KAŽDÝ PODNIK DNES POTREBUJE TECHNOLOGICKÉHO PARTNERA. TÝM VAŠÍM MÔŽU BYŤ SLUŽBY HP.

Spoločnosť HP ponúka ešte vyššiu flexibilitu, a viac možností než doposiaľ - počnúc službou HP Device as a Service (DaaS), ktorá poskytuje kompletné riešenie využívania a správy vašich zariadení s viacerými operačnými systémami a riešenie správy aplikácií, až po službu HP Lifecycle Services na správu životného cyklu zariadení.

KONTAKTUJTE NÁS
HP DEVICE AS A SERVICE

INTELIGENTNÉ A ZJEDNODUŠENÉ VÝPOČTOVÉ RIEŠENIA PRE MODERNÉ PODNIKY

Služba HP Device as a Service (DaaS)1 prináša moderný model služieb, ktorý zjednodušuje spôsob, akým organizácie poskytujú, podporujú a spravujú IT, spolu s hĺbkovými analýzami a zostavami zo služby HP TechPulse. Vďaka DaaS dokáže HP partnersky spolupracovať so zákazníkmi a zvyšovať tak produktivitu používateľov, efektívnosť prevádzky a zlepšuje predvídateľnosť nákladov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
SLUŽBY HP LIFECYCLE

SLUŽBY PRE KAŽDÚ FÁZU ŽIVOTNÉHO CYKLU ZARIADENÍ

Široké portfólio služieb, ktoré vám pomôžu pri každej fáze životného cyklu zariadenia od plánovania a navrhovania cez konfiguráciu a nasadenie až po podporu pracovnej sily a zabezpečenie ekologickej výmeny zariadení.

STIAHNUŤ BROŽÚRU

ZISŤOVANIE A NAVRHOVANIE

expand

KONFIGURÁCIA

expand

NASADENIE

expand

OPTIMALIZÁCIA

expand

ÚDRŽBA

expand

OBNOVA

expand

RIEŠENIA PODPORY NA PRACOVISKU

ZOZNÁMTE SA SO SLUŽBAMI HP, KTORÉ PONÚKAJÚ KOMPLETNÉ RIEŠENIE POTRIEB VAŠEJ ORGANIZÁCIE.

Úrovne služieb a čas odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína od dátumu zakúpenia hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Služby HP podliehajú príslušným zmluvným podmienkam služieb HP, ktoré boli poskytnuté alebo oznámené zákazníkovi pri kúpe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktom HP.

1. Plány služby HP DaaS a/alebo zahrnutých komponentov sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo autorizovaného partnera služby HP DaaS. Ak chcete získať presné informácie týkajúce sa vašej krajiny, obráťte sa na miestneho zástupcu HP alebo autorizovaného partnera služby DaaS. Služby HP podliehajú príslušným zmluvným podmienkam služieb HP, ktoré boli poskytnuté alebo oznámené zákazníkovi pri kúpe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktom HP.

2. Cez telefón, samoobslužný servis, webové žiadosti, e-mail a chat.

Služby HP podliehajú príslušným zmluvným podmienkam služieb HP, ktoré boli poskytnuté alebo oznámené zákazníkovi pri kúpe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktom HP.