Những thời khắc như hiện nay nhắc nhở chúng ta điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống và HP sẵn lòng hỗ trợ bạn theo bất kỳ cách nào có thể.

– Enrique Lores

3D PRINT

Sản xuất những bộ phận trọng yếu để đáp ứng nhu cầu cấp bách

HP sẵn sàng hỗ trợ việc sản xuất và phát triển các vật tư và trang thiết bị y tế.

Hỗ trợ hơn nữa cho bạn

Hỗ trợ ảo 24/7

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi của bạn về sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ của HP. 

Gia hạn thời gian bảo hành

Mọi sản phẩm tiêu dùng hết hạn bảo hành trong khoảng từ 01/3 đến 30/4 sẽ tự động được gia hạn 30 ngày.

Các sản phẩm giúp bạn thích nghi

Làm việc tại nhà

Giúp bạn làm việc tại nhà thật hiệu quả.

Học ở nhà

Giúp bạn và con làm quen với hình thức học tập ở nhà.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm


Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa, màu sắc và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia. 

  1. Bản dùng thử HP ZCentral Remote Boost miễn phí 90 ngày có sẵn cho các thiết bị gửi không phải của HP. Khi hết thời gian dùng thử miễn phí, phần mềm này sẽ dừng hoạt động. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng HP ZCentral Remote Boost, hãy mua giấy phép riêng vĩnh viễn hoặc giấy phép động vĩnh viễn cho các phiên bản đang chạy đồng thời và bạn phải mua cả dịch vụ Hỗ trợ phần mềm ZCentral Remote Boost. HP ZCentral Remote Boost yêu cầu có hệ điều hành Windows, RHEL (7 hoặc 8), UBUNTU 18.04 LTS hoặc HP ThinPro 7. Hệ điều hành MacOS (10.13 trở lên) chỉ được hỗ trợ ở phía máy nhận. Yêu cầu có quyền truy cập mạng. Bạn có thể tải xuống phần mềm tại hp.com/ZCentralRemoteBoost.