Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn

#W1A79A

Multifunkčná farebná tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M479 – zamerajte svoj čas na rast podniku a napredovanie.

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.

http://www.hp.com/learn/ds

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn

#W1A79A

Multifunkčná farebná tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M479 – zamerajte svoj čas na rast podniku a napredovanie.

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.

http://www.hp.com/learn/ds

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Úspech podniku si vyžaduje rozumnejšiu prácu. Multifunkčná farebná tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M479 je navrhnutá tak, aby ste svoj čas využívali čo najefektívnejšie – na rast podniku a napredovanie pred konkurenciou.

Ideálne pre tímy s 3 až 10 používateľmi, ktoré tlačia až 4 000 strán za mesiac, potrebujú dokončovať úlohy mimoriadne vysokou rýchlosťou a chrániť sa pred hrozbami.

Funkcie

Dnešné podniky sú neustále v pohybe a vždy pripojené. Zvoľte si multifunkčnú tlačiareň, ktorá udrží tempo s vaším vlastným spôsobom práce, spolupráce a vybavovania vecí.

HP Print Security neznamená iba zabezpečenie tlačiarní. Ide aj o zabezpečenie vašej siete s detekciou hrozieb v reálnom čase, automatickým monitorovaním a overením softvéru – systém je navrhnutý tak, aby rozpoznal a včas zastavil kyberútoky.[4]

Každý deň máte už beztak dosť starostí. Pomocou tejto zoštíhlenej a ľahko použiteľnej multifunkčnej tlačiarne dosiahnete svoje ciele a prekročíte svoje vlastné očakávania.

Špecifikácie

Funkcie
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá vytlačená čiernobiela strana (formát A4, režim spánku)
Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Rýchlosť farebnej tlače (ISO, A4)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá kópia
Prvá kópia (spánok)

[1] Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hpconnected.com.

[2] Tlačiareň/multifunkčnú tlačiareň pripojte k sieti a prispôsobenie dokončite prostredníctvom rozhrania Embedded Web.

[3] Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať aktualizáciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže sa vyžadovať predplatenie služby. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/roam.

[4] Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia tlačiarní HP danej triedy z roku 2019. Spoločnosť HP ponúka spojenie funkcií zabezpečenia, ktoré pomocou monitorovania dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a pri následnom reštarte samostatne obnoviť integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.

[5] Tlač s PIN kódom je dostupná prostredníctvom USB v zadnej časti zariadenia.

[6] Microsoft a PowerPoint sú registrované ochranné známky skupiny spoločností Microsoft v USA. Funkciu podporujú aplikácie Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novšie. Podporované sú iba písma latinky.

[7] V závislosti od nastavenia v danej krajine. Obojstranná tlač bude predvolená v nastaveniach všetkých nových produktov uvedených od jesene 2019 (vo všetkých balíkoch/ovládačoch); Od jari 2019 je obojstranná tlač predvolená v najpoužívanejších ovládačoch pre väčšinu produktov..

[8] Na základe interného testovania spoločnosti HP s použitím normalizovanej hodnoty TEC, 2019.

[12] Na základe interného testovania spoločnosti HP s použitím normalizovanej hodnoty TEC, 2019.

[13] Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení; môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.

[1] Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[2] Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[3] Zaťažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

[4] V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet obrazových výstupov za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.

[5] Čas prvého výtlačku z pohotovostného režimu a rýchlosť jednostranného kopírovania meraná podľa normy ISO/IEC 29183, rýchlosť obojstranného kopírovania meraná podľa normy ISO/IEC 24735 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.

[6] Pri lokálnej tlači sa vyžaduje, aby boli mobilné zariadenie a tlačiareň pripojené k rovnakej sieti (zvyčajne ide o premostenie prístupového bodu Wi-Fi a káblovej siete) alebo aby bolo mobilné zariadenie pripojené k tlačiarni cez priame bezdrôtové pripojenie. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Vzdialená tlač vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP pripojenej na web. Na použitie bezdrôtového širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb pre mobilné zariadenia. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting. Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať aktualizáciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže si to vyžadovať predplatenú službu. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/roam.

[7] Akustické hodnoty sa môžu zmeniť. Aktuálne informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/support. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier A4 pri priemernej rýchlosti 27 str./min.

[8] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnoty spotreby energie sú typicky založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

[9] Metóda Blue Angel TEC sa rovná metóde Best TEC. Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa zariadenie predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115 V.

[10] Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke http://www.epeat.net.

[11] Výťažnosť kaziet v balení: 1 200 strán s farebným zložením (C/Y/M) a 2 400 čiernobielych strán podľa normy ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Množstvo strán sa môže líšiť v závislosti od tlačových podmienok zákazníkov.

[12] Tonerové kazety sú určené na distribúciu a používanie iba v stanovenom regióne; Mimo určeného regiónu nebudú fungovať.

[13] Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19798. Skutočné výťažnosti sa výrazne líšia v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[14] Merané pomocou testu funkcií ISO 24734 pri podávaní médií A5 na šírku. Rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od obsahu, počítača, orientácie a typu médií.