LaserJet MFP M436 ซีรีส์

$$list_links_tagline$$

เครื่องถ่ายเอกสารขนาด A3 ในราคาที่เอื้อมถึง - เครื่องถ่ายเอกสารแบบตั้งโต๊ะผู้ขยันขันแข็งของคุณ ที่มาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย

พบกันเร็วๆนี้

 

สะดวกสบายด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ2

ADF กลับด้าน 100 แผ่น2 สแกนและถ่ายเอกสารแบบสองด้านได้

พร้อมให้คุณใช้งานอย่างต่อเนื่อง

จุกระดาษได้สูงสุดถึง 600 แผ่น ด้วยถาดใส่กระดาษอันที่สอง4

รวดเร็วทันใจ

พิมพ์และถ่ายเอกสารกระดาษ A3 ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 23 ppm1

ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยปุ่มลัด

มีปุ่มสั่งงานด่วนสี่ปุ่ม สำหรับถ่ายเอกสาร การสแกนบัตรประชาชนแบบ 2 ด้าน เพิ่มความเข้มของเอกสาร ปรับขนาดรูป

คุณภาพระดับ HP ที่พิมพ์ได้อย่างไม่มีสะดุด

ได้รับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอด้วยตลับผงหมึก HP ของแท้ ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ราบรื่นด้วย HP LaserJet MFP

HP LaserJet MFP ซีรีส์

1. วัดโดยใช้ ISO/IEC 24734 และไม่รวมเอกสารทดสอบชุดแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู hp.com/go/printerclaims ความเร็วจริงอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และความซับซ้อนของเอกสาร

2. ตัวป้อนเอกสารแบบกลับด้านอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะในรุ่น HP LaserJet MFP M436nda เท่านั้น สำหรับรุ่น HP LaserJet MFP M436n จะต้องซื้อแยกต่างหาก

3. การพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัติมาตรฐานเฉพาะในรุ่น HP LaserJet MFP M436nda เท่านั้น

4. จะต้องซื้อถาดใส่กระดาษเสริม เพื่อให้สามารถจุกระดาษได้ในปริมาณสูงสุด

© HP Inc. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้