DeskJet Ink Advantage 3700 series

$$list_links_tagline$$

Giúp con bạn học vui hơn

Mua ngay

DeskJet Ink Advantage 3700 series

$$list_links_tagline$$

Giúp con bạn học vui hơn

Mua ngay

Chiếc máy in nhỏ gọn, không dây với giá cả
phải chăng này được thiết kế phù hợp với
không gian và cuộc sống của bạn.

Các sáng kiến mới

Đây là máy in DeskJet Ink Advantage không dây cho mọi nhu cầu

© 2016 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào ở đây có thể được coi là cấu thành nên một chế độ bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc sai sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.


1. Dựa vào kết quả so sánh kích cỡ máy in phun tất cả trong một toàn cầu cho gia đình <$250 vào tháng 9 năm 2015. Kích cỡ 425 mm x 177,8 mm x 137 mm (R x D x C) và khối lượng 9,79 x 106 mili mét khối. Để biết thêm chi tiết, xem hp.com/go/smallestAiOclaims.


2. Chế độ in cục bộ cần thiết bị di động và máy in trên cùng mạng hoặc có kết nối không dây trực tiếp. In từ xa cần kết nối Internet đến máy in có kết nối web của HP. Để biết thêm chi tiết về cách in, bao gồm việc liệu có cần ứng dụng hay không, xem hp.com/go/mobileprinting


3. So với phần lớn máy in phun tất cả trong một <$399 USD dành cho người tiêu dùng/văn phòng tại nhà vào Quý 3 năm 2015 dựa trên thị phần IDC báo cáo. Cần tải về ứng dụng để cài đặt máy in. Có thể cần đăng ký tài khoản HP ePrint. Hoạt động không dây chỉ tương thích với hoạt động 2,4 GHz. Xem hp.com/go/mobileprinting để biết thêm chi tiết.


4. So với hầu hết máy in phun AiO <$399 USD dành cho người tiêu dùng/văn phòng tại nhà vào Quý 3 năm 2015 dựa trên thị phần IDC báo cáo. Thêm chi tiết tại www.hp.com/go/mobileprinting. MOOBE: Cần tải về ứng dụng HP Smart App. Toàn bộ danh sách hệ điều hành được hỗ trợ và máy in tại http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true. In Wi-Fi Direct: Thiết bị di động cần phải được kết nối trực tiếp với tín hiệu Wi-Fi Direct® của AiO hoặc máy in có hỗ trợ Wi-Fi Direct trước khi in. Chi tiết tại hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® là một thương hiệu được đăng ký của Wi-Fi Alliance®


5. Các tính năng được điều khiển có thể thay đổi theo hệ điều hành của thiết bị di động. Toàn bộ danh sách hệ điều hành được hỗ trợ và chi tiết tại http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. In di động thông thường, in di động trên hệ điều hành & In từ các thiết bị di động khác nhau: Để biết chi tiết về yêu cầu in cục bộ, xem hp.com/go/mobileprinting.


Cần tải về ứng dụng HP Smart App. Toàn bộ danh sách hệ điều hành được hỗ trợ và máy in tại http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true. Các tính năng được điều khiển có thể thay đổi theo hệ điều hành của thiết bị di động. Danh sách đầy đủ các hệ điều hành được hỗ trợ và chi tiết tại http://support.hp.com/us-en/document/c03561640


Ảnh màu chỉ mang tính minh họa – máy in không có khả năng in không viền.


AirPrint là một thương hiệu của Apple Inc.