• Windows 10
  • Windows 10

Máy trạm di động Z

Dành cho những tâm hồn sáng tạo và chuyên gia kỹ thuật luôn cần đến hiệu suất đỉnh cao mọi lúc, mọi nơi.

1. Dựa trên những thiết bị có thể tháo rời của các nhà cung cấp kể từ ngày 3 tháng 10 năm 2017. Hiệu suất dựa trên bộ xử lý, đồ họa và bộ nhớ.

2. Dựa trên phân tích nội bộ của HP về các thiết bị không thể tháo rời nhưng có thể chuyển đổi kể từ tháng 2 năm 2018. Hiệu suất dựa trên bộ nhớ, đồ họa và bộ xử lý tối đa.

3. Mô-đun âm thanh được bán riêng.

Intel, logo Intel, Core và Xeon là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Intel Corporation hoặc các công ty con của hãng tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Microsoft và Windows là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. NVIDIA và Quadro là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Linux® là nhãn hiệu đã đăng ký của Linus Torvalds tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. AMD là nhãn hiệu của Advanced Micro Devices, Inc.

Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là cấu thành chế độ bảo hành bổ sung. HP không chịu trách nhiệm đối với lỗi kỹ thuật hoặc biên tập, thiếu sót trong tài liệu này.

Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa, màu sắc và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia.