0

HP Web Siteleri Hakkında İhlal İddiaları

HP, diğerlerinin fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve herkesin bu şekilde davranmasını ister. Bu amaca yönelik olarak, HP diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden Kullanıcı Gönderimlerini kaldırmak, Bu Web Sitesini (veya ilgili parçalarını) diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanan kullanıcıların Bu Web Sitesine erişimlerini askıya almak ve/veya uygun olması durumunda Bu Web Sitesini diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanan kullanıcıların hesaplarını sonlandırmak şeklinde bir politika benimsemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Yasaları Bölüm 512, Kısım 17 uyarınca, HP, telif haklarının ihlali konusunda yazılı bildirimler almak ve söz konusu bildirimleri ilgili yasalar uyarınca işleme koymak şeklinde bir süreç uygulamaktadır. Telif haklarınızın veya fikri mülkiyetinizin Bu Web Sitesinin kullanıcılarından biri tarafından ihlal edildiğini düşünüyorsanız, ihlalin tazmini için aşağıda belirtilen HP temsilcisine yazılı bir bildirimde bulunun:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Konunun en kısa sürede işleme konmasını sağlamak için, gönderdiğiniz yazılı bildirimde:


 • Islak ve elektronik imzanızın bulunduğundan;
 • İhlalin söz konusu olduğu iddia edilen telifli çalışmanın veya diğer fikri mülkiyetin ne olduğunun açıkça belirtildiğinden;
 • HPʼnin ihlalin söz konusu olduğu iddia edilen materyali bulabilmesini sağlamak amacıyla, söz konusu materyalin ne olduğunun yeterince açık bir biçimde belirtildiğinden,
 • HPʼnin size ulaşması için gereken iletişim bilgilerinin (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi dahil) yer aldığından;
 • telifli materyalin veya diğer fikri mülkiyetin kullanımı için sahibinden, sahibin ajansından veya kanunen herhangi bir yetki alınmadığına iyi niyetle inandığınızı belirten bir bildirimin yer aldığından;
 • Yazılı bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu belirten bir bildirimin yer aldığından ve
 • Telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakkı sahibi adına eyleme geçme yetkisine sahip olduğunuzu belirten yeminli bir ifadenin yer aldığından emin olun.

Yapılan bildirim telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlaliyle ilişkili değilse, bildirilen sorunun Temsilci tarafından işleme konması mümkün olmayacaktır.

Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (DMCA) Kapsamında Karşı Bildirimde Bulunma

Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (DMCA) kapsamında geçerli bir içerik kaldırma bildirimi uyarınca işlem yapıldığında, tarafınızca sağlanan telifli materyali kaldırdığımızı veya materyale erişimi engellediğimiz konusunda Size bilgilendirmede bulunuruz. Bizden böyle bir bildirim aldığınızda, konuyla ilgilenen temsilcimize aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir karşı bildirim gönderebilirsiniz:


 • Islak veya elektronik imzanız;
 • Kaldırılan veya erişimi engellenen materyalin ne olduğu ve materyalin kaldırılmadan veya erişim engellenmeden önce materyalin bulunduğu konum;
 • bir hata veya kaldırılması veya erişimin engellenmesi gereken materyalin yanlış belirlenmesi sonucunda söz konusu materyalin kaldırıldığını veya materyale erişimin engellendiğini belirten yeminli ifade ve
 • Adınız, fiziki adresiniz ve telefon numaranız; fiziki adresinizin yer aldığı yargı bölgesindeki mahkemelerin kararlarına veya fiziki adresinizin Amerika Birleşik Devletleriʼnde olmaması durumunda, Bizim bulunduğumuz konumlardan herhangi birinin yer aldığı yargı bölgesinin kararlarına razı olduğunuzu ve ihlalin söz konusu olduğunu bildiren kişi veya kişinin ajansı tarafından gönderilen dava tebliğini kabul ettiğinizi ifade eden bildirim.

İhlali Tekrarlayan Kişiler Hakkındaki İşlemler

Haklarında DMCAʼnın ihlali veya diğer ihlaller konusunda tekrar eden bildirimler yapılan Web Sitesi kullanıcılarının hesaplarını veya erişimlerini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak sonlandırmak hakkını saklı tutarız.

Başa dön