Konfigurationsservice

Tänk om personalen kunde börja arbeta så fort som produkten plockats upp ur förpackningen?

Med HPs konfigurationsservice får du hjälp med allt från installation av anpassade bilder, dynamisk konfiguration av din nya dator via en säker VPN-anslutning, justering av fabriksinställningar som passar dina IT-behov till märkning av enheter. Du sparar tid och ökar produktiviteten inom verksamheten.

82 % av de kunder som använt sig av konfigurationstjänster har märkt av en avsevärd tidsbesparing efter detta.1

Kontakta oss

En smart start

HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.


HPs konfigurationsservice måste beställas vid inköp av hårdvaran.

* HP-tjänsten för anpassad logotyp är endast tillgängligt i AMS, Kina och Sydkorea.

1.Gaining Efficiency and Reducing Costs by Using Add-On Services for Enterprise Peripheral Devices, InfoTrends, december 2013.