ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ HP ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โทรฯฟรี

คำแนะนำในการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การพิมพ์

HP® จึงมีความประสงค์ให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ HP

  ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) แนะนำว่าการทำความสะอาดพื้นผิวและการฆ่าเชื้อโรคต่อไปนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคในครัวเรือนและชุมชน

  คำแนะนำในการทำความสะอาด

  การฆ่าเชื้อตามที่แนะนำโดย CDC คือการใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่ 70% และน้ำที่ 30% ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์มีจำหน่ายในร้านค้าส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์อยู่ที่ 70% และน้ำ 30% แอลกอฮอล์ชนิดนี้ถูกวางจำหน่ายในชื่อรับบิ้งแอลกอฮอล์ (Rubbing Alcohol) ด้วย

   โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ HP ที่ผ่านการสัมผัสบ่อย:

   1. สวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งในขณะที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่พื้นผิว
   2. ปิดเครื่องและตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ (ในกรณีเครื่องพิมพ์ ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ) ถอดแบตเตอรี่และสายออกจากอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก อย่าทำความสะอาดในขณะที่เปิดเครื่องอยู่หรือเสียบปลั๊กอยู่
   3. ฉีดพ่นสเปรย์หรือใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ในสัดส่วน 70% / น้ำ 30% ในปริมาณเล็กน้อย อย่าใช้วัสดุที่เป็นเส้นใย เช่นกระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู ผ้าควรมีความชื้นแต่ต้องไม่เปียกชื้นเกินไป
   4. อย่าฉีดพ่นสารใด ๆ ไปที่ผลิตภัณฑ์โดยตรง
   5. ใช้ผ้าเช็ดไปที่พื้นผิวเบา ๆ เพื่อทำความสะอาด อย่าปล่อยให้ความเปียกชื้นซึมเข้าไปในบริเวณต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ แผงหน้าจอ หรือพอร์ต USB ที่อยู่บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เพราะความชื้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
   6. เริ่มจากจอแสดงผลหรือแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ และจบที่สายไฟที่ยืดหยุ่น เช่น สายจ่ายไฟหลัก แป้นพิมพ์ หรือสาย USB
   7. ระหว่างที่ทำความสะอาดจอแสดงผลหรือแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ค่อย ๆ เช็ดพื้นผิวไปยังทิศทางเดียว โดยเคลื่อนจากด้านบนของจอลงสู่ด้านล่าง
   8. หลังจากทำความสะอาจแล้ว ผึ่งลมอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวแห้ง ก่อนที่จะทำการเปิดเครื่อง
   9. หลังฆ่าเชื้อเสร็จ เครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ควรได้รับการทำความสะอาดอีกครั้งโดยใช้น้ำยาเช็ดกระจกฉีดพ่นไปบนผ้าขี้ริ้วที่สะอาดเพื่อกำจัดริ้วลาย
   10. ควรทิ้งถุงมือหลังจากความสะอาดแต่ละครั้ง หลังจากทิ้งถุงมือแล้ว ให้ล้างมือทันที

   ข้อปฏิบัติเพื่อการจัดการที่ปลอดภัย

   การจัดการใช้งานไอโซพริลแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธีและปลอดภัยตลอดเวลานั้นมีความสำคัญมาก

   • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า
   • เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อนและสิ่งไวไฟ
   • ใช้ในที่ ๆ มีการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ
   • เก็บไว้ในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทที่ดี
   • เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท
   • ล้างผิวหนังให้ทั่วด้วยสบู่และน้ำเมื่อสัมผัสโดนไอโซพริลแอลกอฮอล์

   น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือนทั่วไปและน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งหลายอาจสร้างความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกได้ อย่าใช้สารเคมีต่อไปนี้หรือสารละลายใด ๆ ที่ประกอบด้วยสารเคมีชนิดต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวจำพวกสเปรย์:

   • สารฟอกขาว
   • เปอร์ออกไซด์ (รวมถึงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์)
   • อะซิโทน
   • แอมโมเนีย
   • เอทิลแอลกอฮอล์
   • เมทิลีนคลอไรด์

   นอกจากนี้ยังต้องหลีกเลี่ยงสารใด ๆ ก็ตามที่ผลิตจากปิโตรเคมี เช่น:

   • น้ำมันเชื้อเพลิง
   • ทินเนอร์ผสมสี
   • น้ำมันเบนซิน
   • โทลูอีน

   หากคุณไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใดเหมาะสม หรือหากไม่มีการบ่งชี้ไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้หรือในเอกสารอ้างอิงฉบับใด โปรดอย่านำมาใช้

   คำถามที่พบบ่อย

   ถาม: ตัวอักษรและสัญลักษณ์บนแป้นพิมพ์ของฉันจะหายไปหลังจากทำความสะอาดหรือไม่

    ตอบ: สารเคมีบางชนิดรุนแรงมาก และอาจสร้างความเสียหายให้กับแป้นพิมพ์และพื้นผิวอื่น ๆ ได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ของคุณ

     ถาม: ส่วนใดของอุปกรณ์ของฉันที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำความสะอาด

      ตอบ: ส่วนประกอบภายนอกของพีซีหรือเครื่องพิมพ์ของคุณทั้งหมดสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้สารละลายตามที่แนะนำ ซึ่งรวมถึงพอร์ต สายไฟ ปุ่มบนแป้นพิม์ ยาง พลาสติก พื้นผิวที่เป็นเหล็ก จอแสดงผล และแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

       ถาม: ฉันต้องทำความสะอาดพีซี แป้นพิมพ์ เมาส์ จอแสดงผล หรือเครื่องพิมพ์ของฉันบ่อยแค่ไหน

        ตอบ: HP ขอแนะนำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ 3-5 ครั้งต่อวัน การทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณด้วยสารละลายใด ๆ มากเกินไปอาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้

        เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
        เลือกร้านค้า
        พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์