Hur kan Sprout Pro förbättra inlärningsresultat?

Oavsett om det är i klassrummet, labbet eller biblioteket är Sprout Pro en inlärningsmiljö för studenter i alla åldrar och nivåer. Med dubbelt pekgränssnitt, 2D- och 3D-skanningskapacitet och ett ekosystem med undervisningsappar förhöjer och förbättrar Sprout Pro sättet som vi interagerar med teknik på. Upptäck hur lärare och elever i hela världen införlivar Sprout Pro i sina skolor.

Erfarenheter i den verkliga världen som omdefinierar inlärning
Uppmuntra till aktiv inlärning och utforskning

1. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderad och/eller separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från tjänsteleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.comextern länk.

2. HP aktiv penna medföljer endast till Sprout Pro G2.

3. Stop Motion-appen är ett tillval och kan hämtas kostnadsfritt från HP Marketplace på Sprout Pro G1. Stop Motion-appen kommer att finnas tillgänglig för användning på Sprout Pro G2 via Upptäck i programvaran WorkTools efter 1 juni 2017.

4. WorkTools finns för närvarande bara på Sprout Pro G2 och senare. Internetåtkomst krävs. En del appar som det hänvisas till genom WorkTools kan kräva köp.

5. 3D-kamera finns endast tillgänglig på Sprout Pro by HP G2.

6. HP 3D Scan Software Pro v5 blir snart tillgängligt för nedladdning via Upptäck i programvaran WorkTools som medföljer som standard med Sprout Pro G2. Programvaran är tillgänglig för köp separat med andra datorer. Internetåtkomst krävs. Lägsta systemkrav för andra datorer omfattar Windows 7 eller senare och en USB-port för överföring av HP 3D Scan-programvaran Pro v5.

7. Pekskärm på 54,10 cm (21,3 tum) med projicering är endast tillgänglig på Sprout Pro by HP G2.

8. Dokumentstorleken A3 avser 29,7 x 42,0 cm eller 11,69 x 16,53 tum. Dokument i tabloidformat avser 43,2 cm x 27,9 cm eller 17 x 11 tum.

9. HD-webbkameran och den nedåtvända HD-kameran kommer endast finns tillgängliga på Sprout Pro by HP G2.

Tekniken med flerkärniga processorer är utformad för att förbättra prestandan hos viss programvara. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastningen samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.

Intel, Intel-logotypen, Intel Inside, Intel Core och Core Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

© Copyright 2017. HP Development Company, L.P.

Informationen häri kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting som nämns häri ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information. Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och används av HP, Inc. på licens. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Intel, Intel-logotypen, Intel Core och Core Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. NVIDIA och GeForce är varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder.