Download 2021 Report

Opening up

opportunity

ทุกคนสมควรได้รับความเคารพและโอกาสในทุกด้าน เสียงแห่งความหลากหลาย การเสริมพลังให้กับคนงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งที่เรากำลังขยายไปสู่ทุกคนในห่วงโซ่อุปทานและพันธมิตรของเรา

การติดตามความคืบหน้าของเรา

เป้าหมาย:

เสริมพลัง

คนงาน

เพิ่มการมีส่วนร่วมในโรงงานเป็นสองเท่า1 ในโครงการด้านความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2025 (เมื่อเทียบกับปี 2015)

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

114%

เพิ่มขึ้นตลอดปี 2021 ซึ่งบรรลุเป้าหมายแล้วเมื่อเทียบกับปี 2015

เป้าหมาย:

ความหลากหลายในระดับผู้บริหาร

เพิ่มจำนวนผู้บริหารชาวผิวสีและแอฟริกันอเมริกันของ HP เป็น 2 เท่าภายในปี 2025

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

+33%

จำนวนผู้บริหารชาวผิวสีและแอฟริกันอเมริกันเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปี 2020

เป้าหมาย:

ความเท่าเทียมทางเพศ

บรรลุเป้าหมายด้านความเท่าเทียมทางเพศ 50/50 ในกลุ่มผู้นำองค์กรของ HP ภายในปี 20303

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

33%

มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการขึ้นไป 32.5% จากทั่วโลกในปี 2021

เป้าหมาย:

ผู้หญิงในสายงานวิศวกรรม

มีผู้หญิงมากว่า 30% ขึ้นไปในตำแหน่งงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของ HP ภายในปี 2030

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

22.7%

ในเดือนตุลาคม 2021 เรามีผู้หญิง 22.7% ในตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า

349,000

คน คือจำนวนคนงานที่เราเข้าถึงผ่านโครงการเสริมสร้างพลัง เช่น MOVE จนถึงปี 2021

ตั้งแต่โครงการรณรงค์ด้านสิทธิแรงงานไปจนถึงหลักสูตรการมีสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน เรากำลังดำเนินการเพื่อให้ผู้คนนับล้านได้เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างพลังภายในปี 2030

ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา

ทำความรู้จักกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่เราดำเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างในโรงงานของผู้จัดจำหน่ายให้ดีขึ้น ในขณะที่พันธมิตรและซัพพลายเออร์ของเราที่หลายหลากนั้น จะได้รับทั้งโอกาสและการปฏิบัติด้วยความเคารพ

ดูเพิ่มเติม

ก้าวนำด้านสิทธิมนุษยชน

เราดำเนินกิจการในทุกด้านด้วยความเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน มาดูกันว่าเราใช้ประโยชน์จากขนาดและเครือข่ายของเราผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างไรบ้าง

ดูเพิ่มเติม

การจัดหาแร่อย่างมีจริยธรรม

เรามุ่งมั่นที่จะขจัดความเสี่ยงอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากความขัดแย้งให้หมดไปจากห่วงโซ่อุปทานของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกับวิธีที่เราดำเนินการในเรื่องนี้

ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของ HP ผลิตขึ้นที่ไหน?

เรามุ่งมั่นทำให้วิธีการผลิตและสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ของ HP มีความโปร่งใส เราทำงานร่วมกับเครือข่ายซัพพลายเออร์จำนวนมากในหกทวีป โดยมีซัพพลายเออร์มากกว่าครึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซัพพลายเออร์ด้านการผลิตของเรา

ดูซัพพลายเออร์

United States (164), Canada (4), Mexico (12)

Brazil 20, Costa Rica 1

Denmark 4, Ireland 7, Sverige 2, United Kingdom 11

Belgique 9, France 4, Deutschland 35, Nederland 6, Suisse 10

Česká republika 8, Polska 1, Romania 1

Türkiye 3, UAE 1, Israel 61

中国 213, Indonesia 2, 日本 41, Malaysia 19, Philippines 9, Singapore 54, 한국 14, 臺灣 地區 50, Thailand 6, Vietnam 4

United States (164), Canada (4), Mexico (12)

Brazil 20, Costa Rica 1

Denmark 4, Ireland 7, Sverige 2, United Kingdom 11

Belgique 9, France 4, Deutschland 35, Nederland 6, Suisse 10

Česká republika 8, Polska 1, Romania 1

Türkiye 3, UAE 1, Israel 61

中国 213, Indonesia 2, 日本 41, Malaysia 19, Philippines 9, Singapore 54, 한국 14, 臺灣 地區 50, Thailand 6, Vietnam 4

สถานะการดำเนินการ

95%

95% ของซัพพลายเออร์ด้านการผลิตทั้งหมดของ HP (จากยอดรวมของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง) ได้ผ่านการประเมินด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว

37,000

คน คือจำนวนพนักงานที่เราเข้าถึงผ่านโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของคนงานในปี 2021

การสร้างชุมชน

94%

ของพนักงาน HP รับรู้ได้ว่าเราให้ความสำคัญกับความหลากหลาย

ซึ่งยังคงไม่เพียงพอ และนั่นเป็นเหตุผลให้เรามุ่งมั่นที่จะทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ยอมรับความแตกต่างอย่างเต็มที่ ดูวิธีดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

ขยายมุมมองด้านความหลากหลายของเรา

เรากำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันวาทกรรมด้านความหลากหลายและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่พัฒนาอยู่เสมอ และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นทั้งภายในที่ทำงานและในที่อื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

อายุและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และให้การบริการ

เราทำให้ผลิตภัณฑ์และให้การบริการของเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น สำหรับผู้ทุพพลภาพและผู้ที่มีข้อจำกัดอันเกิดจากอายุ

ดูเพิ่มเติม

หมดห่วงเรื่องอคติต่อภาวะออทิซึม

ด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรกับ PROVAIL โครงการ Spectrum Success ของเรา ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่มีภาวะออทิซึม

ดูเพิ่มเติม

HP ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านความเท่าเทียมของ LGBTQ+ ในที่ทำงาน โดย Human Rights Campaign

สถานะการดำเนินการ

87%

ของพนักงาน HP เชื่อมั่นว่า “ฉันสามารถเป็นตัวเองในที่ทำงานได้” ⁴

130

หน่วยงานภายใต้เครือข่าย Business Impact Networks ของพนักงาน ได้ช่วยกันขับเคลื่อนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างใน 37 ประเทศ

79%

ของพนักงานในสหรัฐฯ ของเรา ได้ลงทะเบียนใน Global Wellness Challenge ในปี 2021

วิธีที่เราเสริมสร้างพลังในการเติบโตในที่ทำงานให้กับผู้คนของเรา

ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสังคมของเรา ช่วยให้พนักงานสามารถผสานการพัฒนาและการฝึกอบรมเข้ากับตารางงานประจำวันของพวกเขาได้

การพัฒนา
ความเป็นผู้นำ

ในแต่ละปี HP จะมีผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมสร้างประสบการณ์ทำงานมากกว่า 100 โครงการ  

การพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล

โครงการใหม่ๆ เช่น แคมเปญ Speak Digital เพื่อช่วยให้พนักงานรู้เท่าทันดิจิทัล ก้าวทันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ของลูกค้า

HP Amplify Impact™ ให้การศึกษา สร้างแรงกระตุ้น และเสริมสร้างพลังให้กับพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายของเรา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ยั่งยืน และเพิ่มโอกาสความยั่งยืนทางธุรกิจให้มากที่สุด ในเดือนเมษายน 2022 มีพันธมิตรของ Amplify Impact จบหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความยั่งยืนมากกว่า 10,000 ราย

มุ่งสร้างความยุติธรรมในสังคมวงกว้าง

650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากซัพพลายเออร์ที่หลากหลายของ HP5

เรากำลังลงทุนกับพันธมิตร ด้านห่วงโซ่อุปทานและอนาคตของพวกเขา ซึ่งหมายถึงการนำทางธุรกิจภายในโลกเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและความยุติธรรมในสังคมวงกว้าง

ดูเพิ่มเติม

สนับสนุนการจ้างงาน ผู้หญิงและนักเรียนชนกลุ่มน้อยให้เข้าสู่สายอาชีพ STEM  (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) มากขึ้น

เราร่วมมือกับ UN Women และองค์กรต่าง ๆ เช่น Girl Rising และ blackcomputeHER เพื่อเปิดประตูแห่งโอกาสให้แก่ผู้หญิงและคนผิวสีเข้าสู่สายอาชีพ STEM มากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้น

เราอุทิศตนให้กับการเป็นนายจ้างที่ได้รับเลือกสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่กำลังมองหางานในสายอาชีพอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งยังรวมถึงผู้หญิง ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ ผู้ทุพพลภาพ และเหล่าทหารผ่านศึก

ดูเพิ่มเติม

สนับสนุนให้มีผู้นำองค์กรชาวแอฟริกันอเมริกันมากขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะทำลายล้างอุปสรรคที่อยู่ในระบบ โดยเพิ่มจำนวนผู้นำชาวผิวสีและชาวแอฟริกันอเมริกันเป็นสองเท่า พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็นผู้สนับสนุนเพื่อพัฒนาความสามารถคนรุ่นใหม่

ดูเพิ่มเติม

คณะทำงานเพื่อพัฒนาโอกาสด้านความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและความยุติธรรมทางสังคมของ HP

ดูเพิ่มเติม

เรากำลังเร่งสร้างความเท่าเทียม
ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

90%

รักษาดัชนีการยอมรับความแตกต่างภายในองค์กรสำหรับทุกกลุ่มประชากรของพนักงานทั้งหมดให้สูงกว่า 90% ทุกปี6

2.6%

คือสัดส่วนพนักงานชาวผิวสี/แอฟริกันอเมริกันในสายงานด้านเทคนิคที่เพิ่มขึ้นจาก 2.3%

100%

คือคะแนนดัชนีความเท่าเทียมขององค์กร สำหรับความเท่าเทียมในกลุ่ม LGBTQ ปีที่ 19

เชิงอรรถและคำสงวนสิทธิ์

  1. ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ RBA การมีส่วนร่วมในโครงการความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานนั้น จะวัดจากจำนวนของโครงการเหล่านั้นที่นอกเหนือจากการตรวจสอบ เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ให้ตรงตามมาตรฐานของเรา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลในเชิงลึก การรายงานการวัดผลด้านแรงงานรายสัปดาห์ เพิ่มการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อโดยใช้ตารางสรุปคะแนนความยั่งยืนของซัพพลายเออร์ (Sustainability Scorecard) ของเรา การโค้ชชิ่งในเชิงลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรับให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของซัพพลายเออร์นั้นๆ
  2. นับจากเปอร์เซ็นต์ของบุคลากรในสหรัฐฯ ที่ดำรงตำแหน่ง Executive ซึ่งเดิมเรียกว่า Vice President
  3. “ผู้นำ” หมายถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งในระดับ director ขึ้นไปใน HP
  4. ข้อมูลหมายถึงเปอร์เซ็นพนักงานผู้ตอบแบบสำรวจ Voice Insight Action (VIA) ของ HP ประจำปี 2021 ซึ่งเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งหรือเห็นด้วยกับคำกล่าวว่า "ฉันเป็นตัวเองในที่ทำงานได้"
  5. สินค้าและบริการผลิตโดยซัพพลายเออร์ที่หลากหลายของ HP และห่วงโซ่อุปทานของซัพพลายเออร์เหล่านั้น
  6. ในทุกๆ ปี พนักงานของ HP จะกรอกแบบสำรวจที่เรียกว่า Voice Insight Action (VIA) เพื่อให้เรามีความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยรวม ตลอดจนรับทราบถึงความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในบริษัท