Bằng việc hoàn thành và gửi biểu mẫu này cho HP, bạn công nhận và cho phép HP thu thập cũng như sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Tuyên bố về quyền riêng tư của HP. Tìm hiểu cách các công cụ tự động thu thập dữ liệu mang lại trải nghiệm dành riêng cho bạn.

Phương thức liên lạc khác của HP

Ngoài yêu cầu cung cấp thông tin này, HP có thể liên hệ với bạn để giới thiệu về các ưu đãi, bản cập nhật hỗ trợ và tin tức sự kiện cho bạn không?

Email*

Điện thoại*