Basın bülteni: 18. Şubat 2008
Konular:

HP ve UNESCO stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

HP ve UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), mevcut eğitim projelerine yönelik işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir anlaşma imzaladı. İmza töreni, UNESCO’nun Paris’teki merkezinde yapıldı. Törene, UNESCO Genel Direktörü Koïchiro Matsuura ile HP EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Global Vatandaşlık Birimi Başkan Yardımcısı Gabriele Zedlmayer katıldılar.

Matsuura törende şunları söyledi: “HP ve UNESCO’nun, başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelere, bilgi boşluğunu kapatmaları ve günümüzün Bilgi Toplumu’nun tam donanımlı üyeleri haline gelmeleri için yardımcı olması önem taşıyor.”

Zedlmayer ise şu açıklamayı yaptı: “UNESCO’nun eğitim öncelikleri, HP’nin eğitim öncelikleriyle son derece uyumlu. HP, 2007’de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 20’den fazla ülkede 200’ü aşkın eğitim projesini destekleyerek 50 binin üzerinde genç insana ulaştı. Ayrıca, dünya çapında, 36 ülkede 850’den fazla okula bağışta bulundu. 2004-2007 arasında yapılan bu bağışların değeri, 30 milyon Avro olarak gerçekleşti.”

HP ve UNESCO, bu ortaklık sayesinde, eğitim alanında pek çok projede, özellikle UNESCO’nun “Herkese Eğitim” girişimini desteklemek üzere birlikte çalışacak. Bu kapsamda, Afrika’daki mevcut beyin göçü projesinin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika coğrafyasındaki diğer bölgelere genişletilmesi değerlendirilecek.

HP ve UNESCO, birlikte çalışmaya, 5 yıl önce, Güneydoğu Avrupa’da belli başlı üniversitelerin global araştırma ağlarına bağlanmasına yardımcı olarak başladı. 2006’da, Afrika bölgesi de proje kapsamına alındı. Proje, üniversitelere şebeke bilgi işlem adı verilen ileri düzey bir teknoloji sunarak beyin göçüyle mücadele ediyor. Bu teknoloji, kıdemli araştırmacılara, uluslararası araştırmalarda anahtar rol oynama ve kendi ülkelerinde ekonomik gelişmeye katkıda bulunma imkanı veriyor.

HP ve UNESCO’nun bir diğer projesi ise Dünya Mirası Haritası. Bu harita, insanlara yerküre üzerindeki Dünya Mirası alanlarının dağılımını gösteriyor ve Dünya Mirası Kongresi’ne yönelik farkındalığı artırıyor. Her şeyin ötesinde, bir eğitim aracı olan harita, UNESCO’ya bu alandaki çalışmasını geniş bir kitleye duyurma imkanı sağlıyor. HP, İnsan ve Biyosfer Haritası’nın basılmasında ve dağıtılmasında da UNESCO’ya finansal katkıda bulundu. Harita, UNESCO Ekoloji ve Yerküre Bilimleri Birimi tarafından hazırlanıp kontrol edilecek.

HP ve UNESCO işbirliğinin bir diğer ürünü ise bilgisayarların geri dönüşümüne yönelik eğitim rehberi oldu. Rehber, elektronik artıkları yönetmek için, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yerel paydaşları desteklemeyi hedefliyor. Amaç, özellikle kullanılmış bilgisayar ekipmanını yönetmede deneyimi olan yerel aktörleri desteklemek, çevresel açıdan temiz ve sağlıklı iş fırsatları yaratmak. HP’nin tek teknoloji ortağı olarak yer aldığı projede ayrıca, Fransa Çevre ve Enerji Yönetimi Dairesi (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie - ADEME), uluslararası dayanışma hareketi EMMAUS ve etik değerlere ve sürdürülebilir gelişmeye hizmet eden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Grubu TIC ETHIC yer alıyor.

UNESCO hakkında
UNESCO, yetki alanına giren konularda evrensel anlaşmaların yapılabilmesi için bir fikir laboratuvarı ve standart belirleyici olarak işlev görüyor. Aynı zamanda, bilginin yayılması ve paylaşılması için bir takas odası gibi hareket ediyor ve 193 üye devlete, farklı alanlarda insani ve kurumsal yeterlilikler geliştirmede yardımcı oluyor.

HP, Türkiye’de de eğitime destek veriyor
HP, globaldeki eğitime destek politikasını Türkiye’de de sürdürüyor. HP Türkiye, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak birçok eğitim kampanyasına katkıda bulunuyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) maddi destek sağlayan HP Türkiye, TOG’un kuruluşuna İstanbul (Kavacık-Pembe Ev) ve Van’da bilgisayar laboratuarına bağışta bulunarak öncülük etti. Bunun yanı sıra, Şişli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Bilgisayar Uzmanlığı Kurslarının açılmasına da katkıda bulunan HP Türkiye, Altı Nokta Körler Derneği ile de işbirliği yaparak derneğin bilgisayar ihtiyaçlarını karşıladı ve görme engellilere yönelik bilgisayar eğitimleri başlattı.

HP Hakkında
HP, bireysel kullanıcılara, ev-ofislere ve büyük küçük tüm işletmelere global çapta teknoloji çözümleri sağlıyor. Firmanın sunduğu çözümler arasında BT altyapı sistemleri, global hizmetler, kurumsal ve ev kullanıcılarına yönelik bilgi işlem, görüntüleme ve baskı teknolojileri yer alıyor. 31 Ekim 2007’de sona eren mali yıl sonunda 104,3 milyar dolar gelir elde eden HP, dünyanın en büyük BT firmaları arasında bulunuyor. HP ve sunduğu çözümler hakkında ayrıntılı bilgi için www.hp.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.