ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ HP ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โทรฯฟรี

ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการจัดส่งสินค้าภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อ

1. ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
2. ตัดรอบการส่งสินค้า และเงื่อนไขอื่นๆ (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ประเภทของสินค้า การจำแนกขนาด ชำระค่าสินค้าก่อนเวลาที่กำหนด วันที่จัดส่ง หมายเหตุ
หมึกตลับและผงหมึกโทนเนอร์ ชิ้นเล็ก บ่าย 2 โมง ในวันเดียวกัน
แล็ปท็อป ชิ้นเล็ก บ่าย 2 โมง ในวันเดียวกัน สูงสุด2 เครื่องต่อคำสั่งซื้อเท่านั้น
มากกว่า2 เครื่องขึ้นไปสินค้าจะถูกจัดส่งในวันทำการถัดไป
อุปกรณ์เสริม ชิ้นเล็ก บ่าย 2 โมง ในวันเดียวกัน ไม่รวมจอภาพ
คอมฯตั้งโต๊ะ ชิ้นใหญ่ 9 โมงเช้า ในวันเดียวกัน
จอภาพ ชิ้นใหญ่ 9 โมงเช้า ในวันเดียวกัน
เครื่องพิมพ์ ชิ้นใหญ่ 9 โมงเช้า ในวันเดียวกัน


3. จัดส่งสินค้าตั้งแต่เวลา 14.00 – 19.00 นาฬิกา โดยรถจักรยานยนต์
4. คำสั่งซื้ออาจถูกเลื่อนเป็นจัดส่งวันรุ่งขึ้นหากมีจำนวนคำสั่งซื้อมาก
5. ให้บริการสำหรับ HP Store Thailand เท่านั้น

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
เลือกร้านค้า
พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์