Basın bülteni: 28. Ekim 2008
Konular:

Kamudaki BT projelerinin başarıya ulaşmasının önündeki engelleri aşmak için HP Türkiye’den çözüm ve destek sözü geldi

Kamudaki BT projelerinin başarıya ulaşmasının önündeki engelleri aşmak için HP Türkiye’den çözüm ve destek sözü geldi

HP Türkiye Yazılım Grubu ve 4S Bilgisayar’ın beraber düzenledikleri etkinliğe kamu sektöründen 100’ü aşkın üst düzey BT yöneticisi katıldı ve kamudaki BT projelerinin başarıyla sonuçlanmasının önündeki engeller ve bu engelleri ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler ortaya kondu. Katılımcılarla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda kamudaki projelerle ilgili en büyük sorunun projeleri zamanında tamamlamak olduğu ortaya çıktı. Kamudaki BT projelerinin başarıya ulaşması ve sonuçta vatandaşa kaliteli ve kesintisiz hizmet verilmesi için proje yönetilebilirliği, iş sürekliliği, performans, işlevsellik ve kalite konularında iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi gerektiği görüşüne varıldı.

HP Türkiye Yazılım Grubu, başarılı projelere imza atmış iş ortağı 4S Bilgisayar ile birlikte 18 Ekim 2008’de Kıbrıs’ta düzenlediği “Kamu Sektöründe Başarılı BT Projeleri İçin Çözümler” konulu etkinlikte kamudan 100’ü aşkın üst düzey BT yöneticisini ağırladı. Açılış konuşmasında HP Türkiye Yazılım Ülke Müdürü Tayfun Topkoç Türkiye Yazılım Grubu ve çözümleri hakkında bilgiler verdi ve kamuya yönelik stratejilerinden söz etti. Türkiye’de 20 milyon dolara yaklaşan yazılım gelirine sahip olduklarını ifade eden Topkoç “Son 2 yılda 6 kat büyüdük. Bu büyüme oranı HP Türkiye Yazılım Grubunu EMEA ülkeleri arasında en hızlı ve en fazla büyüyen organizasyon olarak öne çıkarıyor,” diye belirtti. 4S Genel Müdürü Melih Akyılmaz ve HP Yazılım Satış Yöneticisi Emre Doğruel’in konuşmalarının ardından gerçekleştirilen çalıştayda, kamudaki BT projelerinin başarıya ulaşmasının önündeki engellerle ilgili son derece önemli sonuçlar elde edildi.

BT yöneticilerinin önceliği projelerin zamanında tamamlanması
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çalıştay ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi veren HP Türkiye Yazılım Ülke Müdürü Tayfun Topkoç “Çalıştayda kamu projelerinin başarıya ulaşması için bizzat kamu BT yöneticilerinin önceliklerini belirlediği beş konu öne çıktı. Projelerin zamanında tamamlanmasının karşılaşılan en önemli sorun ve birinci öncelik olarak saptandığı çalıştayda, ikinci sırada yürüyen projeler, işler ve talepler hakkında merkezi ve doğru bir bilgiye sahip olmak konusu yer aldı. Kurumca ortak ve standart süreçler oluşturmak ve işletmek konusunun üçüncü sırada değerlendirildiği çalıştay sonuçlarında dördüncü sırada boşuna tekrarlanan aktivitelerin tespit edilerek ortadan kaldırılması, beşinci sırada ise üzerinde anlaşılmış olan iş gereksinimlerinin karşılanması konuları yer aldı,” diye açıkladı. “Kamudaki BT projelerinin verimsizliğini en çok etkilediği belirlenen bu konulara çözüm getirmek için HP Yazılım’ın çözümlerini kamu sektöründe de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sunduğu yazılım çözümleriyle bireylerin, şirketlerin ve devletin dönüşümüne en büyük teknolojik katkıyı sağlamayı hedefleyen HP Türkiye olarak, telekomünikasyon ve finans sektöründeki başarılarımızdan sonra, şimdi de kamu sektörüne odaklanmayı ve bu alanda önemli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. 2009 yılında kamu sektörü bizim için önemli bir odak noktası olacaktır. Kamu sektöründe başarılı projeler, çalışan uygulamalar ve kesintisiz hizmet sunulması için en fazla katkıyı sağlayabileceğimize inanıyoruz,” diyen Topkoç sözlerine şöyle devam etti. “HP Yazılım olarak proje yönetilebilirliğini hedefleyen çözümlerimizle kamuda vatandaş odaklı yeni ürün ve hizmetlerin hızla devreye alınmasını sağlayabilir, uzayan, bütçesini aşan veya başarısız olan projelere çözüm üretebiliriz. Kalite yönetimi uygulamalarımızla dışarıdan tedarik edilen yazılımların kalite güvencesini sağlayarak özellikle kabul testlerini otomatikleştirebiliriz. Performans güvence testleri ile uygulamaların performansını artırabilir, gereksiz yatırımların yapılmasını önlemenize yardımcı olabiliriz. İş sürekliliği çözümlerimiz ile vatandaşa kesintisiz hizmet sunulmasını, Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir hizmet kesintisi olup olmadığının anında öğrenilip, çözüm bulunmasını sağlayabiliriz.”

Türkçe yazılım ve yerel destek ile kamuya hizmet
Etkinlikte HP Yazılım Proje ve Portföy Yönetimi (PPM) çözümleri hakkında bilgiler veren HP EMEA Proje ve Portföy Yönetimi Çözümleri Direktörü Kevin Leslie, Türkiye’de proje ve portföy yönetimi konusunda özellikle telekomünikasyon ve finans sektörlerinde, tüm dünyada ilgi ve beğeniyle takip edilen çok başarılı işler gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Bu sektörlerdeki başarılarımızı ve elde ettiğimiz deneyimi kamu sektörüne de aktarmak istiyoruz. Kamu sektöründen de bu yönde talepler gelmeye başladı. Bu amaçla, kamu sektöründe yer alabilmek üzere öncelikle PPM yazılımlarımızı yerelleştirdik ve Türkçe kullanılır hale getirdik,” diye açıklayan Leslie, “Türkiye’de şu anda Avrupa’nın en iyi ve en büyük PPM uygulama ekibi bulunuyor. Bu ekibin varlığı kamudaki projelerde ihtiyaç duyulabilecek desteğin de yerel olarak verilebilmesi anlamına geliyor,” diye belirtti.

Kamu BT yöneticilerine proje yönetimi eğitimi sözü
Kamudaki BT projelerinin başarıya ulaşması için proje yönetimi kültürünün yaygınlaşmasını önşart olarak gördüklerini vurgulayan Tayfun Topkoç, “Kamu sektörüne destek ve güç sağladığımızı göstermek ve kamudaki BT projelerinin başarısına katkı sağlamak için kamu BT yöneticilerine yönelik bir proje yönetimi eğitimi sunma çalışmalarını yürütüyoruz. En kısa sürede bu konudaki çalışmalarımızı sonuçlandırıp, bunu Türkiye’ye duyuracağız,” sözünü verdi.

Kamu BT projelerinin başarısı için “Proje Yönetilebilirliği”
Etkinliğin “Proje Yönetilebilirliği” başlıklı ilk oturumunda katılımcılara daha etkin proje yönetimi ile, zamanında, bütçesiyle uyumlu ve başarılı sonuçların alındığı projelerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek proje ve portföy yönetimi çözümleri tanıtıldı. Ayrıca özel sektörü ve kamu sektörünü bir araya getiren etkinlikte telekomünikasyon sektöründe proje ve portföy yönetimi konusunda başarılı bir çalışma gerçekleştiren Türk Telekom’dan Kurumsal Proje Yönetim Ofisi Direktörü Kamil Yılmaz, proje ve portföy yönetimi hakkındaki deneyimlerini kamu sektörü BT yöneticileriyla paylaştı. Türk Telekom’daki BT çalışmaları ve proje yönetimi ile ilgili bilgileren veren Yılmaz, proje yönetimindeki genel hatalara, proje yönetiminin başarılı olabilmesi için gerekli adımlara değindi.

Vatandaşa verilen hizmetin kalitesinin önemli göstergesi: İş Sürekliliği
HP Yazılım Satış Yöneticisi Emre Doğruel vatandaşa sunulan hizmetin teknolojik olarak sürekliliğinin sağlanmasının, yani kesintisiz olmasının ve hizmetin herhangi bir şekilde aksaması durumunda en kısa sürede yeniden çalışır hale getirilmesinin vatandaşa verilen hizmetin kalitesini belirleyen önemli bir etken olduğunu belirtti ve “HP herhangi bir anda, herhangi bir noktadaki hizmet kesintisini tespit edip, BT yöneticilerine bu kesintiyi ve hatanın nereden kaynaklandığını bildirebilecek bir teknolojiye sahip ve sektörde edindiği deneyimi bu teknolojiye katarak kamuda vatandaşa verilen hizmetin süreklilik açısından kalitesine katkıda bulunmayı hedefliyor,” dedi.

Bu konu kapsamında etkinliğin ikinci başlığı olarak düzenlenen “İş Sürekliliği” oturumunda HP İş Sürekliliği Merkezi ve çözümleri tanıtıldı; CITIBANK ve Doğan Telekom BT yöneticileri bu konudaki tecrübelerini aktardı. Ayrıca bazı kamu projeleriyle sunulan hizmetlerle ilgili olarak geçmişte yaşanan hizmet kesintileri hizmet adı yerine numaralarla aktarılarak, proje sahiplerinin bu kesintilerden haberdar olup olmadıkları araştırıldı.

Yazılım projelerinde kaliteli sonuçlar için “İşlevsellik, Performans ve Güvenlik”
HP Türkiye Yetkili İş Ortağı 4S Genel Müdürü Melih Akyılmaz etkinliğin üçüncü başlığını işlevsellik ve performans konusuna ayırmalarının nedenini anlattı. Kamudaki yazılım projelerinin genellikle kendi içlerinde yapılmayıp, ihale edildiğini belirttikten sonra bu açıdan geliştirilen yazılımın ihtiyaçları karşılayan işlevlere sahip olduğunun, iyi performansla çalıştığının ve çalışırken kötü niyetli saldırılara karşı güvenliğinin proje sahibi olan kamu BT yöneticilerince yazılım kalite yönetimi çerçevesinde değerlendirilip, denetlenmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

HP Yazılım Satış Yöneticisi Emre Doğruel kamudaki yazılım projelerinin öncelikle işlevsel olarak doğru olduklarının ve doğru çalıştıklarının test edilmesi gereğinin altını çizdi. Bundan sonra da ciddi bir performans testinden geçirilerek vatandaşın karşısına çıktığında nasıl performans göstereceğinin belirlenmesi gerektiğini belirtti. Doğruel, “Yazılım projesinin uygulamaya konduğunda iyi bir performansla çalışması için gereken kaynakların doğru olarak saptanması, kısıtlı kaynakların israf edilmesinin önüne geçebilir,” dedi.

Etkinliğin üçüncü başlığı kapsamında TUBİTAK, Havelsan ve Birim Teknoloji’den BT yöneticileri kendi yazılım geliştirme projelerinde işlevsellik, performans ve güvenlik konusunda elde ettikleri deneyimleri katılımcılarla paylaştılar.

4S hakkında
HP Türkiye Yetkili İş Ortağı olan 4S Bilgisayar İthalat İhracat Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. büyük projelerin gerçekleştirildiği telekomünikasyon, finans ve kamu sektörlerinde yazılım hizmeti konusunda başarılı projelere imza atmıştır. Türkiye başta olmak üzere Suudi Arabistan, Avusturya, Belçika, Umman gibi farklı coğrafyalarda proje ve portföy yönetimi, fonksiyonel / performans test çözümleri ve iş sürekliliği konularında birçok hizmet projesi gerçekleştiren 4S Bilgisayar, yakın zamanda organizasyonunu Ortadoğu ve Avrupa’da da hizmet verecek şekilde yapılandırmıştır. 4S Bilgisayar yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin yazılım hizmeti ihracatına da katkıda bulunmaktadır.

HP Hakkında
HP, bireysel kullanıcılara, ev-ofislere ve büyük küçük tüm işletmelere global çapta teknoloji çözümleri sağlıyor. Firmanın sunduğu çözümler arasında BT altyapı sistemleri, global hizmetler, kurumsal ve ev kullanıcılarına yönelik bilgi işlem, görüntüleme ve baskı teknolojileri yer alıyor. 31 Ocak 2008’de sona eren dört mali yıl çeyreği sonunda 107,7 milyar dolar gelir elde eden HP, dünyanın en büyük BT firmaları arasında bulunuyor. HP ve sunduğu çözümler hakkında ayrıntılı bilgi için www.hp.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.