Managed Print Services

Làm được nhiều hơn là chỉ in ấn

HP MPS giúp bạn tạo ra những kết quả kinh doanh có thể đo lường.
Tìm hiểu xem bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu.

Thực hiện phân tích tự do

Mở rộng môi trường in ấn của bạn khi việc kinh doanh của bạn phát triển.

Hãy để HP giúp bạn thực hiện các giải pháp để dự đoán tốt hơn các chi phí, tăng thời gian hoạt động và tăng cường bảo mật.

Bảo mật và phép phân tích dữ liệu lớn

HP MPS bảo vệ hệ thống in của bạn và cung cấp thông tin bạn cần để giảm chi phí và cải thiện năng suất.
@@thumbnail_image@@

Số 1 về sự hài lòng của khách hàng

HP là nhà cung cấp MPS được giới thiệu nhiều nhất và được xếp hạng thứ 1 về sự hài lòng của khách hàng.2
Đọc các báo cáo của nhà phân tích

Một cách tiếp cận đã được chứng minh

Việc hợp tác MPS của chúng tôi được thiết kế để kiểm soát năng suất và lợi nhuận.

1. *Bao gồm khả năng bảo mật thiết bị, dữ liệu và tài liệu của các nhà cung cấp dịch vụ in ấn được quản lý hàng đầu. Dựa trên đánh giá thông tin công khai có sẵn năm 2015-2016 của HP về các dịch vụ bảo mật, phần mềm bảo mật và quản lý và thiết bị được gắn tính năng bảo mật của các máy in cùng loại cạnh tranh. Để biết thêm thông tin, truy cập: www.hp.com/go/MPSsecurityclaims hoặc www.hp.com/go/mps.

2. ORC International, tháng 4 năm 2015, Đã tiến hành 980 cuộc phỏng vấn ở AMS, EMEA, APJ.