กำลังโหลด ...

บริหารธุรกิจของคุณด้วยบริการเช่าซื้อจาก HP

เริ่มต้นการเช่าซื้อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 20 บาทต่อวัน

สะดวก รวดเร็ว และทางออกที่ยืดหยุ่น

บริหารธุรกิจของคุณด้วยบริการเช่าซื้อจาก HP

ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร

1800-012-214

อีเมลล์

hpstorethailand@hp.com

ขั้นตอนการเช่าซื้อ

1

ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ นำเสนอสินค้าภายใต้งบประมาณและความต้องการของคุณ

โทร 1800-012-214 กด 1 และ 2 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

2

HP จะติดต่อคุณกลับ เพื่อประเมินผลและ พูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง

3

หลังจากขั้นตอน ใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกอนุมัติ
สินค้าทั้งหมดของคุณจะถูกส่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อตกลงไว้

4

เอชพีดำเนินการจัดส่งและติดตั้ง
เริ่มใช้งานสินค้าเอชพีชิ้นใหม่ล่าสุด
ของคุณ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไปอีก 2-3ปี

5

เมื่อสิ้นสุดสัญญา คืนสินค้าของ
คุณมายังเอชพี และทำสัญญาเช่า
สินค้าใหม่จากเอชพี
ไปอีก 2-3 ปี คุณจะได้รับ
สินค้าชิ้นใหม่ พร้อมเทคโนโลยีที
ทันสมัยล่าสุด

สินค้าสำหรับธุรกิจของเรา

ปริ๊นเตอร์:

เครื่องพิมพ์ Inkjet, LaserJet หรือเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ ค้นหาปริ๊นเตอร์ที่คุณต้องการ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
เลือกร้านค้า
พนักงานของ HP: รายงานปัญหาเว็บไซต์