Przejdź do treści Polska-Polski
HP.pl Produkty i Usługi Wsparcie i Sterowniki Rozwiązania Jak Kupić
» Kontakt z HP
HP.com Polska
Wydajność wkładów

Jak firma HP mierzy wydajność drukarek atramentowych

» 

Wydajność wkładów

Początek treści
W przypadku wszystkich drukarek atramentowych Deskjet, Photosmart i Officejet oraz urządzeń wielofunkcyjnych sprzedawanych od lipca 2005 r. firma HP publikuje dane wydajności wydruków stron na podstawie branżowego standardu pomiaru wydajności wkładów z atramentem (ISO/IEC 24711). (Aby uzyskać dane wydajności dla drukarek laserowych, zobacz Pomiar wydajności: Kolorowe drukarki LaserJet).

Zgodnie z wytycznymi testu ISO 24711 standardowy zestaw pięciu stron 21,59 x 27,94 cm jest drukowany ciągle do momentu wyczerpania wkładu. Z różnych przyczyny te warunki testowe mogą nie odzwierciedlać wyników uzyskiwanych podczas codziennego użytku. Z tego powodu standardowe wyniki wydruków stron ISO powinny być używane tylko jako punkt odniesienia w celu porównania, a nie do przewidywania rzeczywistej wydajności drukarki firmy HP i wkładów. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron, częstotliwości drukowania, ilości atramentu zużywanego podczas przygotowywania drukarki i innych czynników, które omówiono poniżej.

Pięć przedstawionych poniżej standardowych stron ISO zawiera kombinację tekstu i grafiki oraz połączenie czerni i kolorów.

Pięć standardowych stron ISO
Pięć standardowych stron ISO

Rzeczywista wydajność będzie się różnić w zależności od zawartości strony. „Zagęszczone” dokumenty, takie jak pokazany poniżej dokument tekstowy, mogą spowodować uzyskanie mniejszej liczby stron niż w przypadku standardowej strony ISO. Z kolei mniej zagęszczone strony, takie jak poniższy wykres organizacyjny, pozwolą uzyskać większą liczbę stron niż standardowo. Drukowanie z użyciem głównie jednego koloru spowoduje uzyskanie niższych wyników wydajności dla tego koloru oraz wyższych wyników dla pozostałych kolorów, które nie są tak często używane. Uzyskana wydajność będzie zależna od drukowanej zawartości.

Tekst o dużej gęstości Wykres organizacyjny Duże zużycie błękitu
Tekst o dużej gęstości Wykres organizacyjny Duże zużycie błękitu

Firma HP stosuje oddzielny standard wydajności dla druku zdjęć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wydajność drukarki atramentowej określona za pomocą liczby zdjęć .

Niektórzy użytkownicy drukarek atramentowych drukują jednorazowo po kilka stron, a pomiędzy kolejnymi zadaniami wydruku mijają godziny, a czasami nawet dni. W przypadku takiego sposobu drukowania drukarki atramentowe zużywają pewną ilość atramentu w celu zapewnienia czystości dysz drukujących i bezproblemowego przepływu atramentu. Bardzo ważne jest utrzymanie poprawnego funkcjonowania drukarki i zapewnienie identycznej, najwyższej jakości, takiej jak w przypadku nowej drukarki. Może to jednak spowodować spadek w porównaniu z sytuacją, gdyby taka sama zawartość była drukowana ciągle.

Niektóre drukarki atramentowe firmy HP wykorzystują atrament z wkładów włożonych po raz pierwszy w celu rozruchu drukarki. Takie jednorazowe zużycie atramentu nie jest uwzględniane w teście ISO 24711 i może wpłynąć na wydajność pierwszego wkładu. Z kolei w opakowaniach z niektórymi drukarkami atramentowymi firmy HP znajduje się „wkład początkowy”, który może spowodować uzyskanie mniejszej liczby wydruków niż wymienny wkład firmy HP. Na opakowaniu drukarki firmy HP znajduje się informacja, czy do drukarki dołączono wkłady początkowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu użycia atramentu przez drukarki atramentowe firmy HP, patrz łącze do artykułu dotyczącego zużycia atramentu.

Metodologia testowania wydajności drukarki atramentowej określonej za pomocą liczby stron

Firma HP publikuje informacje o wydajności w oparciu o normę ISO dotyczącą pomiaru wydajności wkładów atramentowych (ISO/IEC 24711):

  • Test oparty jest na ciągłym drukowaniu standardowego zestawu pięciu stron aż do wyczerpania wkładu. Przyjmuje się, że wkład został wyczerpany, kiedy strony testowe stają się wyblakłe lub, w przypadku niektórych drukarek, kiedy drukarka zatrzymuje się automatycznie w wyniku wykrycia braku atramentu.

  • Aby uwzględnić odchylenia, które mogą wystąpić, co najmniej 3 wkłady każdego typu są testowane w każdej z 3 drukarek.

  • Test ISO nie uwzględnia atramentu zużywanego podczas rozruchu drukarki. Zgodnie ze standardem, po wykonaniu początkowego rozruchu drukarki należy wyjąć wkłady i włożyć nowe przed rozpoczęciem pomiaru wydajności.

Szczegółowe informacje o standardach drukowania ISO/IEC są dostępne pod adresem www.iso.org/jtc1/sc28.

Co to jest ISO?

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to największa światowa organizacja zajmująca się tworzeniem i publikowaniem międzynarodowych standardów.

ISO stanowi sieć narodowych instytucji normalizacyjnych ze 157 krajów (jeden członek z każdego kraju). Jej główny sekretariat, koordynujący działania organizacji, znajduje się w Genewie.

Jest to organizacja pozarządowa, która stanowi pomost między sektorami publicznymi i prywatnymi. Z jednej strony, wiele instytucji członkowskich wchodzi w skład rządowej struktury odpowiednich krajów lub ma mandat rządowy. Z kolei korzenie innych instytucji członkowskich sięgają sektora prywatnego, gdyż zostały stworzone w ramach krajowego partnerstwa stowarzyszeń branżowych.

W ten sposób organizacja ISO umożliwia osiągnięcie konsensusu w zakresie rozwiązań spełniających wymagania biznesu i szersze potrzeby społeczności. Więcej informacji na temat organizacji ISO można znaleźć w witrynie http://www.iso.org.

Jak firma HP prezentuje dane dotyczące wydajności wkładów

Firma HP publikuje konkretne dane wydajności wydruków stron dla każdego wkładu zalecanego do poszczególnych drukarek atramentowych. Zwykle jest to wartość zgodna ze standardem ISO. Najważniejszym wyjątkiem są wkłady używane głównie do drukowania zdjęć, w przypadku których firma HP publikuje dane wydajności wydruku zdjęć (patrz łącze do artykułu dotyczącego zdjęć).

Przykłady danych wydajności na opakowaniach wkładów dla drukarek firmy HP
Przykłady danych wydajności na opakowaniach wkładów dla drukarek firmy HP

W przypadku wybranych drukarek z oddzielnymi wkładami z atramentem kolorowym firma HP publikuje dane wydajności wydruków stron łącznie dla 3 kolorów. Ta łączna wydajność jest oparta na metodologii raportowania ISO 24711, która zapewnia œrednie dane wydajnoœci dla wk³adów z atramentem w kolorach b³êkitnym, purpurowym i ¿ó³tym. Dane wydajnoœci dla koloru czarnego s¹ przedstawiane oddzielnie.

Przykłady łącznych danych wydajności CMY na opakowaniach wkładów dla drukarek firmy HP
Przykłady łącznych danych wydajności CMY na opakowaniach wkładów dla drukarek firmy HP

Większość wkładów do drukarek atramentowych firmy HP może być używanych przez więcej niż jeden model drukarki, a dane wydajności dla danego wkładu mogą się różnić w zależności od drukarki, choć ta różnica jest zwykle mała. Ogólnie rzecz biorąc, firma HP określa referencyjną wydajność wkładu na podstawie wydajności pierwszej wprowadzonej drukarki, która używa danego wkładu. W wyniku tego referencyjne dane wydajności wkładu mogą się różnić od wydajności przedstawianej dla wkładu używanego w określonej drukarce. Referencyjne wyniki wydajności wkładów dla drukarek atramentowych firmy HP zawsze są przedstawiane oddzielnie, a nie łącznie. W poniższym przykładzie użyto drukarki Deskjet 6540 do określenia referencyjnych wyników wydajności dla wkładów 94 i 95.

Numer Wynik referencyjny
dla wkładu
Deskjet 6540 Deskjet 6620 Photosmart B8350 Officejet H470
94 480 480 490 480 500
95 330 330 330 310 330

Chociaż wyniki wydajności są przedstawiane dla poszczególnych wkładów, sam test jest przeprowadzany z zainstalowanymi wszystkimi wkładami. Drukarki atramentowe często używają atramentu z więcej niż jednego wkładu podczas drukowania tekstu i grafiki. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Wydajność drukarki atramentowej określona za pomocą liczby zdjęć. W wielu przypadkach drukarki firmy HP umożliwiają użycie więcej niż jednego typu wkładu w komorze drukarki, dlatego możliwe są różne kombinacje wkładów. W takich sytuacjach na wydajność wkładu może wpłynąć wybór innych wkładów w drukarce. Określone kombinacje wkładów, które zostały użyte podczas określania wydajności każdej drukarki, zostały przedstawione w witrynie internetowej Drukarka HP: Wydajności wkładów.

W przypadku niektórych starszych drukarek i wkładów firmy HP, a także wkładów używanych głównie na potrzeby grafiki wielkoformatowej, nie są dostępne wyniki wydajności stron.

Zalecenia HP

Należy pamiętać, że wydajność wkładów jest tylko jednym z elementów wpływających na koszty; pod uwagę należy brać również jakość, niezawodność, ogólną wydajność i efektywność. Niezawodne produkty pozwolą na oszczędność czasu i pieniędzy. Przy dokonywaniu wyboru drukarki atramentowej należy wziąć pod uwagę indywidualne oczekiwania dotyczące drukowania.
Wersja do wydruku
Ochrona danych osobowych Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację zasad jej użytkowania
© 2022 Hewlett-Packard Development Company, L.P.