Štandardné a multifunkčné tlačiarne HP LaserJet pre podniky

 

1. Na základe interného prieskumu HP. Najvyšší podiel v danom trhovom segmente, 2019.

2. Na základe interného prieskumu HP, 2019.

3. Na základe prieskumu spoločnosti HP o bezpečnostných funkciách v tlačiarňach HP danej triedy z roku 2019. Spoločnosť HP ponúka spojenie funkcií zabezpečenia, ktoré pomocou monitorovania dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a pri následnom reštarte samostatne obnoviť integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke hp.com/go/PrintersThatProtect.

4. Rýchlosti tlače: Merané v súlade s normou ISO/NEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

6. Rýchlosť skenovania bola meraná z automatického podávača dokumentov. Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.

7. Wireless Direct, NFC. Mobilné zariadenie musí byť pred tlačou pripojené priamo k signálu multifunkčnej tlačiarne alebo tlačiarne s podporou funkcie Wi-Fi Direct®. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

8. Cena spoločnosti Buyers Laboratory Inc za spoľahlivosť udelená na základe zariadení testovaných od januára 2012 do mája 2018.

9. V prípade registrácie a prijatia podmienok a požiadaviek HP zahŕňa jednoročnú obmedzenú záruku HP Limited Warranty a dva dodatočné roky poskytovania podpory. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach a požiadavkách na stránke hp.com/go/3yearextendedservices.

10. Používanie kaziet iných značiek ako HP a opätovne plnených kaziet neovplyvňuje štandardnú jednoročnú obmedzenú záruku HP Limited Warranty, ale môžu sa účtovať dodatočné poplatky podľa vyhlásenia o obmedzenej záruke HP Limited Warranty a (b) zruší sa tým dodatočná dvojročná podpora (pozri podmienky a požiadavky na adrese www.hp.com/go/3yearextendedservices).