Przejdź do treści Polska-Polski
HP.pl Produkty i Usługi Wsparcie i Sterowniki Rozwiązania Jak Kupić
» Kontakt z HP
HP.com Polska
Wydajność wkładów

Zużycie atramentu w drukarkach atramentowych

» 

Wydajność wkładów

Początek treści
HP Inkjet printer Atrament jest zużywany na wiele sposobów w procesie drukowania. Ogólnie rzecz biorąc, atrament we wkładzie jest wykorzystywany do drukowania dokumentów, zdjęć i innych podobnych materiałów. Jednakże zużycie niewielkiej ilości atramentu jest konieczne do utrzymania poprawnego funkcjonowania głowicy drukującej. Pewna ilość atramentu pozostaje w drukarce, a część ulega wyparowaniu. Takie zjawiska występują z różnym nasileniem w drukarkach atramentowych wszystkich producentów. Metodologie używane do określania wydajności wydruków stron i zdjęć nie uwzględniają wszystkich powyższych sposobów wykorzystania atramentu, przez co rzeczywista wydajność może różnić się znacząco w stosunku do opublikowanej wydajności (aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wydajność drukarki atramentowej określona za pomocą liczby stron, Pomiar Wydajnosci Wkladu Fotograficznego: Fotograficzne drukarki atramentowe). Firma HP projektuje systemy drukarek atramentowych w celu zapewnienia najwyższej jakości podczas drukowania dokumentów klienta przy użyciu wystarczającej ilości atramentu, aby zachować niezawodność systemu drukowania i najwyższą jakość druku przez cały okres eksploatacji drukarki.

W procesie drukowania niewielka ilość atramentu jest wykorzystywana do przygotowania drukarki do użytku

Firma HP stosuje w drukarkach atramentowych dwa rodzaje głowic drukujących: głowicę zintegrowaną z wkładem atramentowym (Integrated Print Head, IPH – Zintegrowana Głowica Drukująca) oraz wbudowaną w drukarkę głowicę drukującą o podwyższonej trwałości, współpracującą z wkładami (typu Individual Ink Cartridge, IIC – pojedynczy wkład atramentowy). Zarówno drukarki IPH, jak i IIC wykonują procedury rozruchowe i kalibracyjne, które związane są ze zużyciem niewielkiej ilości atramentu w celu zapewnienia niezawodności i najlepszej jakości wydruku. Drukarki IIC mogą także wykorzystywać atrament w celu przygotowania głowicy o podwyższonej trwałości do użytku poprzez usunięcie płynu stosowanego podczas przechowywania i wpompowanie atramentu poprzez głowicę drukującą. Drukarki IIC mogą zużywać więcej atramentu podczas rozruchu niż drukarki IPH, co wynika z tych dodatkowych procedur rozruchowych. Po zainstalowaniu wymiennego wkładu z atramentem w drukarkach IIC lub IPH konieczne jest przeprowadzenie procedur rozruchowych, co wymaga pewnej ilości atramentu.

Niewielka ilość atramentu jest zużywana do konserwacji głowicy drukującej, zapobiegając jej zatykaniu

Dysze głowicy drukującej ulegają z czasem zatkaniu, najczęściej przez mikroskopijne cząsteczki kurzu lub zaschnięty atrament. Czystość dysz można zachować poprzez konserwację, która obejmuje przecieranie ich powierzchni małą, gumową wycieraczką, wypuszczanie atramentu przez dysze w celu usunięcia cząsteczek i zapobiegnięcia wysychaniu, a także wpompowanie atramentu w celu wyczyszczenia głowicy drukującej. Te czynności serwisowe wymagają zazwyczaj zużycia pewnej ilości atramentu z każdego wkładu, umożliwiając utrzymanie drukarki w stanie gotowości do druku kolorowego lub czarno-białego, nawet jeśli dokument jest drukowany tylko w jednym z tych trybów.

Wraz z upływem czasu w atramencie tworzą się małe pęcherzyki powietrza, które mogą zatkać przepływ atramentu w drukarkach z głowicami drukującymi o podwyższonej trwałości (IIC). W niektórych drukarkach IIC podczas wymiany wkładu atramentowego mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza. Można je usunąć poprzez wypompowanie z głowicy drukującej. Podczas usuwania takich pęcherzyków powietrza usuwana jest także pewna ilość atramentu. W przypadku systemów IIC wiele kolorów może być drukowanych przy użyciu tej samej głowicy drukującej. Wymiana pojedynczego wkładu kolorowego może spowodować także wykorzystanie pewnej ilości atramentu z innych wkładów kolorowych, które używają tej samej głowicy drukującej.

Czas między zadaniami wydruku wpływa na ilość atramentu dostępnego w celu drukowania

Ilość atramentu dostępnego do drukowania jest zależna od wielu czynników, takich jak zwyczaje dotyczące drukowania oraz sposób, w jaki system drukowania wykorzystuje atrament w celu drukowania stron i zachowania niezawodnej wydajności. Ogólnie rzecz biorąc, regularne korzystanie z drukarki powoduje zużywanie mniejszej ilości atramentu do konserwacji. Dłuższe przerwy między zadaniami wydruku wymagają bardziej agresywnych procedur do konserwacji dysz głowicy drukującej. Takie procedury powodują zużycie większej ilości atramentu. Procedury konserwacji mogą także zostać wywołane przez inne zdarzenia, takie jak ilość zużytego tuszu lub wymiana wkładu z atramentem, który nie był używany przez dłuższy czas.

Niewielka ilość atramentu pozostaje w drukarce

Wkłady atramentowe służą do przechowywania atramentu. Uniemożliwiają jego wyciekanie podczas przenoszenia wkładu i umożliwiają drukarce pobieranie atramentu, gdy jest potrzebny. Gdy zasoby wkładu są na wyczerpaniu, oznacza to, iż większość atramentu została zużyta. Wydobycie całego atramentu z wkładu jest tak samo niemożliwe jak wydobycie całej pasty do zębów z tubki. Dodatkowo po wymianie wkładu trójkolorowego mogą mieć miejsce przypadki niewykorzystania do końca atramentu przez wzgląd na fakt, że kolory mogą nie być używane przez drukarkę w tych samych proporcjach.

W miarę upływu czasu część atramentu wyparowuje

W miarę upływu czasu z wkładów wyparowuje część atramentu. Powoduje to zmniejszenie się objętości dostępnego atramentu i zmianę jego składu chemicznego. Nie można całkowicie uszczelnić wkładów z atramentem ze względu na zmiany jego objętości pod wpływem zmiany wysokości nad poziomem morza podczas transportu oraz różnic temperatury w trakcie przechowywania i użytkowania. Pojemniki HP są zaprojektowane w taki sposób, że działają niezawodnie po długim okresie spędzonym na półce sklepowej i przez wiele miesięcy użytkowania po zainstalowaniu w drukarce.

Do drukowania tekstu czarno-białego lub grafik można użyć niektórych rodzajów atramentu kolorowego

Istnieje kilka powodów decydujących o tym, czy atrament kolorowy może zostać wykorzystany. Zazwyczaj jest to konieczność podniesienia jakości wydruku, a czasami również przedłużenia czasu użytkowania drukarki — nawet jeśli na wydruk składać się będzie czarny tekst z grafikami. W większości drukarek HP do zwiększenia jakości wydruku i przedłużenia trwałości wydrukowanego czarnego tekstu z grafikami wykorzystuje się procesy chemicznych interakcji, dodając niewielkie ilości kolorowego atramentu do poszczególnych obszarów zadrukowanych w czerni. Niektóre ciemne obrazy mogą w swoich partiach czerni zawierać mieszankę atramentu czarnego i kolorowego. W przypadku czarno-białych obrazów i zdjęć mieszanka kolorów o nazwie „kompozytowa czerń” może być wykorzystana do uzyskania znacznie lepszej jakości obrazu i gładszych odcieni szarości w porównaniu z zastosowaniem samego czarnego atramentu. Niektóre drukarki atramentowe wykorzystują czarny atrament pigmentowy, którego nie da się użyć do zadrukowania pewnych rodzajów papieru fotograficznego. W takiej sytuacji ciemne lub czarne partie wydruku powstaną przy użyciu atramentów kolorowych. (Testy wydajności wydruków strony są przeprowadzane ze wszystkimi wkładami — czarnym i kolorowymi — zainstalowanymi w drukarce. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wydajność drukarki atramentowej określona za pomocą liczby stron.

Wiele drukarek HP umożliwia również drukowanie za pomocą samego czarnego atramentu (zmniejszając tym samym jakość wydruku). Przykładowo ustawienie koloru sterownika (opcja „Drukuj w skali szarości tylko czarnym atramentem” wybrana w preferencjach drukowania) narzuca metodę drukowania wyłącznie za pomocą czarnego atramentu. Dodatkowo wiele drukarek IPH posiada możliwość pracy w trybie „rezerwowym”, który pozwala na kontynuowanie druku tylko przy użyciu czarnego atramentu, gdy wkład z atramentem kolorowym zostanie usunięty lub nie jest zainstalowany. W przypadku systemów IIC firmy HP wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być zainstalowane, aby drukarka mogła działać.

Wybór użytkownika (tryby wydruku)

Także użytkownik może wpłynąć na ilość atramentu używanego do drukowania zdjęcia lub dokumentu. Wybierając inne tryby wydruku w sterowniku, można zmienić ilość atramentu wykorzystywanego do drukowania dokumentu. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie tryby robocze wydruku na zwykłym papierze cechują się niższą jakością wydruku i zużywają mniej atramentu niż domyślny tryb normalny wydruku na zwykłym papierze.

Podsumowanie

W procesie drukowania atrament jest zużywany na wiele sposobów, różniących się w zależności od etapu drukowania: od przygotowywania drukarki do rzeczywistego drukowania dokumentów, zdjęć i innych materiałów. Firma HP projektuje systemy drukarek atramentowych w celu zapewnienia najwyższej jakości podczas drukowania dokumentów klienta przy wykorzystaniu wystarczającej ilości atramentu, aby zachować niezawodność systemu drukowania i najwyższą jakość druku przez cały okres eksploatacji drukarki.
Wersja do wydruku
Ochrona danych osobowych Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację zasad jej użytkowania
© 2022 Hewlett-Packard Development Company, L.P.