TẢI XUỐNG BÁO CÁO

Thay đổi mục đích sử dụng và 

tái chế ngay hôm nay

Tái chế

Nếu không thể áp dụng các hình thức đổi cũ lấy mới và nhận tiền mặt, hãy tái chế rác thải điện tử của bạn và giúp chúng tôi thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.
Chọn loại sản phẩm của bạn.

Thiết bị kinh doanh

Tái chế thiết bị đã qua sử dụng, bằng dịch vụ trả lại miễn phí ở nhiều quốc gia.

Tìm hiểu

Thiết bị tiêu dùng & văn phòng tại nhà

Tái chế theo yêu cầu, có dịch vụ đến lấy tận nơi, tái chế miễn phí, chứng nhận tiêu hủy.

Tìm hiểu

Tái chế 3D

Tái chế các hộp mực và đầu in HP Chính hãng của đại lý đã qua sử dụng.

Tìm hiểu

Thay thế

Bạn muốn thay thiết bị của mình? Mua các thiết bị và vật tư in ấn mới của HP.

Mua để thay thế

Mua các thiết bị và vật tư in ấn mới của HP.

Ưu đãi hiện tại

Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo tài nguyên quý giá không bị lãng phí

Tìm kiếm

thông tin

khác?

Tài nguyên tái chế

Tìm hiểu

Tuyên bố về chất thải điện tử

Tìm hiểu

Chính sách xuất khẩu chất thải điện tử

Tìm hiểu

Tiêu chuẩn 007-02

Tìm hiểu

Tiêu chuẩn 007-3

Tìm hiểu