Basın bülteni: 06. Nisan 2009
Konular:

HP kanal iş modelini basitleştiriyor; İş ortaklarının nakit döngüsünü etkinleştiriyor

HP, 1 Mayıs 2009 itibariyle Yetkili İş Ortağı kanal programını yenileyerek iş ortakları için ürünlerin daha düzenli sunulmasını, iş süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve daha rekabetçi fiyatlandırma ve teşvik getirilmesini sağlamayı hedefliyor. Bu değişiklikler ile HP, kanal ortakları için en üst düzeyde rekabet sağlayacak şekilde maliyetleri düşürüyor, verimi artırıyor. İş ortakları ayrıca, daha gelişmiş bir nakit döngüsü (cash-to-cash cycle) ve kolay tahmin edilebilir teşviklerle halihazırdaki ekonomik ortamın neden olduğu belirsizlikleri azaltma imkanına da kavuşuyorlar.

Daha düşük maliyetlerle daha büyük satış fırsatları için basitleştirilmiş ürün portföyleri
Yapılan değişikliklerin bir parçası olarak HP, portföy stratejisini zenginleştirerek, iş ortaklarının satış fırsatlarını çoğaltmalarına yardımcı oluyor. Görüntüleme ve Baskı Grubu (IPG) donanım ve tedarik ortaklarını tek bir akreditasyon ve iş ortağı programı şemsiyesi altında toplayarak, IPG odaklı satış kanallarına daha büyük bir esneklik sağlıyor ve böylece kendi pazar sunumlarını seçme ve yeni satış fırsatlarının önünü açma olanağı getiriyor. Buna ek olarak bu iş ortakları, tek bir satış noktası avantajından da faydalanarak hem HP hem de iş ortaklarının daha düşük maliyetli bir muhasebe yönetimi yapmalarını mümkün kılıyor.

Kişisel Sistemler Grubu (PSG) küçük işletmeler, küçük ofis segmenti (SBSO) için yeni bir ürün portföyü oluşturarak, mevcut Ticari ve Tüketici ürün ailelerinin en iyilerini bir araya getiriyor. Bu portföy agresif peşin fiyatlandırmalardan faydalanıyor. Büyük hacimli miktarlar için geçerli olan portföy, HP ve iş ortaklarının idari ve tedarik zinciri maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyor.

HP ayrıca PSG ve IPG ürün portföylerinin düzgün akışını sağlamak amacıyla önümüzdeki altı ay içinde IPG yapılandırmalarının sayısını yüzde 30, PSG SBSO yapılandırmalarının sayısını ise yüzde 35 azaltmayı planlıyor. Böylece satış ortaklarının yapılandırma seçmeye, dağıtıcıların ise envanterlere harcadıkları zamanda büyük ölçüde düşüş sağlanıyor.

Kazanca dair daha iyi öngörüde bulunma yeteneği ve geliştirilmiş nakit döngüsü (cash-to-cash cycle)
HP, Sonuç Başına Ödüllendirme (PfR-Pay For Results) teşvik modelini de düzenliyor. HP, hem satış hem de dağıtım iş ortakları için oluşturduğu daha anlamlı bir teşvik modeliyle ve nakit döngülerine verim katıp, kazançlarını daha iyi tahmin etmelerini sağlayarak ortaklarının mevcut ekonomik güçlüklerle daha kolay baş edebilmesine yardımcı oluyor.

Kanal programındaki gelişmelerin bir parçası olarak HP, aşağıdaki değişikleri uyguluyor:
• PSG SBSO listesi için agresif bir peşin fiyatlandırma ve diğer PSG ürünleri satıcıları için de sabit oranlı doğrusal teşvik planları aracılığıyla kazanç öngörülerini artırmak ve promosyon ve tazminat talebi işlemlerinden doğan idari masrafları düşürmelerine yardımcı olmak
• IPG donanım ve tedarik portföyüne ilişkin olarak basitleştirilmiş teşvikler sayesinde hedef saptama ve izleme ile ilişkili idari işlere harcanan zaman ve maliyeti düşürmek
• Dağıtıcı bileşik marjlarını ön teşviklere doğru yeniden dengeleyip, iş ortaklarının geri plandaki indirimlere bağımlılıklarını azaltarak, nakit döngülerini iyileştirmek

İş ortakları ayrıca HP işlerinden daha fazla para kazanma fırsatından da faydalanacaklar. Bu fırsatlar şöyle sıralanıyor:
• Satıcıların satış-hedef başarıları sonucunda ilave bir teşvikten faydalanmalarını sağlayan, daha yüksek IPG PfR teşvikine ek olarak IPG işleri için yılda iki kez yapılan iş planı.
• Satıcıların “aksesuar” (attach) satış işini büyütmelerine ve üst uç kişisel bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlardan daha cazip teşvikler elde etmelerine yardımcı olmak üzere PSG hizmetleri ve geniş bir aksesuar ailesi satışlarına yönelik daha yüksek sabit teşvik oranları.
• İş istasyonları ve ince istemciler gibi ürünlerde PSG Uzmanlık iş ortakları için daha yüksek teşvik miktarları.

Müşteri talebini artırmak için daha büyük fırsat
Yetkili İş Ortağı programındaki değişikliklerin bir parçası olarak HP kanal ortaklarının müşteri talebini artırmaları ve yeni satış olanakları yaratmaları için yeni fırsatlar sunuyor. Bunlar:
• IPG donanım ve tedarik işiyle yeni PSG SBSO ürün portföyünün birlikteliğini sağlayarak daha geniş bir pazarın hedeflenebilmesi
• Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için PSG SBSO portföyünde daha fazla ulaşılabilirlik ve daha düşük fiyatlandırma. Bu portföy, uçtan uca talep yaratma kampanyaları için ek bir ortak pazarlama fonuyla desteklenecektir.
• Farklı kanal segmentlerine yönelik özel satış programlarına sahip yeni bir IPG Uzmanlığı ve kullandıkça öde sözleşmeleri ve belge yönetim yazılımlarını da içeren yeni bir hizmet ve çözüm portföyü.
• HP Kurumsal Sunucu ve Veri Depolama işi için orta düzeydeki pazarda iş ortakları satış fırsatlarını yönlendirmekten sorumlu, yakın zamanda duyurulan Bölge Satış Organizasyonu.

Canalys’te Kıdemli Analist olarak görev yapan Alastair Edwards, “Son on beş-yirmi yıl içinde kanal ödüllendirmeleri giderek daha karmaşık bir hale geldi ve geri plandaki indirimlere odaklanır oldu. Bizler kanal ortaklarının HP’nin sunduğu bu basitleştirilmiş modelden çok memnun kalacağına inanıyoruz; zira bu model hem idari giderleri azaltacak hem de bu denli belirsiz bir ekonomik ortamda daha kolay öngörülerde bulunma imkanı yaratacaktır,” diye belirtiyor.

“Günümüz ortamında iş ortaklarımız boşa harcayacak zamanları, enerjileri ve paraları yok – iş ortaklarımızın her iş fırsatından en büyük faydayı elde etmelerine yardımcı olmalıyız,” diyen HP Türkiye Kanal Satış Müdürü Mustafa Saka, “Artık daha düzenli ve basitleştirilmiş bir iş modeline geçiyoruz ve bu modelin iş ortaklarımızın geleceği daha iyi görmesini sağlayarak, işlerini HP ile birlikte büyütmelerine ve nakitlerini daha kolay döndürmelerine olanak tanıyacağına inanıyoruz,” diye ifade ediyor.


HP Hakkında
Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan ve bu sene Türkiye’de 20. yılını kutlayan HP, kişisel bilgisayardan baskı ve görüntüleme çözümlerine, yazılımdan hizmetlere ve BT altyapısına kadar geniş bir portföyle tüketicilerin ve işletmelerin teknoloji deneyimlerini kolaylaştırıyor. HP (NYSE: HPQ) ve sunduğu çözümler hakkında ayrıntılı bilgi için www.hp.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.