i omogućivanja besprijekornog korisničkog doživljaja ili 4) na neki drugi način u skladu sa zakonom.

OBAVJEŠĆIVANJE I MOGUĆNOST IZBORA U VEZI S KORIŠTENJEM PODATAKA

OBAVJEŠĆIVANJE I MOGUĆNOST IZBORA U VEZI S KORIŠTENJEM PODATAKA

 

Poslujemo transparentno i pružamo vam jasne obavijesti i mogućnost izbora u vezi vrsta osobnih podataka koje prikupljamo i svrhama u koje će se ti podaci koristiti i obrađivati. Osobne podatke nećemo koristiti u svrhe koje nisu kompatibilne s navedenim principima, našom izjavom o zaštiti privatnosti ili specifičnim napomenama povezanima s HP-ovim uslugama.

PRISTUP PODACIMA

PRISTUP PODACIMA

 

Omogućujemo razuman pristup podacima koje podijelite s nama i mogućnost njihova pregledavanja, ispravljanja ili brisanja te dodavanja dodatnih pojedinosti.

INTEGRITET PODATAKA I OGRANIČENJE SVRHE

INTEGRITET PODATAKA I OGRANIČENJE SVRHE

 

Osobne podatke koristimo samo u svrhe opisane prilikom prikupljanja ili u dodatne kompatibilne svrhe u skladu sa zakonom. Poduzimamo razumne korake kako bismo osigurali da osobni podaci budu točni, potpuni i aktualni te prikupljamo samo one osobne podatke koji su relevantni i ograničeni na ono što je nužno za svrhe za koje se podaci prikupljaju. Osobne podatke nećemo čuvati dulje nego što je nužno za svrhe za koje su prikupljani te ćemo ih izbrisati ili uništiti na siguran način.

SIGURNOST PODATAKA

SIGURNOST PODATAKA

 

Da bismo onemogućili neovlaštenu upotrebu ili otkrivanje osobnih podataka, u svojim operacijama implementiramo snažne sigurnosne kontrole nad informacijama i nudimo vodeće proizvode i rješenja s visokim razinama zaštite sigurnosti podataka.

ODGOVORNOST ZA DALJNJI PRIJENOS

ODGOVORNOST ZA DALJNJI PRIJENOS

 

Prihvaćamo moguću odgovornost za prijenose osobnih podataka između HP-ovih subjekata i trećih strana. Osobni će se podaci dijeliti samo ako treća strana ima ugovornu obavezu omogućiti ekvivalentnu razinu zaštite.

PRAVNA ZAŠTITA, KONTROLA I PROVOĐENJE

PRAVNA ZAŠTITA, KONTROLA I PROVOĐENJE

 

Predani smo otklanjanju svih vaših nedoumica u vezi s osobnim podacima. Dobrovoljno sudjelujemo u nekoliko međunarodnih programa zaštite privatnosti koji omogućuju pravnu zaštitu pojedincima koji smatraju da HP ne poštuje njihova prava u dovoljnoj mjeri.

Prijenos podataka između država

Budući da je HP globalna tvrtka, podaci koje navedete mogu se prenijeti HP-ovim subjektima diljem svijeta ili im oni mogu pristupiti u skladu s ovom izjavom o zaštiti privatnosti i u skladu s međunarodnim programima zaštite privatnosti.

 

EUROPSKO-AMERIČKI SUSTAV ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 

Iako se ne upotrebljava za prijenose podataka od 16. HP je usklađen s europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti koji je objavilo američko Ministarstvo trgovine i koji se odnosi na prikupljanje, korištenje i zadržavanje osobnih podataka poteklih iz država članica Europske unije. HP potvrđuje da se pridržava načela sustava zaštite privatnosti u pogledu obavješćivanja, izbora, odgovornosti za daljnji prijenos, sigurnosti, cjelovitosti podataka i ograničenja svrhe, pristupa i pravne zaštite, provedbe i odgovornosti. Ako postoji sukob između pravila navedenih u ovom pravilniku o zaštiti privatnosti i načela sustava zaštite privatnosti, mjerodavna su načela sustava zaštite privatnosti. Da biste saznali više o sustavu zaštite privatnosti i pregledali našu stranicu s certifikacijom, posjetite www.privacyshield.govWeb-mjesto koje nije HP-ovo.

 

HP slijedi načela europsko-američkog sustava zaštite privatnosti i posvećen je rješavanju prigovora povezanih sa zaštitom podataka i prikupljanjem osobnih podataka korisnika. Korisnici iz Europske unije koji imaju pitanja ili prigovore u vezi s ovim sustavom zaštite privatnosti najprije se trebaju obratiti HP-OVOM UREDU ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI

 

Nerazriješene prigovore povezane sa zaštitom privatnosti u skladu s europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti HP prosljeđuje neprofitnom alternativnom rješavatelju sporova BBB EU PRIVACY SHIELD sa sjedištem u SAD-u i kojim upravlja Vijeće Ureda za unaprjeđenje poslovanja. Ako u razumnom roku ne dobijete potvrdu o zaprimanju prigovora ili ako vaš prigovor nije obrađen na zadovoljavajući način, posjetite www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/Web-mjesto koje nije HP-ovo da biste saznali više i podnijeli prigovor.

 

Ako vaš prigovor nije riješen putem navedenih kanala, u ograničenim okolnostima možete zatražiti arbitražu u okviru Odbora za sustav zaštite privatnosti.

 

HP podliježe istražnim i izvršnim ovlastima američke savezne agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugog američkog ovlaštenog zakonskog tijela.

 

** PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

OBVEZUJUĆA KORPORACIJSKA PRAVILA

 

HP-ova obvezujuća korporativna pravila (“BCR”) jamče da su osobni podaci prenijeti iz Europskog ekonomskog prostora (“EEA”) adekvatno zaštićeni tijekom obrade u bilo kojem od HP-ovih globalnih entiteta. HP osobne podatke iz EU-a prenosi u skladu sa sljedećim odobrenim BCR-ovima.

 • HP-ov BCR za voditelja obrade ("BCR-C"). HP-ov BCR-C, koji je na snazi od 2011., obuhvaća prijenose osobnih podataka o postojećim i budućim HP-ovim korisnicima iz kategorije potrošača, kao i o HP-ovim zaposlenicima i kandidatima za zaposlenje.
 • HP-ov BCR za obrađivača (“BCR-P”) – odobren od strane većine regulatora za zaštitu podataka u EEA-u i Švicarskoj, na snazi od 2018. HP-ov BCR-P dostupan je HP-ovim velikim poslovnim korisnicima radi olakšavanja prijenosa njihovih osobnih podatka iz EEA-a.

Dodatne informacije o BCR-ovima možete pronaći ovdje (na engleskom).

 

MEĐUNARODNA PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI U DRŽAVAMA APEC-a

 

HP-ove prakse zaštite privatnosti opisane u ovoj Izjavi usklađene su sa sustavom pravila zaštite privatnosti u državama APEC-a („CBPR“), uključujući transparentnost, odgovornost i mogućnost izbora kada je riječ o prikupljanju i korištenju vaših osobnih podataka, kako i sa sustavom prepoznavanja privatnosti za izvršitelje obrade podataka („PRP”). Certifikati CBPR i PRP ne obuhvaćaju podatke koji se možda prikupljaju putem softvera preuzetih s platformi drugih proizvođača. Sustavi CBPR i PRP u državama APEC-a tvrtkama i ustanovama daju okvir za zaštitu osobnih podataka koji se prenose između gospodarstava država APEC-a koja sudjeluju u programu. Dodatne informacije o okviru za države APEC-a potražite ovdje.

 

Ako imate nerazriješena pitanja o zaštiti privatnosti ili korištenju podataka povezanih s HP-ovim certifikatom za APEC na koja nismo ponudili zadovoljavajući odgovor, obratite se organizaciji naš rješavatelj sporova koji je treća strana u SAD-u (besplatno).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Način na koji koristimo podatke

Prikupljamo i koristimo osobne podatke radi upravljanja vašim odnosom s HP-om i pružanja kvalitetnije usluge putem personalizacije i poboljšanja vašeg doživljaja korištenja HP-ovih usluga. Vaše podatke koristimo i na druge načine obrađujemo u sljedeće poslovne svrhe:

 

ZADOVOLJSTVO KUPACA

 

Omogućivanje besprijekornog korisničkog doživljaja održavanjem točnih podataka za kontakt i registraciju, pružanjem sveobuhvatne korisničke podrške putem raznih medija, uključujući internetske poruke i centre za dopisivanje, komunikacijom o ponudama proizvoda, usluga, pretplata i značajki koje biste mogli smatrati zanimljivim i omogućivanjem vašeg sudjelovanja u natječajima, odlaznim pozivima o zadovoljstvu i anketama, poticajima za korisnike, pogodnostima i nagradama za lojalnost. Pomoću vaših podataka personaliziramo vaš doživljaj te HP-ove usluge i obavijesti koje primate, a stvaramo i preporuke na temelju vašeg korištenja HP-ovih usluga.

 

PODRŠKA ZA TRANSAKCIJE

 

Pomažemo pri dovršavanju transakcija i narudžbi povezanih s našim proizvodima ili uslugama, administriramo vaš račun, obrađujemo plaćanja, pripremamo isporuke te pomažemo prilikom popravaka i vraćanja.

 

PODRŠKA ZA PROIZVODE I NJIHOVO POBOLJŠANJE

 

Komunikacija s vama radi obavještavanja i podizanja svijesti o netransakcijskim značajkama proizvoda koje nisu pokrivene putem korisničke službe i administrativnih obavijesti. Poboljšavamo performanse i funkcioniranje naših proizvoda, rješenja, usluga i podrške, uključujući podršku za jamstvo i pravovremena ažuriranja firmvera i softvera te obavijesti radi osiguranja trajnog funkcioniranja uređaja ili usluge. Dodatne informacije potražite u odjeljku o Podacima koji se automatski prikupljaju.

 

ADMINISTRATIVNA KOMUNIKACIJA

 

Obavještavamo vas o HP-ovim uslugama. Primjeri administrativne komunikacije mogu obuhvaćati odgovore na vaša pitanja ili zahtjeve, komunikaciju povezanu s dovršetkom servisiranja ili jamstvom; obavijesti o povlačenjima proizvoda zbog sigurnosnih razloga, komunikaciju koju zahtijeva zakon ili primjenjiva korporativna ažuriranja povezana sa spajanjima, preuzimanjima ili prodajom imovine.

 

SIGURNOST

 

Održavanje cjelovitosti i sigurnosti naših web-mjesta, proizvoda, značajki i usluga te sprječavanje i otkrivanje sigurnosnih prijetnji, zloupotrebe ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih aktivnosti koje bi mogle ugroziti vaše podatke. Prilikom komunikacije s vama poduzet ćemo razumne korake za provjeru identiteta. Primjerice, prije nego što vam odobrimo pristup podacima, tražit ćemo da unesete lozinku i korisnički ID. Možemo održavati i dodatne sigurnosne mjere, primjerice sigurnosne kamere, radi zaštite naših fizičkih lokacija.

 

POSLOVNE OPERACIJE

 

Provođenje uobičajenih poslovnih operacija, provjera identiteta, donošenje odluka o zatraženim kreditnim odobrenjima, provođenje poslovnog istraživanja, analitike, planiranja i strategije, korporativno izvješćivanje i upravljanje, provođenje aktivnosti povezanih s prodajom, obuka zaposlenika i osiguranje kvalitete (što može obuhvaćati nadzor ili snimanje poziva upućenih korisničkoj podršci) i kontaktiranje s klijentima.

 

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

 

Inovacije na polju novih proizvoda, značajki i usluga pomoću istraživačkih i razvojnih alata te inkorporiranje aktivnosti analize podataka.

 

MARKETING I OGLAŠAVANJE

 

Pružanje personaliziranih promotivnih ponuda (u skladu s vašim postavkama zaštite privatnosti)na HP-ovim uslugama putem e-pošte, SMS/tekstnih poruka i marketinga u aplikacijama te na drugim odabranim partnerskim web-mjestima (npr. na partnerskom web-mjestu može vam se prikazati reklama za proizvod koji ste nedavno pregledavali na HP-ovu web-mjestu). U skladu s vašim navedenim komunikacijskim preferencama, neke od vaših podataka možemo podijeliti s odabranim partnerima, davateljima marketinških usluga i digitalnim marketinškim mrežama radi prikaza oglasa koji bi vas mogli zanimati na drugim web-mjestima ili u drugim mobilnim aplikacijama.

 

USKLAĐENOST SA ZAKONOM

 

Prikupljeni podaci mogu se koristiti u svrhe istraživanja sigurnosnih incidenata i potencijalnih otkrivanja osobnih podataka, obavještavanje pojedinaca i drugih subjekata o otkrivanju te pripremanje obrane u parnicama.

 

UMJETNA INTELIGENCIJA / STROJNO UČENJE

 

Kako korisnička sučelja postaju sve složenija i personaliziranija, HP može koristiti podatke da bi dopustio uređajima bolju prilagodbu usluga korisniku u pogledu načina na koji se informacije ili zadaci prezentiraju. Primjerice, tako da na temelju podataka o tijelu i biometrijskih podataka (uz vaš pristanak) poboljša korisnički doživljaj i usluge vezane uz naše proizvode i servise, npr. u pogledu sigurnosti uređaja i aplikacija virtualne stvarnosti.

 

Pružanje usluga

 

Kada je automatsko prikupljanje podataka strogo nužno za pružanje HP-ovih usluga ili isporuku zatraženog proizvoda. Bez prikupljanja telemetrijskih (npr. podataka o upotrebi pisača) i osobnih podataka ne možemo pružati određene usluge funkcija koje smo se ugovorno obvezali pružati kupcima. Osim toga, možemo automatski prikupljati podatke da bismo podržali i poboljšali HP-ove usluge, odnosno podržali poslovne operacije koje se odnose na HP-ove usluge.

 

Upravljanje računima

 

Kada koristite naše proizvode i usluge, uključujući internetske trgovine, možete izraditi vjerodajnice za prijavu ili račun kod HP-a. Kada izradite te vjerodajnice s adresom e-pošte i lozinkom, stvara se jedinstveni identifikator koji vam omogućuje upotrebu tih vjerodajnica za sve naše usluge. Ovisno o uslugama koje koristite, informacije povezane s vjerodajnicama ili računom mogu obuhvaćati i adresu za isporuku, informacije o platnoj kartici i povijest plaćanja njome, detalje o kupljenim i povezanim uređajima, postavke uređaja i veze, podatke o upotrebi servisa uređaja, kao i vaše preference za preporuke i ponude koje dobivate od HP-a. .

 

Kratke smjernice o načinima na koje koristimo prikupljene podatke i pravnoj osnovi za obradu tih podataka potražite u dokumentu Matrica prikupljanja i korištenja podataka.

Podaci koje prikupljamo

Osobni su podaci svi podaci koji korisnika osobno identificiraju ili putem kojih ga je moguće izravno ili neizravno identificirati. Osobni se podaci mogu prikupljati vašim korištenjem HP-ovih usluga odnosno tijekom interakcije s HP-ovim predstavnicima.

 

Kategorije prikupljenih osobnih podataka ovise o obliku vaše interakcije s nama ili HP-ovim uslugama koje koristite, no mogu uključivati sljedeće:

 

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

 • Podaci za kontakt – Možemo prikupljati osobne i/ili poslovne informacije za kontakt, uključujući vaše ime, prezime, adresu, telefonski broj, broj faksa, adresu e-pošte i ostale slične podatke te identifikatore.
 • Podaci o plaćanju – prikupljamo informacije potrebne za obradu plaćanja i sprječavanje zloupotrebe, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, sigurnosne kodove i ostale podatke povezane s plaćanjem.
 • Podaci o računu – prikupljamo podatke o načinu kupnje HP-ovih usluga ili registracije za njih, povijesti transakcija, plaćanja i podrške, HP-ovim uslugama koje koristite i o svemu povezanom sa stvorenim računom.
 • Podaci o lokaciji – ako omogućite lokacijske servise, ako odlučite navesti podatke o lokaciji prilikom registracije proizvoda ili prilikom interakcije s našim web-stranicama, prikupljamo geolokacijske podatke.
 • Podaci o sigurnosnim vjerodajnicama – prikupljamo korisničke ID-jeve, lozinke, podsjetnike za lozinku i slične sigurnosne podatke potrebne za provjeru autentičnosti i pristup HP-ovim računima.
 • Demografski podaci – prikupljamo ili od trećih strana pribavljamo određene demografske podatke, kao što su npr. podaci o državi, spolu, dobi, preferiranom jeziku i općim interesima.
 • Preference – prikupljamo informacije o vašim preferencama i interesima u vezi s HP-ovim uslugama (bilo da nam ih sami navedete ili da to zaključimo na temelju podataka o vama) te o načinu na koji želite primati naše obavijesti.
 • Podaci s društvenih mreža – možemo omogućiti značajke društvenih mreža putem kojih možete dijeliti podatke s društvenim mrežama i komunicirati s nama putem različitih društvenih platformi. Korištenje tih značajki može rezultirati prikupljanjem ili dijeljenjem osobnih podataka, ovisno o značajci. Preporučujemo da pregledate pravilnike i postavke zaštite privatnosti na društvenim mrežama koje koristite da biste u potpunosti razumjeli koje podatke ta web-mjesta prikupljanju, koriste i dijele.
 • Podaci o tijelu i biometrijski podaci – Prilikom korištenja naših proizvoda možete nam dati podatke o svom tijelu, npr. o visini i težini, ili načinu na koji hodate radi stvaranja personaliziranih objekata pomoću naše tehnologije 3D ispisa. Uz vaše dopuštenje neki naši proizvodi mogu prikupljati biometrijske podatke (npr. otiske prstiju) da bi izvršavali funkcije na uređaju.
 • Ostali jedinstveni podaci za utvrđivanje identiteta – Primjeri drugih jedinstvenih podataka koje prikupljamo od vas uključuju serijske brojeve proizvoda, podatke koje navedete uživo, na internetu ili telefonski odnosno putem e-pošte našim servisnim centrima, službama za korisničku pomoć i drugim kanalima za pomoć, vaše odgovore na korisničke ankete ili natječaje odnosno usluge te kao odgovore na naše upite. Ako se prijavite za trenutni kredit, možemo od vas zatražiti i dodatne osobne podatke kao što su podaci o plaći, OIB, bankovne/financijske podatke i druge podatke (npr. podatke kreditnih agencija) radi provjere autentičnosti i prikladnosti za kredit.
 • Specifično prikupljanje podataka za HP-ove usluge – određene HP-ove usluge, primjerice HP Gaming i Immersive Applications, mogu prikupljati dodatne vrste podataka radi omogućivanja funkcija i specijaliziranih značajki. Da biste saznali više o određenoj HP-ovoj usluzi, kliknite ovdje.

 

PODACI KOJI SE AUTOMATSKI PRIKUPLJAJU

 • Podaci o upotrebi pisača Prikupljamo podatke o upotrebi pisača, npr. broj ispisanih stranica, način ispisa, korišteni medij, vrstu tintnog ili tonerskog ispisnog uloška (posebno, koriste li se neoriginalni ispisni ulošci ili ulošci s čipovima i elektroničkim sklopovima koji nisu HP-ovi), vrstu ispisane datoteke (.pdf, .jpg itd.), naziv aplikacije koja se koristila za ispis (Word, Excel, Adobe, Photoshop itd.), vrstu datoteke, vremensku oznaku te status i upotrebu ostalog potrošnog materijala za pisač. Ne skeniramo niti prikupljamo sadržaj datoteka ni podatke prikazane u aplikaciji.
 • Podaci o uređaju – prikupljamo podatke o vašem računalu, pisaču i/ili uređaju, npr. podatke o operacijskom sustavu, firmveru, količini memorije, regiji, jeziku, vremenskoj zoni, broju modela, datumu prvog pokretanja, starosti uređaja, datumu proizvodnje uređaja, verziji preglednika, proizvođaču uređaja, priključku, stanju jamstva, jedinstvenim identifikatorima uređaja, oglašivačkim identifikatorima te dodatne tehničke podatke koji ovise o proizvodu.
 • Podaci o aplikacijama – prikupljamo podatke povezane s HP-ovim aplikacijama, kao što su podaci o lokaciji, jeziku, verzijama softvera, načinu dijeljenja podataka te ažuriranjima. U slučajevima kada inkorporiramo tehnologije trećih strana, ta treća strana i HP mogu dijeliti podatke, a odgovarajuća će obavijest o tome biti istaknuta na razini aplikacije.
 • Podaci o performansama – prikupljamo informacije vezane uz performanse pojedinih hardverskih komponenti uređaja, firmver, softver i aplikacije. Primjeri podataka koje prikupljamo obuhvaćaju informacije vezane uz performanse memorije i procesora, uvjete okoline i sistemske kvarove, događaje vezane uz ispis, značajke i upozorenja poput onoga o niskoj razini tinte, upotrebu foto-kartica, faksa, skeniranja i ugrađenog web-poslužitelja te dodatne tehničke informacije koje variraju od uređaja do uređaja.
 • Podaci o pregledavanju web-mjesta – prikupljamo informacije o vašim posjetima HP-ovim web-mjestima, aplikacijama i web-mjestima drugih tvrtki koje njima upravljaju u naše ime te o vašim aktivnostima na navedenim mjestima, uključujući sadržaje (i oglase) koje pregledavate i s kojima ulazite u interakciju, adresu web-mjesta s kojeg ste stigli te druge nizove klikanja (npr. pregledane stranice, veze na koje kliknete ili artikle koje dodate u košaricu). Neke od tih informacija prikupljaju se pomoću kolačića, web-pratilica, ugrađenih veza na webu i sličnih tehnologija. Da biste saznali više, pogledajte odjeljak Upotreba kolačića.
 • Anonimni ili skupni podaci – prikupljamo anonimne odgovore na ankete ili anonimne odnosno skupne podatke o tome na koji se način koriste HP-ove usluge. Tijekom naših operacija u određenim slučajevima deidentificiramo ili pseudoanonimiziramo vaše podatke da bi vas u razumnoj mjeri bilo nemoguće identificirati dostupnom tehnologijom putem njihova korištenja.

Napomena: neki web-preglednici imaju ugrađenu značajku "Ne prati". Trenutno ne postoji industrijski standard za obradu zahtjeva "Ne prati", pa naša web-mjesta još ne odgovaraju na takve zahtjeve ni zaglavlja koja šalju takvi preglednici.

 

INFORMACIJE OD TREĆIH STRANA

 

Podatke prikupljamo od sljedećih trećih strana:

 • Brokeri podacima, društvene medijske mreže i oglašivačke mreže – komercijalno dostupni podaci kao što su ime, adresa, adresa e-pošte, preference, interesi i određeni demografski podaci. Primjerice, osobni se podaci mogu prikupljati kada pristupite našim aplikacijama putem prijave na društvenim mrežama (tj. prijavom u našu aplikaciju pomoću vjerodajnica za Facebook ili drugu društvenu mrežu). Osnovni podaci koje dobivamo mogu ovisiti o vašim postavkama zaštite privatnosti računa na društvenoj mreži.
 • HP-ovi partneri – ako HP-ove usluge kupite od HP-ova partnera, određene podatke o kupnji možemo dobiti od njega. Dobiti možemo i podatke i uvide o kolačićima.
 • Agencije za sprječavanje zloupotrebe ili za kreditna izvješća – podaci prikupljeni radi sprječavanja zloupotreba i u vezi s odlukama vezanim uz kreditiranje.
 • HP-ovi veliki poslovni korisnici – da bismo omogućili korištenje određenih HP-ovih usluga na poslovnoj razini, subjekt unutar tvrtke ili poduzeća (npr. član IT odjela) može HP-u poslati poslovne podatke za kontakt.
 • Davatelji analitičkih usluga – dobiti možemo i druge podatke koji nisu osobni, primjerice skupne ili neidentificirane demografske/profilne podatke od trećih strana, kao što su odabrani partneri i tvrtke specijalizirane za poslovne podatke, analitiku i softver.

Da bismo zajamčili točnost podataka i mogli ponuditi vrhunski korisnički doživljaj putem boljih, personaliziranih servisa, sadržaja, marketinških materijala i oglasa, u određenim slučajevima povezujemo ili kombiniramo informacije prikupljene iz različitih gore navedenih izvora s informacijama dobivenima izravno od vas. Primjerice, uspoređujemo geografske podatke dobivene iz komercijalnih izvora s IP adresom prikupljenom da bismo zaključili na kojem se geografskom području nalazite. Podaci se mogu povezati i putem jedinstvenog identifikatora kao što je kolačić ili broj računa.

 

Kada je to nužno, prikupljamo informacije potrebne za provjeru pouzdanosti poslovnih kontakata u sklopu našeg programa usklađenosti s borbom protiv korupcije i u skladu s našim zakonskim obvezama.

 

AKO ODLUČITE USKRATITI PODATKE

 

Niste obavezni dijeliti osobne podatke koje zatražimo, no ako ih ne odlučite podijeliti, u nekim slučajevima nećemo vam moći omogućiti pristup HP-ovim uslugama i određenim specijaliziranim značajkama ili učinkovito odgovoriti na moguće upite.

Zaštita privatnosti djece

Ako za neki konkretan proizvod ili uslugu nije navedeno drukčije,HP-ove usluge namijenjene su općoj upotrebi. HP svjesno ne prikuplja podatke od djece kao što je definirano lokalnim zakonom bez prethodnog pristanka roditelja ili skrbnika ili kao što na bilo koji drugi način dopušta važeći zakon.

Način čuvanja i zaštite podataka

Da bismo spriječili neovlašten pristup podacima njihov gubitak, upotrebu ili razotkrivanje te osigurali njihovo prikladno korištenje, koristimo razumne i primjerene fizičke, tehničke i administrativne postupke za zaštitu prikupljenih podataka. HP čuva podatke na način koji to dopušta ili zahtijeva zakon sve dok ti podaci imaju legitimnu poslovnu svrhu.

 

Prilikom prikupljanja, prijenosa ili pohrane osjetljivih podataka, npr. financijskih podataka, koristimo razne sigurnosne tehnologije i postupke da bismo vaše osobne podatke zaštitili od neovlaštenog pristupa, korištenja ili otkrivanja. Prilikom prijenosa vrlo povjerljivih podataka (npr. brojeva kreditnih kartica ili lozinki) putem interneta, štitimo ih primjenom šifriranja, kao što su novije verzije TLS (Transport Layer Security) protokola.

 

Prilikom obrade plaćanja u stvarnom vremenu koristimo usluge zaštite od zloupotrebe. Ova nam usluga omogućuje dodatnu razinu sigurnosti pri obrani od zloupotrebe kreditnih kartica i pri zaštiti vaših financijskih podataka u skladu s industrijskim standardima.

 

Vaše osobne podatke držimo onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje HP-ovih usluga, u legitimne i bitne poslovne svrhe, kao što je Izrada poslovnih odluka usmjerenih na podatke, usklađenost s našim pravnim obvezama i rješavanje sporova. Razdoblja zadržavanja za HP-ove poslovne zapise razlikuju se ovisno o vrsti zapisa i uređena je HP-ovim pravilima zadržavanja zapisa.

 

Poslovni zapisi, uključujući zapise povezane s transakcijama klijenata i dobavljača, održavaju se dok su aktivni i u skladu s lokalnim zakonom.

 

Čuvamo vaše osobne podatke koliko god je to potrebno za pružanje HP-ovih usluga, legitimne i esencijalne poslovne svrhe, npr. donošenje poslovnih odluka na temelju podataka, ispunjavanje zakonskih obaveza i razrješavanje sporova. HP je predan zaštiti privatnosti svih osobnih podataka koji se obrađuju te nastoji osigurati da se osobni podaci ne drže dulje nego što je potrebno za svrhe za koje se prikupljaju, čuvaju i obrađuju. Razdoblje čuvanja za osobne podatke u HP-ovu posjedu razlikuje se ovisno o tome čuvaju li se podaci u sklopu legalno traženog poslovnog zapisa. Osobni podaci u zapisima, uključujući zapise povezane s transakcijama klijenata i dobavljača, održavaju se dok su aktivni i u skladu s lokalnim propisima. Osobnim podacima koji se ne čuvaju u fizičkim evidencijama upravlja se u skladu s Pravilnikom o čuvanju osobnih podataka, koji postavlja ograničenja čuvanja. Nakon isteka odgovarajućeg razdoblja čuvanja informacije se trajno brišu i uništavaju na način na koji ih nije moguće reproducirati.

 

Na vaš ćemo zahtjev izbrisati ili anonimizirati vaše osobne podatke tako da se na temelju njih više ne može utvrditi vaš identitet osim ako nam zakon ne dopušta ili nalaže zadržavanje određenih osobnih podataka.. .

Način na koji dijelimo podatke

Vaše ćemo osobne podatke dijeliti samo kako je ovdje navedeno i, u slučajevima u kojima je to primjenjivo, samo kada su uspostavljene odgovarajuće ugovorne obveze:

 

Dijeljenje s HP-ovim tvrtkama

 

Vaše osobne podatke možemo prenijeti drugim HP-ovim subjektima u SAD-u i diljem svijeta u svrhe opisane u ovoj izjavi o zaštiti privatnosti. Da bi vaši podaci bili zaštićeni te u skladu s našim sudjelovanjem u programima međunarodnih pravila zaštite privatnosti u državama APEC-aobvezujućih korporativnih pravila te sustavu zaštite privatnosti, HP-ovi subjekti moraju biti usklađeni s našim propisima zaštite privatnosti. Nadalje, naše smjernice za zaštitu privatnosti prosljeđuju se HP-ovim zaposlenicima na godišnjoj bazi u sklopu obavezne obuke o integritetu u HP-u.

 

U slučajevima u kojima se gore navedeni međunarodni programi zaštite privatnosti ne primjenjuju, pristankom i prihvaćanjem HP-ove izjave o zaštiti privatnosti prilikom registracije proizvoda ili registracije za uslugu, stvaranja računa ili nekog drugog oblika davanja vlastitih osobnih podataka, dajete pristanak na prijenos vaših osobnih podataka kroz globalnu HP-ovu mrežu entiteta.

 

DIJELJENJE S DAVATELJIMA USLUGA I PARTNERIMA

 

Koristimo davatelje usluga ili partnere radi podrške i upravljanja određenim vidovima poslovnih operacija u naše ime. Ti se davatelji usluga ili partneri mogu nalaziti u SAD-u ili na drugim globalnim lokacijama te nuditi usluge kao što su obrada kreditnih kartica i usluge upravljanja zaštitom od zloupotreba, korisnička podrška, prodajne aktivnosti u naše ime, ispunjavanje narudžbi, isporuka proizvoda, personalizacija sadržaja, oglašivačke i marketinške aktivnosti (uključujući digitalno i personalizirano oglašavanje), IT servisi, davanje usluga e-pošte, pohrana podataka, pomoć u stvarnom vremenu, naplata duga i upravljanje njime, ankete o zadovoljstvu korisnika i podrška HP-ovim web-mjestima. Naši su davatelji usluga i partneri pod ugovornom obavezom i moraju čuvati sve osobne podatke koje prime od nas te im je zabranjeno koristiti ih u druge svrhe osim za obavljanje usluga koje zatraži HP. U nekim slučajevima HP bi vam se mogao obratiti da bi izmjerio vaše zadovoljstvo dostavom naših proizvoda i pružanjem usluga od strane davatelja usluga i partnera.

 

DIJELJENJE OSTALIH PODATAKA S OGLAŠIVAČIMA

 

Informacije o vama možda ćemo prenijeti i partnerima-oglašivačima (uključujući oglašivačke mreže i tvrtke te druge davatelje usluga koje oni možda koriste) kako bi oni mogli prepoznati vaše uređaje i ponuditi vam sadržaje i oglase vezane uz vaše interese. Ti podaci mogu obuhvaćati vaše ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, ID uređaja ili druge identifikatore u šifriranom obliku. Davatelji usluga mogu te podatke obraditi u zaključanom ili deidentificiranom obliku. Ti davatelji usluga od vas mogu prikupljati dodatne informacije, kao što su vaša IP adresa te informacije o vašem pregledniku ili operacijskom sustavu, te mogu kombinirati informacije o vama s informacijama iz drugih tvrtki koje su članice kooperativa za dijeljenje podataka u kojima sudjelujemo. Da biste saznali više, pogledajte odjeljak Izbor Odjeljak HP-ove obavijesti

 

DIJELJENJE S OSTALIM TREĆIM STRANAMA

 

Vaš osobne podatke možemo podijeliti i sa sljedećim subjektima: (i) agencijama za kreditiranje i sprječavanje zloupotrebe; (ii) agencijama za naplatu dugova (za postojeće dugove prema nama); ili (iii) osiguravateljskim kućama, ako ste kupili policu osiguranja putem nas (npr. uslugu Care Pack). Ako odlučite poslati osobne podatke drugim tvrtkama, tim će se osobnim podacima rukovati u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti tih tvrtki. Njihova se pravila mogu razlikovati od HP-ovih pravilnika i praksi.

 

KORPORACIJSKI PRIJENOSI

 

Mogući su i slučajevi kada zbog strateških ili drugih poslovnih razloga HP odluči prodati ili kupiti tvrtke ili se s njima udružiti odnosno na drugi način reorganizirati poslovanje. U takvim prijenosima možemo otkriti ili prenijeti vaše osobne podatke potencijalnim ili stvarnim kupcima, odnosno zaprimiti osobne podatke od prodavača. U takvim vrstama prijenosa naša je praksa da zatražimo odgovarajuću zaštitu vaših osobnih podataka.

 

USKLAĐENOST SA ZAKONOM

 

Vaše osobne podatke možemo podijeliti i ako, u dobroj vjeri, smatramo da to moramo učiniti iz sljedećih razloga: (i) nalog odgovarajućih agencija za provedbu zakona, zakonodavnih tijela, sudova i drugih javnih ustanova, uključujući zahtjeve povezane s nacionalnom sigurnošću ili provedbom zakona; (ii) usklađivanje s bilo kojim zakonom, propisom, sudskim pozivom ili nalogom; (iii) istraživanje i sprječavanje sigurnosnih prijetnji, zloupotreba ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih aktivnosti; (iv) provođenje/zaštita prava i vlasništva HP-a ili njegovih podružnica ili (v) zaštita prava i osobne sigurnosti HP-a, HP-ovih zaposlenika i trećih strana koji se nalaze u poslovnim prostorima u vlasništvu HP-a ili ih koriste, a u skladu s odredbama primjenjivog zakona.

 

Mi ne, i nećemo, prodavati osobne podatke trećim stranama. Dopuštamo trećim stranama da prikupljaju osobne podatke opisane preko naših usluga i dijele osobne podatke s trećim stranama u poslovne svrhe kako je opisano u ovoj izjavi o zaštiti privatnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na oglašavanje na našim uslugama i drugdje na temelju internetskih aktivnosti korisnika tijekom vremena i na različitim web-lokacijama, uslugama i uređajima (takozvano "oglašavanje na temelju interesa"). Informacije o praksama tih trećih strana nisu obuhvaćene ovom izjavom o privatnosti.

 

Kratak pregled načina na koje dijelimo vaše podatke i entiteta s kojima ih dijelimo potražite u dokumentu Matrica prikupljanja i korištenja podataka.

HP komunikacije

Na mjestu prikupljanja podataka ili pomoću načina navedenih u sljedećem odjeljku možete promijeniti postavke koje se odnose na pretplatu ili opće HP-ove obavijesti. Te se mogućnosti ne odnose na obavijesti u vezi s dovršetkom narudžbe, ugovorima, podrškom, sigurnosnim upozorenjima o proizvodu, ažuriranjima upravljačkih programa ili drugim administrativnim i transakcijskim obavijestima jer njihov primarni cilj nije promotivni.

 

MARKETINŠKE OBAVIJESTI I OBAVIJESTI ZA PRETPLATNIKE

 

HP-ove marketinške obavijesti pružaju informacije o proizvodima, uslugama i/ili podršci, a možete birati na koji vam se način dostavljaju – npr. poštom, e-poštom, telefonom, faksom ili putem mobilnog uređaja. Marketinške obavijesti mogu uključivati informacije o novim proizvodima ili uslugama, posebne ponude, personalizirani sadržaj, ciljano oglašavanje ili pozivnice za sudjelovanje u istraživanju tržišta ili recenzijama usklađenosti. Obavijesti za pretplatnike uključuju biltene e-pošte, ažuriranja softvera i slične sadržaje koje ste izričito zatražili ili pristali primati.

 

Opće obavijesti možete otkazati na jedan od sljedećih načina:

 

 • Odaberite vezu za otkazivanje pretplate u e-pošti ili slijedite upute priložene uz svaku poruku e-pošte s obavijestima za pretplatnike.
 • Da biste otkazali pretplatu iz poruka isporučenih na mobilne uređaje, na poruku odgovorite sljedećim sadržajem: "STOP" ili "END".

Alate za automatsko prikupljanje podataka, poput web-pratilica u porukama e-pošte, možete onemogućiti i tako da ne preuzmete slike u porukama koje vam pošalje HP (ta se značajka razlikuje ovisno o softveru za e-poštu koji se koristi na osobnom računalu). No to možda neće uvijek onemogućiti prikupljanje podataka u poruci e-pošte zbog specifičnih mogućnosti softvera za e-poštu. Dodatne informacije o tome potražite u informacijama koje ste dobili uz softver e-pošte ili od davatelja usluga.

 

IZBOR KOLAČIĆA I OGLASA

 

HP vam putem centra za postavljanje kolačića omogućuje odabir postavki za kolačiće i druge alate za automatsko prikupljanje podataka. Da biste saznali više o našoj upotrebi tih alata, pročitajte Izjavu o izboru kolačića i oglasa. Da biste promijenili postavke, posjetite centar za postavke kolačića.

 

Korištenje vaših prava i obraćanje HP-u

Imate pravo zatražiti kopiju svih osobnih podataka koje smo dobili od vas ili ih sami održavamo te objašnjenje o njihovoj obradi. Osim toga, imate pravo povući sva prethodno dana dopuštenja ili za osobne podatke zatražiti ispravak, dodavanje pojedinosti, ograničenje, anonimizaciju ili brisanje, kao i osobne podatke koje ste dali svojim pristankom ili u vezi s nekim ugovorom dobiti u strukturiranom, strojno čitljivom obliku te zatražiti da ih prenesemo nekom drugom podatkovnom kontroloru.

 

Imate i pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka u nekim okolnostima, uključujući onda kada te podatke koristimo za izravni marketing ili stvaranje marketinškog profila. U odjeljku HP-ove obavijesti potražite upute za to kako iskoristiti prava i upravljati preferencama za obavijesti vezane uz marketing i pretplatu.

 

Osim kontrola zaštite privatnosti dostupnih putem ove izjave o zaštiti privatnosti, kontrolirati možete i prikupljanje podataka s uređaja. U nekim se slučajevima podaci o korištenju uređaja (ne i sadržaj datoteka) prikupljaju i obrađuju radi pružanja ključnih funkcija HP-ove usluge, primjerice daljinskog ispisa, usluge Instant Ink ili drugog web-servisa. Prikupljanjem podataka s uređaja upravljati možete sami putem postavki uređaja. HP ne može prilagoditi postavke prikupljanja podataka bez vašeg aktivnog sudjelovanja. Onemogućivanje prikupljanja podataka može utjecati na dostupnost funkcija takvih servisa. Podaci prikupljeni za osnovne funkcije neće se obrađivati za izravne marketinške svrhe. Ako vam je za prilagodbu postavki prikupljanja podataka potrebna pomoć, obratite se HP-ovoj korisničkoj podršci i navedite podatke o uređaju.

 

U određenim slučajevima ta prava mogu biti ograničena, npr. ako bi udovoljavanje vašem zahtjevu razotkrilo osobne podatke o nekoj drugoj osobi ili ako zatražite da izbrišemo informacije koje smo zakonski obavezni čuvati, ili one za čije čuvanje imamo uvjerljive i legitimne interese.

 

Nećemo vas diskriminirati zbog ostvarivanja svojih prava i izbora, iako neke funkcionalnosti i značajke dostupne na HP-ovim uslugama mogu promijeniti ili vam više neće biti dostupne. Svaka razlika u uslugama povezana je s pružanom vrijednošću.

 

Da biste iskoristili svoja prava ili ako imate pitanja ili nedoumica povezanih s izjavom o zaštiti privatnosti, našim prikupljanjem i korištenjem vaših podataka ili mogućom povredom lokalnih zakona o zaštiti privatnosti, možete se obratiti HP-ovu direktoru za zaštitu privatnosti i podataka ili nam pisati na odgovarajuću adresu u nastavku:

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEKSIKO
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Narodna Republika Kina
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Peking, Kina

 

OSTATAK SVIJETA
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
SAD

 

Sve komunikacije će biti tretirane povjerljivo. Nakon primitka vaše komunikacije, naš predstavnik će vas kontaktirati u razumnom roku kako bi odgovorio na vaša pitanja ili nedoumice. U nekim slučajevima možemo zatražiti dodatne informacije kako bismo potvrdili vaš identitet. Za više informacija o postupku provjere, kliknite ovdje Nastojimo osigurati da se vaša zabrinutost riješi na pravodoban i primjeren način.

 

Ako ne možemo razriješiti vaše nedoumice, imate pravo obratiti se nadređenoj službi za privatnost podataka u državi u kojoj živite ili radite ili ondje gdje smatrate da je došlo do povrede pravila o zaštiti podataka, kao i potražiti pravni lijek putem suda. U vezi pitanja, nedoumica ili prigovora vezanih uz naše sudjelovanje u europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti, APEC CBPR-ovima ili primjeni HP-ovih BCR-ova pročitajte više o tome u odjeljku o Prijenosu podataka između država.

Izmjene naše izjave o zaštiti privatnosti

Ako izmijenimo izjavu o zaštiti privatnosti, objavit ćemo je ovdje uz ažurirani datum revizije. Ako znatno izmijenimo izjavu o zaštiti privatnosti na način da bi se bitno promijenile naše prakse zaštite privatnosti, možemo vas obavijestiti i na druge načine, npr. slanjem e-pošte ili postavljanjem obavijesti na korporativnom web-mjestu i stranicama na društvenim mrežama prije nego izmjene stupe na snagu.

 

Datum objave: ožujak 2021.

 

Preuzmite HP-ovu izjavu o zaštiti privatnosti

 

Arhiva prethodnih pravilnika o zaštiti privatnosti

Povezane veze o zaštiti privatnosti:

Izjave o zaštiti privatnosti za ostale države regije

Saznajte više

Moje preference za zaštitu privatnosti

Saznajte više

HP Prava na osobne podatke

Saznajte više