Lastnosti zbirke izdelkov HP DeskJet Ink Advantage

 
1 Mobilna naprava mora biti omogočena za brezžično povezavo. Tiskalnik in naprava morata biti v istem lokalnem brezžičnem omrežju ali povezana z neposredno brezžično povezavo. Učinkovitost brezžične povezave je odvisna od fizičnega okolja in oddaljenosti od dostopne točke. Brezžično delovanje je združljivo le z 2,4-GHz usmerjevalniki.

2 Funkcija lahko zahteva gonilnik ali aplikacije, ki jih lahko prenesete s spletnega mesta hpconnected.com.

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih izjavah o garanciji, priloženih takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatna garancija. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.