Multifunkčná tlačiareň HP PageWide Pro 477dw

#D3Q20B

Zariadenie HP PageWide Pro poskytuje nízke celkové náklady na vlastníctvo a fenomenálnu rýchlosť vo svojej triede.[1,2]

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.

http://www.hp.com/learn/ds

Multifunkčná tlačiareň HP PageWide Pro 477dw

#D3Q20B

Zariadenie HP PageWide Pro poskytuje nízke celkové náklady na vlastníctvo a fenomenálnu rýchlosť vo svojej triede.[1,2]

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.

http://www.hp.com/learn/ds

Značná hodnota a rýchlosť – HP PageWide Pro poskytuje nízke celkové náklady na vlastníctvo a fenomenálne rýchlosti vo svojej triede.[1,2] Získajte farby profesionálnej kvality ako aj bezpečnostné funkcie a energetickú účinnosť.[3,4]

Ideálne riešenie pre malé a stredne veľké firmy, ktoré hľadajú rýchlu a výkonnú multifunkčnú tlačiareň umožňujúcu flexibilnú tlač dokumentov v profesionálnej kvalite a za priaznivú cenu.

Spoľahnite sa na výnimočnú hodnotu a výsledky, ktoré firmy potrebujú – tlačte farebné dokumenty v profesionálnej kvalite pri nízkych celkových nákladoch na vlastníctvo v danej triede.[2]

Naše najvyššie rýchlosti v danej triede[1], rýchla tlač z režimu spánku a obojstranné skenovanie jedným prechodom umožňujú dosahovať vysokú produktivitu. Dokumenty sú pripravené rýchlo, takže nemusíte toľko čakať.

Minimalizujte prerušenia a výpadky vďaka efektivite a spoľahlivému výkonu. Šetrite zdroje a spotrebúvajte výrazne menej energie[4] vďaka technológii HP PageWide navrhnutej pre dnešné dynamické kancelárie.

Funkcie
Podpora multitaskingu
Tipkovnica
Rýchlosť tlače farby
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky
Obsahuje ovládače tlačiarne
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)

[1] Porovnanie vychádza z výrobcami publikovaných špecifikácií najrýchlejšieho dostupného režimu farebnej tlače na všetkých firemných farebných tlačiarňach HP v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarňach HP v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015 s výnimkou iných produktov HP PageWide. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide sú založené na všeobecnom kancelárskom režime a nezahŕňajú prvú stranu. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewidebusiness.

[2] Porovnanie celkových nákladov na vlastníctvo vychádza z tlače 90 000 strán, výrobcami publikovaných špecifikácií výťažnosti strán a spotreby energie, výrobcami odporúčaných maloobchodných cien hardvéru a spotrebného materiálu HP, nákladov na stranu na základe výťažnosti podľa normy ISO pri nepretržitej tlači v predvolenom režime použitím kaziet s najvyššou dostupnou kapacitou a spotrebného materiálu s dlhou životnosťou na všetkých firemných farebných tlačiarňach HP v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarňach HP v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015. Skutočné ceny sa môžu líšiť. Ďalšie informácie nájdete na stránkach hp.com/go/pagewidebusiness a hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] Vyhlásenie o najlepšom zabezpečení a správe zariadení v danej triede vychádza z informácií o vstavaných funkciách všetkých firemných farebných farebných tlačiarní HP v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarní HP v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewidebusiness.

[4] Informácie o spotrebe energie vychádzajú z údajov spoločnosti TEC uvedených na stránke energystar.gov. Údaje boli normalizované na určenie energetickej efektivity firemných tlačiarní HP rovnakej triedy v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarní HP rovnakej triedy v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewidebusiness.

[5] Originálne kazety HP 970X PageWide s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou tlačiarne pri nákupe; kupujú sa samostatne. Porovnanie originálnych kaziet HP 970 PageWide s vysokou výťažnosťou a originálnych kaziet HP 970 PageWide podľa normy ISO 24711. Kazety s vysokou výťažnosťou sú kompatibilné len s multifunkčnými zariadeniami a tlačiarňami HP PageWide Pro radov 400 a 500. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/learnaboutsupplies.

[6] Informácie o menej častej plánovanej údržbe vychádzajú z tlače 150 000 strán a publikovaných informácií o farebných laserových tlačiarňach HP rovnakej triedy v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarňach HP rovnakej triedy v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewidebusiness.

[7] Porovnanie vychádza z výrobcami publikovaných špecifikácií rýchlosti výstupu prvej strany z pohotovostného režimu a režimu spánku na všetkých firemných farebných tlačiarňach HP v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarňach HP v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015 s výnimkou iných produktov HP PageWide. Skutočné výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewidebusiness.

[8] Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácie sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke www.hpconnected.com.

[9] Táto funkcia je podporovaná v programoch Microsoft® Word a PowerPoint® 2003 a novších. Podporované sú iba písma latinky.

[10] Mobilné zariadenie musí byť pred tlačou pripojené priamo k signálu podporovaného multifunkčného zariadenia alebo tlačiarne s funkciou Wi-Fi Direct®. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®. Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/go/mobileprinting.

[11] Vyžaduje kompatibilné mobilné zariadenie s podporou tlače cez NFC. Zoznam kompatibilných mobilných zariadení s možnosťou tlače cez NFC nájdete na stránke http://www.hp.com/go/nfcprinting.

[12] Ďalšie riešenia pracovných postupov sú k dispozícii prostredníctvom softvéru HP a partnerského programu tretej strany. Podrobnosti o riešeniach nájdete na stránke hp.com/go/gsc.

[13] Ovládanie prístupu k farbám HP je dostupné len na zariadeniach HP PageWide Pro s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3"). Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/pagewidebusiness.

[14] Pri lokálnej tlači sa vyžaduje, aby boli mobilné zariadenie a tlačiareň pripojené k rovnakej sieti alebo aby bolo mobilné zariadenie pripojené k tlačiarni cez priame bezdrôtové pripojenie. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Vzdialená tlač vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP pripojenej na web. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Na použitie bezdrôtového širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb pre mobilné zariadenia. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/mobileprinting.

[1] Rýchlosti ISO merané podľa normy ISO/IEC 24734. Nezahŕňa prvú stranu ani prvú sadu testovacích strán ISO. Podrobné informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims.

[2] Nevyžaduje sa žiadny čas na zahriatie tlačiarne.

[3] Zaťažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

[4] V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.

[5] Údaje o rýchlosti sú aktualizované a odrážajú súčasné skúšobné metódy v tomto odvetví.

[6] Na základe štandardného testovacieho obrazca č. 1 podľa normy ITU-T pri štandardnom rozlíšení. Zložitejšie strany alebo strany s vyšším rozlíšením vyžadujú dlhší čas a zaberú viac pamäte.

[7] Možno používať všetky médiá HP, ktoré sú v príručke kompatibilných spotrebných materiálov pre tlačiareň HP PageWide uvedené ako kompatibilné s tlačiarňou, a to bez ohľadu na ich hmotnosť.

[8] S nainštalovaným atramentom a bez médií v zásobníkoch.

[9] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Spotreba energie v režime spánku závisí od vlastností siete u zákazníka, od používateľskej konfigurácie a sieťovej aktivity.