Tlačiareň HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 All-in-One

#5SE22C

Pre každého člena rodiny s jednoduchým nastavením[1] a sieťou Wi-Fi™ s funkciou samoopravy.[2]

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nové alebo opätovne použité elektronické obvody HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet, v ktorých sa používajú upravené obvody alebo obvody od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý elektronický obvod HP umožňuje použitie kaziet na opakované použitie, repasovaných a opätovne naplnených kaziet. Ďalšie informácie nájdete na stránke:

http://www.hp.com/learn/ds

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Tlačiareň HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 All-in-One

#5SE22C

Pre každého člena rodiny s jednoduchým nastavením[1] a sieťou Wi-Fi™ s funkciou samoopravy.[2]

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nové alebo opätovne použité elektronické obvody HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet, v ktorých sa používajú upravené obvody alebo obvody od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý elektronický obvod HP umožňuje použitie kaziet na opakované použitie, repasovaných a opätovne naplnených kaziet. Ďalšie informácie nájdete na stránke:

http://www.hp.com/learn/ds

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Pre každého člena rodiny. Pre každé zariadenie. Tlačte, skenujte a kopírujte bežné dokumenty, školské práce, fotografie a pod. Nastavte a pripojte ľubovoľné zariadenie pomocou aplikácie HP Smart[1] a získajte sieť Wi-Fi™ s funkciou samoopravy.[2]

Ideálne pre rodiny, ktoré chcú riešenia na bezproblémové zosúladenie so všetkými úlohami a zjednodušenie spôsobu pripojenia, tlače a spravovania úloh z domova.

Funkcie

Celá rodina sa môže ľahko pripájať prakticky z každého zariadenia.[1] Nastavenie pomocou aplikácie HP Smart – najlepšej aplikácie na mobilnú tlač vo svojej triede – je hračka.[1,4] Sieť Wi-Fi™ s funkciou samoopravy navyše pomáha zachovávať pripojenie a obmedzovať prerušenia.[2]

Každý člen rodiny môže tlačiť kedykoľvek a kdekoľvek.[1] S aplikáciou HP Smart môžete jednoducho tlačiť, skenovať a kopírovať z telefónu – dokonca aj z aplikácií na zdieľanie fotografií a súborov.[1] Dokumenty, školské práce a bežné fotografie budú čakať doma.[1]

Spoľahnite sa na lacné originálne atramentové kazety HP, že vám poskytnú ostrý text a presné farby na tlač bežných a firemných dokumentov, školských prác a fotografií.

Špecifikácie

Funkcie
Podpora multitaskingu
Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Rýchlosť farebnej tlače (ISO, A4)
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky
Technológia tlače
Obsahuje ovládače tlačiarne
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)

[1] Vyžaduje stiahnutie aplikácie HP Smart. Podrobnosti o požiadavkách na lokálnu tlač nájdete na stránke http://hp.com/go/mobileprinting. Niektoré funkcie alebo softvér sú dostupné iba v angličtine. Vyžaduje sa pripojenie na internet, ktoré sa predáva samostatne.

[2] Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz a 5,0 GHz. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

[3] Mobilné zariadenie musí podporovať technológiu Bluetooth v4.2+ a táto technológia musí byť aktivovaná. Na tlač musí byť nainštalovaná a otvorená mobilná aplikácia ako HP ePrint alebo HP Smart. Mobilné zariadenie musí byť vo vzdialenosti do 1,5 m od tlačiarne. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP ju používa na základe licencie.

[4] Viac ako 20 % hmotnosti modelov vyrobených v auguste 2020 a neskôr tvoria recyklované plasty.

[5] V porovnaní s väčšinou aplikácií OEM na mobilnú tlač pre atramentové a laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia spoločnosti HP pre domácnosti a domáce kancelárie s cenou do 429,99 €. Informácie vychádzajú z laboratórneho testovania a prieskumu aplikácií na mobilnú tlač výrobcov tlačiarní a zo štúdie Keypoint Intelligence spoločnosti Buyers Lab zadanej spoločnosťou HP.

[6] Kábel USB nie je súčasťou dodávky; zakúpite samostatne.

[1] Vyžaduje stiahnutie aplikácie HP Smart. Podrobnosti o lokálnych požiadavkách na tlač nájdete na stránke http://hp.com/go/mobileprinting. Niektoré funkcie alebo softvér sú dostupné iba v angličtine. Vyžaduje sa pripojenie na internet, ktoré sa predáva samostatne.

[6] Kábel USB nie je súčasťou dodávky; zakúpite samostatne.

[5] V porovnaní s väčšinou aplikácií OEM na mobilnú tlač pre atramentové a laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia spoločnosti HP pre domácnosti a domáce kancelárie s cenou do 429,99 €. Informácie vychádzajú z laboratórneho testovania a prieskumu aplikácií na mobilnú tlač výrobcov tlačiarní a zo štúdie Keypoint Intelligence spoločnosti Buyers Lab zadanej spoločnosťou HP.

[1] Rozmery sa líšia podľa konfigurácie.

[2] Hmotnosť sa líši podľa konfigurácie.

[3] Merania spotreby energie sú založené na metóde testovania ENERGY STAR® OM pri vstupnom napätí 230 V AC, 50 Hz.

[4] Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtová prevádzka je kompatibilná iba so smerovačmi s frekvenciou 2,4 GHz; S výnimkou priameho bezdrôtového pripojenia. Priame bezdrôtové pripojenie môže vyžadovať inštaláciu ovládača alebo aplikácií a pripojenie k mobilnému zariadeniu s podporou bezdrôtového pripojenia alebo k počítaču. Bezdrôtové funkcie sa môžu líšiť v závislosti od počítača a mobilných operačných systémov. Pozrite si stránku http://www.hpconnected.com. HP ePrint vyžaduje: registráciu konta, tlačiareň s technológiou HP ePrint, pripojenie na internet a mobilné zariadenie s bezdrôtovým pripojením alebo počítač pripojený na internet s e-mailovým kontom. Môžu sa účtovať poplatky za samostatne zakúpené dátové tarify alebo poplatky za spotrebu dát. Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť. AirPrint™ podporuje systém OS X® Lion, OS X® Mountain Lion a nasledujúce zariadenia so systémom iOS 4.2 alebo novším: iPad®, iPhone® (3GS alebo novší), iPod touch® (3. generácia alebo novšia) a vyžaduje, aby bola tlačiareň pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie so systémom OS X alebo iOS. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple® Inc. Windows je ochranná známka skupiny spoločností Microsoft. Názvy a logá BlackBerry® sú vlastníctvom spoločnosti Research in Motion Limited. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

[5] Údaje o rýchlosti sú aktualizované a odrážajú súčasné skúšobné metódy v tomto odvetví.

[6] Po prvej strane alebo prvej skupine testovacích strán ISO. Podrobné informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims.

[7] Zaťažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

[8] Spoločnosť HP odporúča, aby kvôli optimálnemu výkonu zariadenia počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah z dôvodov, ku ktorým patrí aj výmena spotrebného materiálu.