Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428dw

#W1A28A

Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428 – sústreďte svoj čas na rast podnikania a udržanie náskoku.

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.

http://www.hp.com/learn/ds

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428dw

#W1A28A

Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428 – sústreďte svoj čas na rast podnikania a udržanie náskoku.

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.

http://www.hp.com/learn/ds

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Za úspechom v podnikaní stojí inteligentnejší spôsob práce. Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428 je navrhnutá tak, aby vám umožnila sústrediť svoj čas tam, kde je to najefektívnejšie – na rast podnikania a udržanie náskoku pred konkurenciou.

Ideálna pre tímy 3 až 10 osôb, ktoré tlačia až 4 000 strán za mesiac, potrebujú rýchlo dokončovať rôzne úlohy a chrániť sa pred hrozbami.

Funkcie

Moderné firmy sú stále aktívne a vždy pripojené. Vyberte si multifunkčnú tlačiareň, ktorá dokáže držať krok s tempom vašej práce, spolupracovať a plniť úlohy.

HP Print Security neznamená iba zabezpečenie tlačiarní. Ide aj o zabezpečenie vašej siete s detekciou hrozieb v reálnom čase, automatickým monitorovaním a overením softvéru – systém je navrhnutý tak, aby rozpoznal a včas zastavil kyberútoky.[7]

Máte dosť iných starostí každý deň. S multifunkčnou tlačiarňou, ktorá je vyvinutá na jednoduché používanie, ľahko dosiahnete požadované výsledky a prekonáte svoje očakávania.

Špecifikácie

Funkcie
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá vytlačená čiernobiela strana (formát A4, režim spánku)
Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá kópia
Prvá kópia (spánok)
Pracovné využitie (mesačne, A4)

[1] Niektoré skenovacie aplikácie môžu vyžadovať pripojenie tlačiarne na Internet. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Viac informácií na http://www.hpconnected.com

[2] Pripojte tlačiareň alebo multifunkčnú tlačiareň k sieti a dokončite prispôsobovanie prostredníctvom vstavaného webového servera.

[3] Bezdrôtové operácie sú kompatibilné v pásme s frekvenciou 2,4 GHz a 5 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta HP ePrint. Niektoré funkcie vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/mobileprinting.

[4] Funkciu podporujú iba multifunkčné tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M428dw a M428fdw. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.

[5] Funkciu podporujú iba multifunkčné tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M428dw a M428fdw. Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k sieti Wi-Fi multifunkčného zariadenia alebo tlačiarne podporujúcej bezdrôtovú priamu tlač. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/businessmobileprinting

[6] Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže sa vyžadovať predplatné alebo príslušenstvo. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/roam.

[7] Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia tlačiarní HP danej triedy z roku 2019. Spoločnosť HP ponúka spojenie funkcií zabezpečenia, ktoré pomocou monitorovania dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a pri následnom reštarte samostatne obnoviť integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.

[8] Tlač s PIN kódom je dostupná prostredníctvom USB v zadnej časti zariadenia.

[9] V prípade zistenia hrozby alebo chyby/zraniteľného miesta v kóde firmvéru zariadenia sa na ovládacom paneli zariadenia môže zobraziť upozornenie. Ak je táto chyba znepokojivá, kontaktujte IT oddelenie svojej spoločnosti (alebo, v prípade jeho nedostupnosti, podporu spoločnosti HP), ktoré môže chybu preskúmať pomocou analýzy údajov systémového denníka v zariadení pomocou štandardných nástrojov SIEM od spoločností McAfee, Splunk, Arcsight alebo SIEMonster. Počas kontroly podpisu kódu alebo narušenia zápisu do pamäte sa môže na ovládacom paneli zobraziť modrá obrazovka s kódom chyby.

[10] Microsoft a PowerPoint sú registrované ochranné známky skupiny spoločností Microsoft v USA. Funkciu podporujú aplikácie Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novšie. Podporované sú iba písma latinky.

[11] Všetky nové produkty uvedené na trh od jesene 2019 budú mať v nastaveniach predvolenú obojstrannú tlač (vo všetkých balíkoch a ovládačoch); U väčšiny produktov a v najpoužívanejších ovládačoch je obojstranná tlač predvolená od jari 2019.

[12] Na základe interného testovania spoločnosti HP s použitím normalizovanej hodnoty TEC, 2019.

[13] Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení; môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.

[1] Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[2] Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[3] Zaťažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

[4] V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet obrazových výstupov za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.

[5] Čas prvého výtlačku z pohotovostného režimu a rýchlosť jednostranného kopírovania meraná podľa normy ISO/IEC 29183, rýchlosť obojstranného kopírovania meraná podľa normy ISO/IEC 24735 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.

[6] Rýchlosti skenovania merané z automatického podávača dokumentov (ADF). Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.

[7] Pri lokálnej tlači sa vyžaduje, aby boli mobilné zariadenie a tlačiareň pripojené k rovnakej sieti (zvyčajne ide o premostenie prístupového bodu Wi-Fi a káblovej siete) alebo mali priame bezdrôtové pripojenie. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Vzdialená tlač vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP pripojenej na web. Na použitie bezdrôtového širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb pre mobilné zariadenia. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašom regióne vám poskytne váš poskytovateľ služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting. Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže si to vyžadovať predplatnú službu. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/roam.

[8] Bez vysunutých zásobníkov a krytov.

[9] Akustické hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/support. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier formátu A4 pri priemernej rýchlosti 38 str./min.

[10] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Hodnoty spotreby energie sú zvyčajne založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

[11] Metóda TEC sa rovná metóde Best TEC. Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa zariadenie predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115 V.

[12] Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke http://www.epeat.net.

[13] Výťažnosť kazety v balení: 3 000 čiernobielych strán podľa normy ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Množstvo strán sa môže líšiť v závislosti od tlačových podmienok a spôsobu používania na strane zákazníkov.

[14] Tonerové kazety sú navrhnuté na distribúciu a používanie iba v určenom regióne; mimo daného regiónu nebudú fungovať.

[15] Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19752. Skutočné výťažnosti sa výrazne líšia v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[16] Merané pomocou testu funkcií ISO 24734 pri podávaní médií A5 na šírku. Rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od obsahu, počítača a orientácie a typu médií.