Basın bülteni: 11. Mayıs 2009
Konular:

Akbank’ta daha hızlı ve çok kanaldan hizmet için ağ otomasyonu

Günümüzde bankacılık ve bilişim teknolojilerinin iç içe geçmesi sonucunda bankaların hedeflerinin her birinin altında teknolojik hedefler de yatıyor. Örneğin bir bankanın hızlı ve çeşitli kanallarla hizmet sunabilmesi, bu hizmetlere her an ulaşım sağlanabilmesi hedefi beraberinde ağ altyapısına yönelik de bir hedef getiriyor. Ağ altyapısı açısından bu hedef ise nokta sayısı son derece hızlı artan, yedekli yapıların kurulduğu, farklı protokolleri içeren, büyük, hızla çeşitlenen ve değişen, güvenli, uyumlu bir ağın oluşturulması olarak ortaya çıkıyor.

Yapılan analizler sonucunda belirlenen ihtiyaçlar;

• Hızlı büyüyen, çeşitlenen ve değişen ağ
• Artan nokta sayısını karşılayan,
• Yedekli yapılar,
• Farklı protokoller;
• Hızlı ve kesintisiz değişiklik ihtiyacı
• Mevcut ürün ve versiyondaki yetersizliklerin giderilmesi
• Hızlı büyümeye ve mobiliteye uygun güvenlik tedbirleri
• CMMI, ITIL ve BDDK uyumluluk çalışmaları olarak sıralanıyor.

Akbank Bilgi Teknolojileri Network Yazılım Yöneticisi Sevim Gülcan Aktulga, sistem yönetimi konusunda elde ettikleri deneyimlere göre öncelikle ihtiyaçların çok iyi belirlenmesi gerektiğini bildiklerini ve bu nedenle kapsamlı bir ihtiyaç analizi yaptıklarını belirtiyor.

Aktulga, ortamlarının bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde değiştirilmesine yönelik olarak başladıkları ağ otomasyonu çalışmasında 3 farklı markanın 55 farklı modelinden oluşan ve 81 farklı yazılım içeren yaklaşık 3000 ağ cihazının proje kapsamına alınmasına karar verdiklerini ifade ediyor.

Satın alma sürecinde çeşitli firmalara ihtiyaçlar iletildikten sonra, işlerlik üzerinde sağlama çalışmaları yaptıklarını belirten Aktulga,“Çalışmaların sonunda ihtiyaçlarımızı en uygun şekilde adresleyen bazı HP ürünlerinin ağımıza dahil edilmesine karar verdik,” diye açıklıyor.

Akbank ağ yönetimi projesinde ağ keşfi, hata yönetimi ve izlemesi için HP NNM, rota analizi için HP RAMS, alarm yönetimi ve servis ağacı ilişkilendirmesi için HP Operations Manager, performans yönetimi ve raporlama için HP Performans Insight ve yapılandırma yönetimi için de HP NAS ürünleri seçildi ve mevcut ağa bunların dahil edilmesi çalışmalarına başlandı. Bu projede HP ürünlerinin tercih edilmesinin nedenleri ise birçok markadan oluşan cihazları yönetebilmesi, birlikte tam bir entegrasyon sağlanabilmesi ve otomasyon konusunda sağlam bir çözüm sunabilmesiydi.

İhtiyaçlarını karşılayan ürünleri ve nasıl ilerleyeceklerini belirledikleri önemli bir süreç olan tasarımı da içeren hazırlık çalışmasıyla projeye başlayan Akbank’ta ağ otomasyonu için şu çalışmalar gerçekleştirildi:

• Keşif ve alarm yönetiminin devreye alınması
• Test çalışmaları
• Akbank test ağının kuruluşu 
• Test NAS sunucusu ve ürün kuruluşu
• Test NNM-NAS entegrasyonu
• NAS yapılandırma, envanter testlerinin yapılması
• Üretim ortamı çalışmaları
• Sunucu ve ürün kuruluşu
• NNM-NAS entegrasyonu
• Pilot cihazların sisteme dahil edilmesi
• Yaygınlaşma, kabul testleri
• Standart, kılavuz ve iş akışlarının tanımlanması
 
Test çalışmalarıyla ilgili olarak Aktulga “Buradaki amacımız fonksiyonel testleri gerçekleştirmek değildi. Ürünleri konumlandırma şeklimizin ağa olan etkisini gözlemlemeyi ve gerçek ortama çıktığımızda yaşayacaklarımızı görmeyi hedeflemiştik. Detaylı fonksiyon testlerini pilot çalışmalar sırasında yaptık,” diye belirtiyor.

Kurulan ortamın Akbank’ta verimli bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla 10 günlük bir çalışmayla standartlarını ve iş akışlarını tanımladıklarını ve buna göre kılavuzlar dizisi hazırladıklarını ifade eden Aktulga, “Yönetim ürünlerinin aktif kullanımı ve en fazla faydanın sağlanması ancak Akbank süreçlerinin ürüne, ürünün de bu süreçlere uyumlandırılması ile sağlanabilirdi. Bunu göz önüne alarak bu çalışmaya önemli bir zaman ayırdık,” diye açıklıyor.

Proje kapsamında HP, KoçSistem ve SPD ile birlikte çalışan Akbank ekibi, projenin tüm aşamalarında yapılan bütün çalışmalarda bilfiil yer aldı ve bu iş için yoğun bir mesai ayırdı. “Çalışmaları sonuçlandırdığımızda ortamımızda verimli bir şekilde kullanabileceğimiz bir altyapı kurulmuş oldu. ” diyen Aktulga bu sonuçlara ilişkin bazı rakamlar veriyor:

• Yapılandırma gönderimi: 300 cihaz < 20 dakika
• Donanım envanteri: 3100 cihaz < 40 dakika
• Yeniden başlatılan cihazların belirlemesi: 3000 cihaz ≈  5 dakika

Aktulga projeden elde ettikleri sonuçları şöyle aktarıyor: “Çoklu yapılandırma ve yazılım değişikliği, bu işlemlerde geçen sürenin önemli ölçüde kısalarak işlerin hızlanması ve ağ işletiminin kolaylaşması projenin en önemli sonuçları oldu. Değişiklik takibinin sağlanması da proje hedefleri arasında yer alıyordu. Bu nedenle, yapılandırma değişikliklerinin anında algılanması ve üretim ortamındaki cihazlar için alarm alınması elde edilen önemli sonuçlardandır.”

Proje sonunda elde edilen tüm sonuçlar aşağıdaki şekilde sıralanıyor:


• Değişiklik takibi: Yapılandırma değişikliklerinin anında algılanması, kritik cihazlar için anında alarm alınması
• Hızlı değişiklik: Çoklu yapılandırma ve yazılım değişikliği
• Standart yapı: Tanımlı standartlara uyumun garantilenmesi
• Denetlenebilirlik: Raporlama ve periyodik takip
• ITIL çalışmaları: Merkezi CMDB entegrasyonu
• COBIT, ITIL  gibi standartlara uyumluluğun düzenli takibi

“Yaptığımız tüm çalışmalarda, uluslararası standartlara uyumluluk önem verdiğimiz bir konudur,” diyen Aktulga“Gerçekleştirdiğimiz projenin sonunda ağ yönetimi açısından bu standartlara uyumlulukların takibi de kolaylaştı. Örneğin COBIT ve ITIL uyumluluğu konusunda yapılandırma yönetimi, onay yönetimi ve olay yönetimi açısından mevcut ağın ne durumda olduğunun takibi kolaylıkla ve otomatik olarak yapılabiliyor,” diye ifade ediyor.


İlgili Kişi:
Eda Torcu
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71
edat@marjinal.com.tr


HP Hakkında
Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan ve bu sene Türkiye’de 20. yılını kutlayan HP, kişisel bilgisayardan baskı ve görüntüleme çözümlerine, yazılımdan hizmetlere ve BT altyapısına kadar geniş bir portföyle tüketicilerin ve işletmelerin teknoloji deneyimlerini kolaylaştırıyor.  HP (NYSE: HPQ) ve sunduğu çözümler hakkında ayrıntılı bilgi için www.hp.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.