Multifunkčná tlačiareň HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+

#Z5G75A

HP PageWide Enterprise poskytuje najnižšie náklady na farebnú tlač od spoločnosti HP,[1] maximálny čas prevádzky a najvyššiu úroveň zabezpečenia od spoločnosti HP.[2]

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.

http://www.hp.com/learn/ds

Multifunkčná tlačiareň HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+

#Z5G75A

HP PageWide Enterprise poskytuje najnižšie náklady na farebnú tlač od spoločnosti HP,[1] maximálny čas prevádzky a najvyššiu úroveň zabezpečenia od spoločnosti HP.[2]

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.

http://www.hp.com/learn/ds

Moderný podnik potrebuje technológiu budúcnosti – preto spoločnosť HP vytvorila novú generáciu HP PageWide Enterprise, aby vám zabezpečila konkurenčnú výhodu z každej strany: najnižšie náklady na farebnú tlač od spoločnosti HP,[1] maximálny čas prevádzky a najvyššiu úroveň zabezpečenia od spoločnosti HP.[2]

Ideálne riešenie pre 10 až 30 ľudí, ktorí tlačia mesačne do 25 000 strán a požadujú najnižšie náklady na farebnú tlač,[1] maximálny čas prevádzky a najvyššiu úroveň zabezpečenia.[2]

Farebná tlač sa zmestí do rozpočtu každého podniku vďaka technológii HP PageWide. Dosiahnite najnižšie náklady na farebnú stranu od spoločnosti HP[1] v profesionálnej kvalite, akú od HP očakávate – mimoriadnu hodnotu, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Nepríjemné prerušenia práce a zložitá údržba môžu spomaľovať tlač a v konečnom dôsledku aj tempo podnikania. Vyhnite sa prerušeniam produktivity so zariadením HP PageWide navrhnutým pre maximálnu dobu prevádzky, aby ste počas celého dňa mohli počítať so spoľahlivými výsledkami.

Tlačiarne HP majú silné zabezpečenie[2], pretože vždy strážia, neustále zisťujú a zastavujú hrozby, pričom sa prispôsobujú novým. Tlačiarne HP sa automaticky samy liečia z útokov, takže oddelenie IT nemusí zasahovať.

Funkcie
Podpora multitaskingu
Tipkovnica
Rýchlosť tlače farby
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky
Technológia tlače
Obsahuje ovládače tlačiarne

[1] Vyhlásenie o najnižších nákladoch na farebnú stranu platí pre zariadenia, ktoré sa nepredávajú na základe zmluvy: Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s väčšinou multifunkčných atramentových/laserových tlačiarní (2 820 – 7 049 €) a štandardných farebných atramentových/laserových tlačiarní (1 410 – 2 819 €) podľa údajov z januára/februára 2017 na základe podielu na trhu podľa správy spoločnosti IDC za 4. štvrťrok 2016. Náklady na stranu (CPP) vychádzajú zo správy spoločnosti Gap Intelligence o cenách a aktuálnych akciách z januára/februára 2017. Porovnania zariadení a spotrebného materiálu, ktoré sa nepredávajú v rámci zmluvy, sú založené na výrobcami publikovaných špecifikáciách kaziet najvyššej kapacity, vrátane spotrebného materiálu s dlhou životnosťou a počtu strán. Priemerná výťažnosť HP vychádza z normy ISO/IEC 24711 a metódy nepretržitej tlače v predvolenom režime. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránkach http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies a hp.com/go/PageWideClaims.

[2] Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia tlačiarní HP danej triedy z roku 2018. Spoločnosť HP ponúka spojenie funkcií zabezpečenia, ktoré pomocou monitorovania dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a potom počas reštartovania samostatne skontrolovať integritu softvéru.

[3] Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou tlačiarne pri nákupe; kupujú sa samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[4] Porovnanie na základe tlače v režime profesionálnej kvality.

[5] Informácie o spotrebe energie vychádzajú z údajov spoločnosti TEC z februára 2018 uvedených na stránke energystar.gov. Údaje boli normalizované na určenie energetickej efektivity farebných laserových tlačiarní a multifunkčných tlačiarní rovnakej triedy s rýchlosťou tlače 20 – 80 str./min k februáru 2018. Závisí od nastavení tlačiarne. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

[6] Informácie o menšom počte servisných dielov vychádzajú z analýzy najpredávanejších multifunkčných tlačiarní formátu A3 rovnakej triedy podľa údajov z augusta 2016, ktorú realizovala spoločnosť BLI. Výpočty vychádzajú z verejne dostupných alebo výrobcom publikovaných hodnotení výťažnosti spotrebného materiálu s dlhou životnosťou a predpokladajú 600 000 vytlačených strán (s pomerom 60 % čiernobielej a 40 % farebnej tlače); informácie o podiele na trhu podľa údajov spoločnosti IDC z 3. štvrťroku 2016. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[7] Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s väčšinou farebných atramentových/laserových multifunkčných tlačiarní rovnakej triedy (2 820 – 7 049 €) a farebných atramentových/laserových štandardných tlačiarní (1 410 – 2 819 €) podľa údajov z apríla 2017; informácie o podieloch na trhu podľa údajov spoločnosti IDC zo 4. štvrťroku 2016 s výnimkou ostatných produktov HP PageWide. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide sú stanovené pre režim bežnej kancelárskej tlače a nezahŕňajú prvú stranu. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.HP.com/go/printerspeeds.

[8] Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hpconnected.com.

[9] Rýchlosti skenovania merané z automatického podávača dokumentov (ADF). Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.

[1] Vyhlásenie o najnižších nákladoch na farebnú stranu platí pre zariadenia, ktoré sa nepredávajú na základe zmluvy: Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s väčšinou multifunkčných atramentových/laserových tlačiarní (2 820 – 7 049 €) a štandardných farebných atramentových/laserových tlačiarní (1 410 – 2 819 €) podľa údajov z januára/februára 2017 na základe podielu na trhu podľa správy spoločnosti IDC za 4. štvrťrok 2016. Náklady na stranu (CPP) vychádzajú zo správy spoločnosti Gap Intelligence o cenách a aktuálnych akciách z januára/februára 2017. Porovnania zariadení a spotrebného materiálu, ktoré sa nepredávajú v rámci zmluvy, sú založené na výrobcami publikovaných špecifikáciách kaziet najvyššej kapacity, vrátane spotrebného materiálu s dlhou životnosťou a počtu strán. Priemerná výťažnosť HP vychádza z normy ISO/IEC 24711 a metódy nepretržitej tlače v predvolenom režime. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránkach http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies a hp.com/go/PageWideClaims.

[3] Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou tlačiarne pri nákupe; kupujú sa samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[4] Porovnanie na základe tlače v režime profesionálnej kvality.

[5] Informácie o spotrebe energie vychádzajú z údajov spoločnosti TEC z februára 2018 uvedených na stránke energystar.gov. Údaje boli normalizované na účely stanovenia energetickej efektivity farebných laserových tlačiarní a multifunkčných tlačiarní A3 rovnakej triedy s publikovanou rýchlosťou 20 až 80 str./min s výnimkou ostatných produktov HP PageWide. Závisí od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

[6] Informácie o menšom počte servisných dielov vychádzajú z analýzy najpredávanejších multifunkčných tlačiarní formátu A3 rovnakej triedy podľa údajov z augusta 2016, ktorú realizovala spoločnosť BLI. Výpočty vychádzajú z verejne dostupných alebo výrobcom publikovaných hodnotení výťažnosti spotrebného materiálu s dlhou životnosťou a predpokladajú 600 000 vytlačených strán (s pomerom 60 % čiernobielej a 40 % farebnej tlače); informácie o podiele na trhu podľa údajov spoločnosti IDC z 3. štvrťroku 2016. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[7] Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s väčšinou farebných atramentových/laserových multifunkčných tlačiarní rovnakej triedy (2 820 – 7 049 €) a farebných atramentových/laserových štandardných tlačiarní (1 410 – 2 819 €) podľa údajov z apríla 2017; informácie o podieloch na trhu podľa údajov spoločnosti IDC zo 4. štvrťroku 2016 s výnimkou ostatných produktov HP PageWide. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide sú stanovené pre režim bežnej kancelárskej tlače a nezahŕňajú prvú stranu. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.HP.com/go/printerspeeds.

[8] Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hpconnected.com.

[1] Rýchlosti ISO merané podľa normy ISO/IEC 24734. Nezahŕňa prvú stranu ani prvú sadu testovacích strán ISO. Podrobné informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims.

[2] Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[3] Based on standard ITU-T test image at standard resolution and MMR encoding, the HP fax device can transmit at 3 sec/page for V.34 and 6 sec/page for V.17.

[4] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Hodnoty spotreby energie a typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR sú založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

[5] Normalizovaná TEC (watthodiny na stranu) Blue Angel: 0,257 Wh/str., Energy Star: 0,269 Wh/str.

[6] Na základe metódy Blue Angel TEC s týmito možnými výnimkami: nastavenie oneskorenia spánku do 1 minúty, vypnutá sieť Wi-Fi.