TEKNISK SUPPORT FÖR DEN MODERNA ARBETSPLATSEN

Ge enkel och effektiv IT-support som gör att anställda kan återgå till arbetet snabbt och dina IT-resurser kan frigöras med HP Tech Café-portföljen.

HÄR ÄR LÖSNINGARNA

HÅLL MEDARBETARNA NÖJDA OCH PRODUKTIVA MED OMEDELBAR TILLGÅNG TILL TEKNISK SUPPORT

Öka arbetsglädjen hos medarbetarna med de snabba självbetjäningslösningarna på behoven hos allmän helpdesk och teknisk support som felande enheter eller inköp av tillbehör, också efter kontorstid.

ÄNDRA RIKTNING OCH UTMANA STATUS QUO

0%

IT-cheferna säger att resurser
som slukas av enhetshantering skulle
kunna användas till andra projekt.

0%

IT-personalen tycker att de spenderar
alldeles för mycket tid med att införskaffa
och hantera enheter.

Transforming Device Lifecycle Management with Device as a Service, An IDC InfoBrief, sponsrad av HP Inc., mars 2017

SMARTA OCH ENKLA DATABEHANDLINGSLÖSNINGAR FÖR DAGENS KONTOR

Öka de anställdas produktivitet och IT-effektiviteten med databehandlingslösningar i världsklass från HP Device as a Service (DaaS). Ni får allt som ni behöver – och inget onödigt – från hårdvara och tillbehör till livscykeltjänster och support, med ett enda avtal och ett fast pris per enhet.

LÄS MER

1. Vilka planer och/eller vilka delar som ingår kan variera beroende på region eller auktoriserad HP-servicepartner. Kontakta er lokala HP-representant eller auktoriserade HP-partner för specifika uppgifter i ert område.

2. Finns endast tillgängligt som ett tillägg till den utökade serviceplanen, och är eventuellt begränsad beroende på geografiskt område.

3. Extra avgift för implementering av ITSM-integrering. ITSM-licensen som krävs för att använda den här tjänsten måste köpas separat.