เรียกดูตามหัวข้อ

เกี่ยวกับ HP Easy Ink

 • HP Easy Ink ทำงานอย่างไร
 • สิทธิประโยชน์จาก HP Easy Ink
 • ความพร้อมให้บริการของโปรแกรม
 • ฉันจะได้รับส่วนลดหรือไม่
 • หน้าสมาชิก HP Easy Ink
 • การสมัครใช้บริการและการลงทะเบียน

การลงทะเบียน

 • เกณฑ์ในการลงทะเบียน
 • วิธีลงทะเบียน
 • ใครที่สามารถลงทะเบียนได้บ้าง
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
 • คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ของเครื่องพิมพ์
 • เครื่องพิมพ์ของฉันไม่มีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์
 • ฉันมีเครื่องพิมพ์ HP อยู่แล้ว วิธีลงทะเบียน
 • สมัครรับบริการด้วยเครื่องพิมพ์จากตัวแทนจำหน่าย
 • วิธียกเลิกการลงทะเบียน

การตรวจหาเครื่องพิมพ์

 • คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใช้เครือข่ายเดียวกัน
 • การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต
 • HP PDT บน Mac
 • HP PDT บนโทรศัพท์มือถือ
 • เปิดใช้งาน HP PDT ไม่สำเร็จ
 • ตัวเลือกการยกเลิกติดตั้งอัตโนมัติ
 • HP PDT
 • การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 • ไม่พบเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายของ HP PDT

การสมัครรับบริการเครื่องพิมพ์

 • การเพิ่มเครื่องพิมพ์อื่น
 • ยกเลิกสิทธิ์การรับบริการเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่อง
 • ฉันส่งคืนเครื่องพิมพ์ของฉันแล้ว
 • ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องพิมพ์แล้ว

การเปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ (บริการทางเว็บ)

 • เปิดใช้บริการทางเว็บ
 • เครื่องพิมพ์ของฉันได้รับการปกป้องด้วยไฟร์วอลล์
 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับอินเทอร์เน็ต
 • เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน
 • ทำไมฉันต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การแจ้งเตือน

 • ฉันเลือกการแจ้งเตือนได้หรือไม่
 • เลิกรับการแจ้งเตือน
 • เปลี่ยนอีเมล/หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน
 • เลือกรับ/เลิกรับการแจ้งเตือน
 • โหมดการแจ้งเตือน
 • การรับการแจ้งเตือน

การสั่งซื้อ

 • ฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไร
 • ยกเลิกคำสั่งซื้อของฉัน
 • มีบริการจัดส่งฟรีหรือไม่
 • อัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงิน/การจัดส่ง

ฝ่ายบริการสนับสนุน

 • คำถามเกี่ยวกับ Easy Ink
 • ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับบริการเครื่องพิมพ์ของฉัน
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
เลือกร้านค้า
พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์