Möjliggör innovativ undervisning. Öka elevernas engagemang.

HP är en ledande leverantör av tekniska utbildningslösningar och en partner som gör det möjligt för lärare att använda våra verktyg på det mest effektiva sättet. Vi vet att allt är möjligt när rätt personer får de rätta verktygen.

HPs och Microsofts nätverk för Learning Studios – klassrummet på nytt sätt
Här hittar du Learning Studios i Europa
Möjliggör nya sätt att undervisa och lära sig
 
Teknik som inspirerar

Tekniken hjälper oss att göra och uppnå mer – för smartare och effektivare arbete. HP-teknik är utformad för att skapa meningsfulla resultat genom full tillgång till innehåll, kursplaner och studiekamrater – när och var som helst.

 

1. HP Classroom Manager for Teachers krävs och säljs separat för kontroll och låsning av enheter från lärarens stationära Windows-enhet; Det finns ingen funktion för låsning och styrning från HP Classroom Manager for Student.

© 2017 HP Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna. Ingenting som nämns här ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.

Intel, Intel-logotypen, Intel Inside, Intel Core och Core Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från tjänsteleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se microsoft.com extern länk.

Vissa funktioner – exempelvis röstassistenten Cortana, infärgning och Continuum – kräver mer avancerad hårdvara. Se microsoft.com/sv-se/windows/features extern länk. Simulerade skärmbilder, som kan komma att ändras. Windows Store-appar säljs separat. Appens tillgänglighet och upplevelse varierar beroende på marknad.