0

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI

İşbu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ("KEKP"), HP Inc. ve iştirakleri ile bağlı kuruluşları (toplu olarak “HP”) tarafından denetlenen web sitelerini (“Web Sitesi”) kullanımınızın tabi olduğu kullanım şartlarının (“Web Sitesi Kullanım Şartları”) bir parçasıdır. İşbu KEKPʼde büyük harfle yazılmış olan sözcükler, HP tarafından Size işbu belgede bir tanım sunulmadığı sürece, Web Sitesi Kullanım Şartlarıʼnda tanımlanmıştır. İşbu KEKP, söz konusu Web Sitelerini, bu Web Sitelerinde bulunan Materyalleri (Web Sitesi Kullanım Şartlarıʼnda tanımlanmıştır) ve Web Sitelerinde sunulan hizmet ve ürünleri (“Hizmetler”) hangi şekilde kullanma yetkisine sahip olmadığınızı açıklamaktadır.

HP tarafından Size aksi yönde bir yazılı onay verilmediği sürece, Web Sitelerini aşağıdaki şekillerde kullanmanız yasaktır (aşağıdaki listede yalnızca belli başlı örnekler verilmiştir; yapma yetkisine sahip olmadığınız her şeye listede yer verilmemiştir):


 • Yerel, eyalet, ulusal, yabancı ülkeler veya uluslararası düzeydeki yasaları, düzenlemeleri, kuralları, mahkeme kararlarını, anlaşmaları veya diğer yasaları (her biri "Yasa") ihlal edecek şekilde;
 • Tacizkar, aldatıcı, pornografik, müstehcen, karalayıcı, iftira içeren, saldırgan veya uygun olmayan diğer şekillerde;
 • herhangi bir kişiye ait fikri mülkiyet haklarını veya mülkiyet haklarını ihlal etmek veya haksız olarak kullanmak dahil olmak üzere diğerlerinin haklarını ihlal eden veya söz konusu haklara tecavüz eden bir şekilde;
 • Yasadışı faaliyetleri savunan veya teşvik eden bir şekilde;
 • Herhangi bir kişiyi gizlice izleyen, taciz eden veya kişiye zarar veren bir şekilde;
 • Başka bir kişi veya kuruluş gibi davranan veya bir kişi veya kuruluşla olan bağınızı yanlış tanıtan bir şekilde;
 • Hizmetler arasında bulunan yazılımları değiştirmek, düzeltmek, zarara uğratmak veya onarmak ya da bunları türetici çalışmalar yapacak şekilde (Hizmetler kapsamında sunulan yazılımların Müşteriye yazılımlar üzerinde türetme çalışmaları yapma izninin açıkça verildiği ayrı bir lisans kapsamında sunulduğu durumlar hariç);
 • Yerel yasalar tarafından izin verilmediği sürece, Hizmetler veya Hizmetler kapsamında sunulan yazılımlar üzerinde tersine mühendislik uygulayacak, bunları parçalarına ayıracak veya derlemesini açacak şekilde;
 • Web Sitelerinden veya Hizmetlerden herhangi birini veya Hizmetlere bağlı olan sunucu veya ağları kesintiye uğratacak şekilde;
 • Web Sitelerine veya Hizmetlere ya da Hizmetlere bağlı diğer hesap, bilgisayar sistemi veya ağlara (her biri "Sistem") erişmek için yüksek hacimli otomatik araçlar (robotlar, örümcekler, komut dosyaları veya diğer veri toplama/ayıklama yöntemleri dahil) kullanacak şekilde;
 • Bilgisayar korsanlığı, parola madenciliği veya başka yollarla Hizmetlerin herhangi bir parçasına veya herhangi bir Sisteme yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunacak şekilde;
 • Sistemin güvenliğini ve bütünlüğünü ihlal edecek şekilde.

1

İZLEME VE YAPTIRIM

HP, soruşturmalar yürütmek zorunda olmasa da aşağıdakilerden birini yapabilir:


 • İşbu KEKPʼnin ihlalini veya bir Web Sitesi veya Hizmetin yanlış kullanımını soruşturabilir;
 • Güvenlik tehditleri, sahtecilik veya diğer yasadışı, kötü amaçlı veya uygun olmayan faaliyetleri soruşturabilir ve engelleyebilir;
 • HPʼnin işbu KEKPʼyi veya HP ile aranızda yapılmış olan bir Diğer Sözleşmeyi ihlal ettiğine inandığı içerik veya kaynakları kaldırabilir veya düzeltebilir ya da bunlara erişimi engelleyebilir veya
 • İşbu KEKPʼyi veya HP ile aranızda yapılmış olan bir Diğer Sözleşmeyi ihlal eden kullanımlar nedeniyle Size yapılan Hizmet sunumunu askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Web Sitelerini veya Hizmetleri kullanımınız sırasında yapılan Kullanıcı Gönderimlerinizin yasak olup olmadığına karar vermek HPʼnin takdirine bağlıdır. Sizin tarafınızdan veya Şirketinizle ilişkili herhangi bir kişi (çalışanlarınız, alt yüklenicileriniz veya müşteri ve son kullanıcılarınız) tarafından yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, hesabınız üzerinden HPʼye sunulan tüm Kullanıcı Gönderimleri veya gerçekleştirilen tüm faaliyetler tamamen Sizin sorumluluğunuzdadır.

HP, yasaları veya düzenlemeleri ihlal ettiğine inandığı faaliyetleri ilgili güvenlik güçlerine, resmi makamlara veya uygun diğer üçüncü taraflara bildirebilir. HPʼnin yaptığı bildirimde tarafınızca sağlanmış olan bilgilerden uygun olanların ifşa edilmesi söz konusu olabilir. Buna ek olarak, HP, yasadışı faaliyetlerin soruşturulmasına yardımcı olmak amacıyla, ilgili güvenlik güçleriyle, resmi makamlarla veya uygun diğer üçüncü taraflara işbu KEKPʼnin ihlaline ilişkin konularda ağ ve sistem bilgilerini sunmak suretiyle işbirliği yapabilir.

İHLALERİN BİLDİRİMİ

Müşteri, işbu KEKPʼde yer alan hükümlerin ihlal edildiği durumları bildirebilir: cloudsupport@hp.com.

BİZE ULAŞIN

İşbu KEKP hakkında herhangi bir sorusu veya önerisi olan Müşteriler, HP ile iletişime geçebilir: cloudsupport@hp.com.

Başa dön
21

Related links: