เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน HP LaserJet สำหรับธุรกิจ

 

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้า และสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

1. อ้างอิงตามการรีวิวข้อมูลภายในของ HP ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในปี 2019

2. อ้างอิงตามการรีวิวข้อมูลภายในของ HP ประจำปี 2019

3. อ้างอิงจากรีวิวของ HP ว่าด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ที่มีสเปคใกล้เคียงกันและแข่งขันกันได้ตามที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2018 ทั้งนี้ มีเพียง HP เท่านั้นที่มอบชุดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สามารถติดตามผลเพื่อตรวจจับและยับยั้งการจู่โจมทางไซเบอร์ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเองเมื่อรีบูตระบบ ดูรายชื่อเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ ได้ที่ hp.com/go/PrintersThatProtect ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hp.com/go/printersecurityclaims

4. ความเร็วในการพิมพ์วัดโดยใช้มาตรฐาน ISO/NEC 24734 โดยไม่รวมเอกสารทดสอบชุดแรก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hp.com/go/printerclaims ทั้งนี้ ความเร็วจริงอาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ไดรฟ์เวอร์ และความซับซ้อนของเอกสาร

5. อ้างอิงตามการใช้พลังงานที่ลดลงของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet และตลับผงหมึกที่ใช้เทคโนโลยี JetIntelligence ที่เปิดตัวเมื่อปี 2015 เมื่อเทียบกับผงหมึกรุ่นก่อนๆ ที่ไม่มีเทคโนโลยี JetIntelligence โดยใช้กรรมวิธี EnergyStar

6. วัดความเร็วในการสแกนจาก ADF ความเร็วในการประมวลผลที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการสแกน สภาพการทำงานของเครือข่าย ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

7. สำหรับ Wireless Direct และ NFC ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับสัญญาณ WiFi Direct® ที่รองรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันหรือเครื่องพิมพ์โดยตรงก่อนสั่งพิมพ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอาจจำเป็นต้องใช้แอปหรือไดรฟ์เวอร์เพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hp.com/go/mobileprinting Wi-Fi Direct เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Aliance®

8. รางวัล BLI สำหรับความไว้วางใจนั้นอ้างอิงตามอุปกรณ์ที่ได้ทำการทดสอบนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2018