Systém atramentových
zásobníkov HP

Mimoriadne nízke náklady na stranu.
Vysoká kvalita tlače.

Kúpiť
 

Objavte funkcie tlačiarne HP DeskJet GT

 

Objavte tlačiareň HP DeskJet GT

 

Originálny atrament HP na veľkoobjemovú tlač pomocou tlačiarne HP DeskJet GT

 

© 2016 HP Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Až 8 000 strán (farebná zostava) alebo 5 000 strán (čierno-biela): Výsledky sú založené na HP metodike nepretržitej tlače testovacích strán ISO/IEC 24712 bez využitia testovacieho procesu ISO/IEC. Na dokončenie tlače 8000 testovacích strán (azúrová/purpurová/žltá) sa vyžaduje dodatočná fľaša čierneho atramentu. Skutočná výťažnosť sa mení v závislosti od obsahu tlačených strán a iných faktorov. Určité množstvo atramentu z použitých fliaš sa použije na spustenie tlačiarne. Mimoriadne nízke náklady na stranu: Založené na internej štúdii HP z mája 2016, v ktorej sa porovnávali atramentové kazety HP s fľašami s atramentom HP pre atramentové tlačiarne HP s cenou nižšou ako 200 € využívajúce atramentové kazety so štandardnou kapacitou a tlačiarne radu HP DeskJet GT využívajúce fľaše s atramentom HP. Cena založená na koncovej cene atramentových kaziet odporúčanej výrobcom a koncovej cene fliaš s atramentom odporúčanej výrobcom. Skutočné ceny sa môžu líšiť Náklady na stranu pri tlačiarňach radu HP DeskJet GT sú založené na očakávanej výťažnosti na stranu pri čiernobielej a kompozitnej (azúrová/purpurová/žltá) tlači; výsledky sú založené na metodike HP vychádzajúcej zo simulovania nepretržitej tlače testovacích strán ISO/IEC 24712. Nie sú založené na testovacom procese ISO/IEC 24711. Skutočná výťažnosť sa mení v závislosti od obsahu tlačených strán a iných faktorov. Určité množstvo atramentu z použitých fliaš sa použije na spustenie tlačiarne. Výťažnosť na stranu pri atramentových kazetách HP so štandardnou kapacitou je založená na metodike HP alebo norme ISO na základe nepretržitej tlače v predvolenom režime. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti môžete nájsť na stránke hp.com/go/learnaboutsupplies Systém dolievania bez rozlievania: Pri použití v súlade s pripravenými pokynmi. Svetová značka tlačiarní č. 1: Založené na dokumente Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® spoločnosti IDC z 2. štvrťroka 2016. Na prepravu všetkých tlačových zariadení (atramentové tlačiarne, laserové tlačiarne, kopírovacie stroje, faxy a multifunkčné zariadenia vrátane výrobných jednotiek) Jednoduchá mobilná tlač: Podrobnosti o miestnych požiadavkách na tlač nájdete na hp.com/go/mobileprinting.