เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจหาผลิตภัณฑ์ HP (HP PDT)

แอปพลิเคชัน - เครื่องมือตรวจหาผลิตภัณฑ์ HP (HP PDT)

 • ใช้ HP PDT เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม HP Easy Ink เท่านั้น
 • แอปพลิเคชันนี้จะเข้าถึง/สอบถามโฮสต์ของเครือข่ายเครื่องพิมพ์เพื่อการตรวจสอบ ซึ่งจะทำหน้าที่ระบุเครื่องพิมพ์ที่เพิ่งซื้อใหม่ ตลอดจนเครื่องพิมพ์ HP ที่มีอยู่แล้วซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์
 • ขั้นตอนการตรวจหาเครื่องพิมพ์จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้า (คุณ) เริ่มการตรวจหาโดยคลิกปุ่ม "ยอมรับและเริ่มต้น" เท่านั้น
 • โดยจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก (~12MB) และลูกค้า (คุณ) จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ในขั้นตอนการตรวจหาเครื่องพิมพ์ ที่จะมรตัวเลือกให้ถอนการติดตั้งอัตโนมัติ
  • หากลูกค้า (คุณ) เลือกถอนการติดตั้งอัตโนมัติ ระบบจะถอนการติดตั้งอัตโนมัติเมื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้น หรือเมื่อลูกค้าออกจากขั้นตอนการตรวจหาเครื่องพิมพ์
  • หากลูกค้า (คุณ) ไม่เลือกถอนการติดตั้งอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ HP PDT จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อการตรวจหาเครื่องพิมพ์ในอนาคต นอกจากนี้ ยังสามารถถอนการติดตั้งด้วยตนเองได้อีกด้วย
 • การติดตั้ง HP PDT ไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หากคอมพิวเตอร์ของคุณแจ้งให้รีสตาร์ท อาจเป็นเพราะมีการอัปเดต Windows หรือแอปพลิเคชันอื่นค้างดำเนินการอยู่
 • HP PDT สามารถตรวจหา แจ้งเตือน และอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ในกรณีที่คอมพิวเตอร์คุณกำลังใช้งานในเวอร์ชันเก่า

คอมพิวเตอร์ของคุณ

 • HP PDT มอบประสบการณ์ใช้งานบนเว็บในการเปิดใช้การลงทะเบียนโปรแกรม HP Easy Ink ซึ่งขณะนี้รองรับระบบดังต่อไปนี้
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 หรือ Windows 10
  • เบราว์เซอร์: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge (HP PDT ไม่รองรับการใช้งานบนเว็บมือถือ)

เครือข่ายของคุณ

เครื่องพิมพ์ของคุณ

 • ต้องเปิดเครื่องและอยู่ในสถานะพร้อม (ไม่ใช่สถานะ "ไม่ได้ใช้งาน" หรือ "ออฟไลน์") เพื่อให้สามารถตรวจสอบสัญญาณได้ กดปุ่มเปิด/ปิด หากเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดสลีป
 • ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือสาย LAN (ไม่รองรับการเชื่อมต่อโดยใช้สาย USB)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 • ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องพิมพ์ใช้เพื่อระบุคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การใช้งานโปรแกรม HP Easy Ink
 • องค์ประกอบข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อใช้ระบุคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ของเครื่องพิมพ์ในการใช้งาน HP Easy Ink มีดังนี้
  • ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์
  • หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์
  • หมายเลขประจำเครื่องพิมพ์

พื้นที่เก็บข้อมูล

 • เครื่องพิมพ์ HP ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่ถูกระบุในขั้นตอนการตรวจหา แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน/สมัครใช้บริการ ระบบของ HP จะไม่เก็บข้อมูลไว้หลังจากลูกค้าออกจากขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
เลือกร้านค้า
พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์