HP Care-tjänster

Arbeta var du vill och när du vill.

Tekniken är navet för verksamheten. Och ingen skyddar din teknik bättre än HP. Från datorskötsel, tjänster på plats, skydd mot oavsiktliga skador till spårning och återställning – HP löser problemet åt dig. Var som helst, när som helst.

Kontakta oss

Ditt globala skydd

Servicenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika geografiska områden. Service fås från det datum då du köper maskinvaran. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.


HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.