HPs supporttjänster

Tekniken driver din verksamhet framåt. HPs support driver tekniken.

HPs engagerade experter hjälper dig med installation och konfiguration, och tillhandahåller löpande teknisk support så att du kan öka produktiviteten inom verksamheten.

Kontakta oss

Se vad våra kunder har att säga

”Eftersom HP överför bilden direkt i fabriken minskar efterkonfigurationstiden från två timmar till cirka 20 minuter.”
Ivan Hislaire, Client Systems Manager på GlaxoSmithKline Vaccines
$$list_links_tagline$$
Servicenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika geografiska områden. Service fås från det datum då du köper maskinvaran. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc

HPs tjänster lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller meddelats kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.

1. HP, Dell, Lenovo, Samsung, Apple och mer