HPs lösning för säker dokumentutskrift

 

1. Faktablad från IDC, sponsrat av HP, ”The Business Value of Printer Security”, november 2015.