Basın bülteni: 08. Mayıs 2012

HP Kurumsal Teknik Destek Anlayışında Bulut Çağı Dönüşümünü Başlatıyor

HP’nin sektörde ilk olan proaktif karma  bulut 7/24 Destek Hizmetleri veri merkezlerinde sorunları önlüyor,  müşteri hizmetlerinde sorunların tek seferde giderilme oranını  arttırıyor ve iş kesintisini azaltıyor.

8 Mayıs 2012 – HP, sektörün birden fazla marka kullanılan ortamlarda yakınsama,  sanallaştırma ve bulut yapılarını birleştiren ilk BT destek  hizmetini başlattı. HP’nin karma yapılara özel geliştirdiği çözüm,  müşteri hizmetlerinde sorunların ilk çağrıda giderilmesi oranını  yüzde 95’e çıkararak planlanmamış kesintilerin giderilme hızını  yüzde 66 arttırıyor.(1)

HP 7/24 Destek HizmetleriHP Bütünleşik Altyapıların  zeki teknolojilerinden  yararlanarak,  günümüzün kompleks veri merkezlerine en  yenilikçi çözümleri sunuyor. HP bu konuda sorunları önlemeye  yönelik proaktif yaklaşımıyla farklılaşıyor. Bulut ve sanallaştırma  yapılarının karma veri merkezlerinde desteklenmesi, özellikle  hibrit çözümlerde işleri hızlandıran ilk teknik destek sistemi  olarak ortaya çıkıyor. Böylece ortalama bir işletmeye  saati 10  milyon dolara mal olabilen büyük riskler de önlenmiş  oluyor.(2)

Gartner verileri de kurumların teknik destek yaklaşımının  değiştiğini, yüksek maliyetler ve iş kaybı riski nedeniyle BT  direktörlerinin sorunları gidermekten çok önlemeye yönelik teknik  destek çözümlerini tercih ettiğini ortaya  koyuyor.(3)

HP  7/24 Destek Hizmetleri müşterilerin tek muhatap üzerinden  destek  alabilmesi için sunduğu özel  destek temsilcisi gibi  servisleriyle  teknik destek sürecini basitleştirerek  hızlandırıyor.

Gartner Araştırma Direktörü Rob Addy, “Sanallaştırma ve esnek  altyapılar gibi teknolojik ilerlemeler çok markalı ortamlara  eklenerek karmaşıklığı arttırıyor. Bu yüzden günümüzün teknoloji  ortamlarını yönetmek eskiye göre zorlaşmış bulunuyor. Artık  müşteriler  de  destek sağlayıcılardan daha fazlasını  istiyorlar. Eski  teknik destek modelleri geçerliliğini yitiriyor. Teknik destek  hizmetlerinin tümüyle gözden geçirerek yenilenmesinin zamanı geldi.  Öngörülü ve önleyici yöntemler artık ön  planda” dedi.

İşin  uzmanlarından proaktif destek

Yeni  duyurulan  HP ProLiant Gen8 sunucular  proaktif çözüm ve sorunları ilk  seferinde giderme yaklaşımı üzerine kurulmuş bulunuyor. Gelişmiş HP  Insight Uzak Destek çözümüyle sunucu hata tespit verilerini  birleştiren otomasyon araçları, yeni destek ve çözüm seçenekleri  ile müşteri  garanti bilgileri sayesinde HP  yalnızca teknik  destek alanında değil, ekonomik kayıpları önleme açısından da  sektör standartlarının çok üstünde bir teknik destek hizmeti  sunuyor.

HP  Teknoloji Hizmetleri Ülke Müdürü Murat Cantürk, “Kurumların  sorunları çözmek yerine inovasyona zaman ve kaynak ayırmasına  yardımcı olan bir teknoloji temeline oturtulması gerekiyor.  Geleneksel tepkisel BT destek modeli artık etkili değil. Sektörün  bunu proaktif çözümler ve özelleştirilmiş hizmetler sunacak şekilde  değiştirmesi gerekiyor. HP bu konuda öncü” dedi.

Bütünleşik  Altyapılar teknik desteğin de yakınsamasını  gerektiriyor

HP  7/24 Teknik Destek Hizmetleri BT sistemlerini HP ProActive Insight  Mimarisi ile toplanan 1600 sistem tarama  veri noktasında sürekli  izliyor. HP ProLiant Gen8 sunucularda bulunan bu mimari yakında  bütün HP Bütünleşik Altyapılar portföyüne entegre edilecek.

HP’nin  7/24 Destek Hizmetleri şu çözümlerden oluşuyor:   

  • HP Temel Destek, kurumsal veri merkezlerinde hem donanım  hem de yazılım için tek muhatap ve tek nokta üzerinden optimum  teknik destek sağlıyor. HP, bağımsız yazılım üreticileriyle (ISV)  işbirliğine giderek modası geçmiş teknik destek modellerinde  görülen hataları  manuel olarak,  tek tek ayıklama sürecini ortadan  kaldırarak performansı en üst düzeyde arttırıyor.  
  • HP Proaktif Destek, iş kesintisini en aza indirgiyor ve  sorunları çözmek yerine önleyerek performansı arttırıyor. Aynı  zamanda kurumların gereken desteği anında alması  için HP teknik  destek ekibine ulaşmasını sağlıyor. Bu da eski modellerdeki sorun  tırmandırma ve farklı departmanlardan deneme yanılma yoluyla görüş  isteme gibi bürokratik süreçleri ortadan kaldırıyor.
  • HP Veri Merkezi Desteği de benzer bir yaklaşımla, bu kez  farklı markalar kullanan kurumlara HP üzerinden tek muhatap  sağlıyor. Bu da telefonla destek, proaktif hizmetler, reaktif  destek ve sorunun nelerden kaynaklandığı anlamında “bağıntı  yönetimini” geliştiriyor. HP teknik destekte en yüksek kaliteyi  yakalamak için özel yazılım araçları ve sistemde ortaya çıkabilecek  sorunların listesini oluşturma bağlamında öngörü analiz formülleri  kullanıyor.

HP  aynı zamanda  HP Care   portföyünü BT projelerinin  tüm teknoloji yaşam  döngüsünde denetlenmesini sağlayan Yaşam Döngüsü Vaka Hizmetleriyle  de geliştiriyor. Bu “a la carte” destek modeline strateji, tasarım,  kurulum/uygulama ve eğitim hizmetleri gibi tam kapsamlı danışmanlık  çözümleri dahil bulunuyor.

HP  7/24 Teknik Destek Hizmetleri, HP Teknoloji Hizmetleri üzerinden ve  HP’nin yetkili çözüm ortakları tarafından sunuluyor.

  1. HP Insight Online Şirket içi testler.
  2. İki yıl süreli şirket içi testler ve IDC’nin HP için geliştirdiği “İş Kesintisi Maliyeti Aracı” ile yapılan karşılaştırmalar (telif hakkı 2009).
  3. Gartner, Market Trends, “The Product Support Beast Awakens,”Doc. No. G00231218, Şubat 2012.

Basın Sorumluları

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.