ALLA MODERNA FÖRETAG BEHÖVER EN TEKNIKPARTNER. GÖR HP SERVICES TILL ER TEKNIKPARTNER.

HP erbjuder fler val och mer flexibilitet än någonsin tidigare – från HP Device as a Service (DaaS), som innebär en komplett lösning för att inhandla och managera appar och enheter med flera olika operativsystem, till HP Lifecycle Services för managering av enheters livscykler.

KONTAKTA OSS
HP DEVICE AS A SERVICE

SMARTA OCH ENKLA DATABEHANDLINGSLÖSNINGAR FÖR DAGENS KONTOR

HP Device as a Service (DaaS)1 innebär en modern tjänstemodell som förenklar hur organisationer inhandlar, stödjer och hanterar IT, med insiktsfulla analyser och rapporter från HP TechPulse. Med DaaS samarbetar HP med kunderna för att öka användarproduktiviteten, verksamhetseffektiviteten och kostnadsförutsägbarheten.

LÄS MER
HP LIFECYCLE SERVICES

TJÄNSTER FÖR ALLA STADIER I ENHETENS LIVSCYKEL

Ett brett utbud av tjänster som stöd vid varje steg i enhetens livscykel, från planering och utformning till konfigurering och gruppering, till medarbetarsupport samt säkra och miljövänliga uppdateringar av enheter.

HÄMTA BROSCHYREN

UPPTÄCKA OCH UTFORMA

expand

KONFIGURERA

expand

DRIFTSÄTTA

expand

OPTIMERA

expand

UNDERHÅLLA

expand

ÅTERSTÄLLA OCH FÖRNYA

expand

SUPPORTLÖSNINGAR FÖR ARBETSPLATSEN

SE HUR HPs TJÄNSTER GER EN KOMPLETT LÖSNING FÖR VERKSAMHETSBEHOVEN

Servicenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika geografiska områden. Service fås från det datum då ni köper hårdvaran. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning, och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.

1. HP DaaS-planer och/eller vilka delar som ingår kan variera beroende på region eller auktoriserad HP DaaS-servicepartner. Kontakta er lokala HP-representant eller auktoriserade DaaS-partner för vad som gäller i ert område. HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning, och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.

2. Inklusive telefon, självservice, webbiljetter, e-post och chatt.

HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning, och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.