HP Education Editions
Design för inlärning
HP Education Editions omfattar det helt nya HP School Pack1—digitala verktyg och innehåll som möjliggör innovativ undervisning och stödjer aktiv inlärning
 

1.  HP School Pack ingår i HP Pro Slate 10 EE. HP School Pack för HP Pro Tablet 10 EE planeras finnas tillgänglig som en förinstallerad programvara i mars 2015 och kommer inte finnas tillgänglig som en OTA-uppdatering eller gå att ladda ned till produkter som sålts före förinstallationsdatumet.

2.  HP Classroom Manager for Teachers krävs och säljs separat för kontroll och låsning av enheter från lärarens stationära Windows-enhet; ingen låsning och kontrollfunktion finns på HP Classroom Manager for Student.

3.  Omfattar en 1 års Computrace Data Protection Basic-garanti för att kunna fjärrlåsa förlorade eller stulna enheter och radera dess personliga data. Licensen måste aktiveras av kunden. Se http://www.absolute.com/hpschoolpack för fullständig information. Tjänsten kan vara begränsad så kontakta Absolute för tillgänglighet utanför USA.

4.  Kvalificerade skolor kan vara berättigade till gratis (E1-plan) Office 365 Education direkt från Microsoft med endast Windows 8.1 Pro for Education. Kontakta din Microsoft konto-representant för information. Inte förinstallerad eller uppladdad på dator i förväg.

5.  Batterilängden testad av HP med hjälp av kontinuerlig HD-videouppspelning, 720p (1280x720) upplösning, 150 nits ljusstyrka, systemljudnivå på 50 %, spelarens ljudnivå på 100 %, spelad från lokal lagring, hörlurar medföljda, trådlös av, automatisk ljusreglering av. Faktisk batterilivslängd varierar beroende på konfiguration och maximal kapacitet minskar naturligt efter tid och användning.


© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.

Alla funktioner finns inte tillgängliga i samtliga utgåvor av Windows 8. Det här systemet kan behöva uppgraderad och/eller separat införskaffad maskinvara för att dra full nytta av funktionerna i Windows 8. Mer information finns på www.microsoft.com/windows/.