1. Före utskrift måste den mobila enheten anslutas direkt till Wi-Fi-nätverket hos en MFP-enhet eller skrivare utrustade med trådlös direktutskrift. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Ta reda på mer på hp.com/go/businessmobileprinting.

2. Baserat på publikationer av jämförelser mellan de snabbaste utskriftshastigheterna på modellerna HP X551dw och X576dw och stationära laser- och bläckmultifunktionsskrivare som kostar < 1 000 USD samt skrivare som kostar < 800 USD. Validerat av Wirth Consulting.org i maj 2014. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.

© 2017 HP Development Company, L.P. Informationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna. Ingenting som nämns här ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.

Intel, Intel-logotypen, Intel Inside, Intel Core och Core Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från tjänsteleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se microsoft.com extern länk.

Vissa funktioner – exempelvis röstassistenten Cortana, infärgning och Continuum – kräver mer avancerad hårdvara. Se microsoft.com/sv-se/windows/features extern länk. Simulerade skärmbilder, som kan komma att ändras. Windows Store-appar säljs separat. Appens tillgänglighet och upplevelse varierar beroende på marknad.