บล็อก

กำลังโหลด ...
 1. How to Recycle Toner Cartridges Responsibly

  recycle
  As anyone who uses and replaces printer toner cartridges knows, it can be tempting to throw them away when they’re empty. The thing is, toner cartridge recycling is a more responsible, sustainable way to deal with your empties, and it’s easier to do than ever before.
  You can recycle them by:
  • Dropping them off at a retailer
  • Sending them through the mail
  • Working with a nonprofit that recycles for you
  Whether you’re concerned with HP toner cartridge recycling or have another product to unload, HP’s recycling program is free, efficient, and good for the planet.

  Why you should recycle

  The idea of laser toner cartridge recycling sounds like it has benefits for our ecosystem, but what’s the harm if you don’t participate? Well, throwing empty toner or ink cartridges into the trash means they go into the la
  Read more »
 2. How to Use CDs and DVDs on a Computer with No Disk Drive

  Storage
  When was the last time you needed to play a CD or DVD on your computer? While you may not have to do this as often as you once did, it’s also the only way to access certain games, albums, or movies. If the media isn’t available digitally, a disk is your best option. Alternatively, you may have backed up some of your files to a disk at some point and need to access them again.
  If your computer has an internal optical drive, then you have nothing to worry about – but what do you do if it doesn't have one? In this guide, we’ll give you the facts on how to play a DVD or CD on a desktop PC or laptop with no disk drive.

  What happened to disk drives?

  Nearly all modern PCs lack disk drives. This is especially true for laptops, which have to make the best use of their space to deliver a truly
  Read more »
 3. What Are My Business Equipment Financing Options?

  Equipment Financing
  Whether you want to expand your manufacturing to include a new product line or your computers have seen better days, there are many reasons for today's business owner to buy new equipment.
  And if the concept of equipment financing is new to you, consider that 2018 saw $1.8 trillion in equipment purchases, with 50% of these purchases being financed. That’s a huge market, but is business financing right for you?

  What is equipment financing?

  Unlike other types of loans, equipment financing exists for a single purpose: to finance your equipment. The equipment itself acts as the collateral. When you're done making payments, you will own the equipment free and clear. Until then, if you default on the loan, the lender can take back the equipment to help recoup their c
  Read more »
 4. What Monitor Ports Types Do I Need?

  Monitor ports
  Today’s computer monitor comes with a variety of port options, all of which have different functions and use cases. And when it comes to buying a new monitor, you’ll want to know exactly which ports are included in your latest device.
  But which ports do you actually need? Well, it all depends. If you own a legacy device, you may require cer
  Read more »
 5. How to Download and Install the Latest HP Printer Software

  How to Download and Install the Latest HP Printer Software
  At HP, we make it easy to download, install, and update your HP printer software.
  If you’ve just bought a new HP printer, or if you’re trying to reinstall the software on your existing printer, just go to HP Customer Support - Software and Driver Downloads, enter your device name, and choose your desired software from the available list.
  Read more »
 6. The 7 Best HP 24-inch Monitors

  The 7 Best HP 24-inch Monitors
  Computer monitors typically range in size from 19 inches to 34 inches. And right in the sweet spot is the 24-inch monitor. It’s a great mid-range option for those who are tight on space or who simply want a more compact display for their streamlined setup. It also provides a compromise between the size of the image it displays and the amount of space it occupies. These monitors are versatile as well and can be optimized for school, work, gaming - just about anything.
  Read more »
 7. How to Choose the Best HP Laptop for You

  Best Hp Laptop
  Finding the best HP laptop for your needs can be a serious challenge. Chances are that it will be your go-to device for work, play, and maybe even school if you’re a student.
  Yet you face so many choices for display, processors, memory, storage, battery life, and loads of other options. You’ll want to do your research to find the best laptop to buy for both your lifestyle and your budget.
  How to choose a laptop? Start with this laptop buying guide to explore the best laptops from HP that click with your habits and budget.

  What to look for in a laptop

  Before we get down to business, you’ll want to have a sense of what you’re looking for when you ask yourself “What’s the best laptop for me?” Do you need something lighter you can easily carry around with you? Or do you want a larger model with additional screen real estate that also offers more flexibility than your office deskto
  Read more »
 8. HP Care Pack Buying Guide

  HP Care Pack Buying Guide

  When purchasing a new PC, it’s easy to overlook warranty options or decline coverage altogether for one reason or another. Maybe you don’t think you need it because you take great care of your devices, or perhaps you’d rather not tack on additional costs. The thing is, PCs may require repairs for various reasons, often outside your control.

  Read more »
 9. Best HP Computer Speakers

  Best HP Computer Speakers

  Computers have oh-so-many specs: processing speed, graphics, display, memory, storage - the list goes on. But many computer users forget about one of the most important aspects of the user experience: sound.

  Read more »
 10. What’s the Difference Between USB-C vs. Thunderbolt 3?

  What’s the Difference Between USB-C vs. Thunderbolt 3?
  In the past, the Thunderbolt and USB standards were entirely separate, leading to confusion and ultimately frustration over ports, plugs, and cables. “Can I use this cable to charge this laptop? What about plugging in my phone?”
  Read more »
หน้า
เลือกร้านค้า
โทรหาเรา
โทรหาเรา
ฝ่ายขาย
1800-012-214
การสนับสนุนด้านเทคนิค
02 787 3344

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

( ยกเว้นวันหยุดราชการ )

แชทกับเรา
ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ
แชทสด
Sales
6623284555(WhatsApp)
@hpthailand (Line)

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

( ยกเว้นวันหยุดราชการ )

ค้นหาร้านค้า ค้นหาร้านค้าของเรา
ส่งข้อเสนอแนะ เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณ!
พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์