© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.

Alla funktioner finns inte tillgängliga i samtliga utgåvor av Windows 8. Det här systemet kan behöva uppgraderad och/eller separat införskaffad maskinvara för att dra full nytta av funktionerna i Windows 8. Mer information finns på www.microsoft.com/windows/.