Potrebujete pomoč pri izbiri popolnega tiskalnika HP DeskJet Ink Advantage?     Začetek

 
1 Nižji stroški v primerjavi s povprečno maloprodajno ceno originalnih HP-jevih kartuš s črnilom 61, 301, 122 in 802.

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih izjavah o garanciji, priloženih takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatna garancija. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.