Inspirerade resultat med teknik och insikt

HP tillhandahåller teknik som både maximerar inlärningsresultat och minimerar ägandekostnaden. Vi hjälper dig att förbättra kvaliteten på undervisningen genom hela skolsystemet, erbjuda en säker onlinemiljö för elever och öka den effektiva användningen av teknik i klassrummen.

Gör skillnad tillsammans med HP
 
 Meningsfulla resultat för våra samhällen
Ramverket för nationell utbildningsteknik

1. Finansierings- och tjänsteerbjudanden är tillgängliga via Hewlett-Packard Financial Services Company och dess dotterbolag och filialer (kollektivt HPDSC) i vissa länder och omfattas av kreditprövning samt verkställande av standardiserad HPFSC-dokumentation. Prenumerationer erbjuds för 24 eller 36 månaders avtal. Avgifter och villkor grundas på kundens kreditvärdighet, erbjudandets sort, tjänste- och/eller utrustningsslag och tillval. Alla kunder är inte berättigade. Alla tjänster eller erbjudanden är inte tillgängliga i alla länder. Andra begränsningar kan gälla. HPDSC förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta det här programmet när som helst utan föregående meddelande.

2. På vissa modeller.

3. Baserat på publikationer av jämförelser mellan de snabbaste utskriftshastigheterna på modellerna HP X551dw och X576dw och stationära laser- och bläckmultifunktionsskrivare som kostar < 1 000 USD samt skrivare som kostar < 800 USD. Validerat av Wirth Consulting.org i maj 2014. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.extern länk

© 2017 HP Development Company, L.P. Informationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna. Ingenting som nämns här ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.

Intel, Intel-logotypen, Intel Inside, Intel Core och Core Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se microsoft.com extern länk.

Vissa funktioner – exempelvis röstassistenten Cortana, infärgning och Continuum – kräver mer avancerad hårdvara. Se microsoft.com/sv-se/windows/features extern länk. Simulerade skärmbilder, som kan komma att ändras. Windows Store-appar säljs separat. Appens tillgänglighet och upplevelse varierar beroende på marknad.