HP patronnummer

HP Cartridge number

Ditt patronnummer har ett numeriskt värde med 2 eller 3 siffror (t.ex 364) SOM DU finner på framsidan av boxen i svarta siffror eller direkt på kassettetiketten.