Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet dla małych i średnich firm

 

1. Na podstawie wewnętrznych analiz danych HP. Największy udział w swoim segmencie na 2019 r.

2. Na podstawie wewnętrznych analiz danych HP na 2019 r.

3. Na podstawie analizy HP dotyczącej udostępnionych w roku 2019 funkcji zabezpieczeń drukarek tej samej klasy wśród rozwiązań HP. Firma HP oferuje zestaw zabezpieczeń, które monitorują, wykrywają i automatycznie powstrzymują ataki, a następnie kontrolują integralność oprogramowania po ponownym uruchomieniu. Lista drukarek jest dostępna na stronie hp.com/go/PrintersThatProtect.

4. Prędkość druku: Pomiarów dokonano według normy ISO/NEC 24734 z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych. Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

6. Prędkość skanowania przy podawaniu z automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Rzeczywista prędkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.

7. Moduł komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego. Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne należy połączyć bezpośrednio z siecią Wi‑Fi Direct® urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki z obsługą sieci Wi‑Fi Direct. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również instalacja aplikacji lub sterownika. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance®.

8. Nagroda BLI Reliability — urządzenia testowane od stycznia 2012 r. do maja 2018 r.

9. Obejmuje jednoroczną Ograniczoną gwarancję HP i dodatkowe dwuletnie wsparcie techniczne wymagające rejestracji i akceptacji Zasad i warunków HP. Dalsze szczegóły, patrz Zasady i warunki na stronie hp.com/go/3yearextendedservices.

10. Użycie wkładów innych niż firmy HP lub napełnianych nie wpływa na warunki standardowej jednorocznej Ograniczonej gwarancji HP, ale (a) zgodnie z oświadczeniem dotyczącym Ograniczonej gwarancji HP mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty; oraz (b) unieważnia dodatkowe dwuletnie wsparcie techniczne (patrz Zasady i warunki na stronie internetowej hp.com/go/3yearextendedservices).